Afdelingslæge til Fertilitetsklinikken Har du lyst til at være afdelingslæge på en innovativ afdeling, hvor du indgår i et tæt tværfagligt team? Vi har ikke langt fra ide til implementering og vi sætter patienten og det gode arbejdsmiljø i højsædet!

Dette job er udløbet

Vi tilbyder per 1. september 2017 eller efter aftale, en stilling som afdelingslæge på Kvindeafdelingen ved Hospitalsenheden Horsens. Vi søger en gynækolog med interesse for og lyst til at indgå i afdelingens fertilitetsteam
Du vil indgå i fertilitetsklinikkens team bestående af 6 læger, som sammen varetager udredning og behandling af in-fertilitet. Stillingen indebærer, ud over dagarbejde, lørdag, søn- og helligdags-dagvagter.

Fertilitetsklinikken beskæftiger sig med udredning, inseminationsbehandling, ægtransplantationsbehandling, behandling med nedfrosne og optøede embryoner, samt nedfrysning af sæd fra cancerpatienter.
Kvindeafdelingens gynækologiske aktivitet er fordelt på to matrikler, Horsens og Skanderborg Sundhedscenter med hovedvægten lagt i Horsens. Vi har integreret sengeafdeling og ambulatorium med 7 gynækologiske senge; 2 svangre senge og 5 ambulatorielinjer. Desuden består afdelingen af fødegang med 2 modtagelser, 1 hvilestue, 5 fødestuer, barselsafsnit med 14 enestuer, og et obstetrisk ultralydsambulatorium med 4 daglige linjer inkl. et pp.med ambulatorie. Afdelingen har ca. 30.000 årlige ambulante besøg og en forventet kirurgisk aktivitet på ca. 4800 indgreb, hvoraf halvdelen forgår i dagkirurgisk regi. Vi har aktuelt ca. 2000 fødsler og tæt, dagligt samarbejde med Børneafdelingen på Skejby Sygehus.

Vi forventer, at du:

  • Er speciallæge i gynækologi og obstetrik
  • Arbejder aktivt med og evner nærværende kommunikation i forhold til patienter, medarbejdere og samarbejdspartnere
  • Aktivt skaber og bidrager til tværfagligt samarbejde
  • Påtager dig relevante ledelsesopgaver
  • Tænker innovativt i forhold til opgaveløsning

Vi tilbyder dig:
En arbejdsplads med god kollegial støtte og sparring, med tæt tværfagligt samarbejde, god stemning og med kvalitet som nøgleord..

Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Foreningen af Speciallæger og Danske Regioner. Stillingen er omfattet af Ny Løn og lønnen forhandles med organisationen. En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest, og at denne er tilfredsstillende.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fertilitetsklinikkens lægefaglige leder, Ulla Breth Knudsen, på telefon 30 72 06 56, eller konstitueret Klinikchef, Marianne Daniel Rohde 28 72 25 58

Ansøgningen
Ansøgning fremsendes elektronisk via nedenstående link.
Ansøgningsfristen er den 15. August 2017
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 22. August 2017

Se i øvrigt mere på Hospitalsenheden Horsens

Vi glæder os til at høre fra dig!

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale