Afdelingslæge til FAM Odense FAM (Fælles Akut Modtagelse), Odense

Ansøgningsfrist: 08/02/2023 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Har du lyst til at være med som afdelingslæge i en akutmodtagelse med stor national og international bevågenhed hvor patientbehandling, uddannelse og forskning er bærende elementer i vores arbejde med reelt at sætte patienten først?

 

Lidt om FAM Odense

Vores FAM består både af traumestuer, skadestue samt udrednings-, behandlings- og observationspladser. Desuden har FAM en radiologisk funktion og huser lægevagten. FAM behandler årligt 70.000 akutte patienter i en bred vifte af kliniske specialer – af disse er ca. 2.800 tidskritiske tilstande.

 

Der planlægges med yderligere samling af sygehusets akutte funktioner i FAM – både i den nære fremtid og på nyt OUH. Helt aktuelt skal de akutte hjertemedicinske patienter fra den 1. februar 2023 også modtages i FAM.

 

FAM har tæt samarbejde med det præhospitale område på mange fronter for at reducere sektorovergangen, når patienten ankommer til FAM – blandt andet med præhospital triage, blodprøvetagning og fremskudt visitation.

 

OUHs akutte visitationsenhed (AVE) er placeret i FAM og under konstant udvikling – og skal efter planen inden nyt OUH modtage opkald om alle akutte patienter til sygehuset.

 

FAM har stort fokus på, at det organisatoriske setup og samarbejde både fungerer internt og eksternt, da vi mener det er en af forudsætningerne for gode patientforløb af høj kvalitet.

 

FAM har en central rolle i OUHs beredskab – både strategisk og taktisk.

 

Uddannelsesfunktionen

Uddannelse er sammen med forskning og patientbehandling en af kerneopgaverne for FAM og en vigtig del af afdelingens identitet. FAM har en uddannelsesansvarlige ledende overlæge, en uddannelseskoordinerende afdelingslæge og tre uddannelseskoordinerende yngre læger.

 

Vi har uddannelseslæger på alle niveauer – medicinstuderende, KBU, introstillinger i akutmedicin og intern medicin, HU forløb i akutmedicin og intern medicin samt merituddannelser til akutmedicin.

 

Der er til stadighed ca. 80 læger i FAM under uddannelse, hvilket gør FAM til en af husets største uddannelsesafdelinger. Der er i afdelingen også stort fokus på efteruddannelse af speciallæger.

 

Vi ligger kontinuerligt højt i evalueringer fra klinicister og yngre læger. Vi forsøger konstant at videreudvikle os. Vi har fået OUH’s uddannelsespris for lægelig uddannelse samt OUH’s arbejdsmiljøpris for Yngre Lægers arbejdsmiljø. Vi forsker i uddannelse og medvirker til udarbejdelsen af OUH’s strategi for lægelig uddannelse 2022-2026. Vi er ansvarlige for bl.a. EMCC-kurset i Region Syd og alle akutmedicinske HU-læger i Region Syd har deres 4. år af uddannelsen i afdelingen.

 

Om forskning i FAM

Forskningsenheden i FAM har fungeret i over 10 år og har egen forskningsleder, professor og kliniske lektorer med 6 aktuelle ph.d. forløb. Afdelingen har to adjungerede internationale akutprofessorer og et meget bredt regionalt, nationalt og internationalt samarbejde. Aktuelt arbejdes med den langsigtede forskningsstrategi i afdelingen og oprettelse af forskningsakademier med fokus på blandt andet ultralyd, sygeplejeforskning, tværsektorielt samarbejde og tidskritiske tilstande.

 

Lidt om dine kommende kolleger

I FAM er vi flere hundrede kolleger og vi vægter det tværfaglige samarbejde højt – både ledelsesmæssigt og allervigtigst i det patientnære. Aktuelt er vi 15 speciallæger inklusiv to professorer, en cheflæge og tre ledende overlæger. Ud over det stillingsopslag du læser nu, har vi ingen lægelige vakancer. Du kan møde nogle af dine kommende kolleger her.

 

Lidt om OUH og Nyt OUH

OUH er Region Syddanmarks største hospital med alle – for FAM relevante – lægelige specialer på matriklen. Du kan læse mere om OUH her Forside (ouh.dk). Om et par år forventer vi at flytte hele Odensematriklen ud på Nyt OUH – FAM har en stor rolle heri. Læs mere om Nyt OUH her NytOUH.

 

Dine opgaver i det kliniske arbejde

 • Modtagelse, vurdering, behandling og udskrivelse af voksne akutte medicinske patienter af alle typer og sværhedsgrader
 • Deltagelse i speciallægevagtdækning 24/7/365 sammen med speciallæger fra både FAM og de intern medicinske afdelinger på OUH. Du skal påregne 2-3 aftennattevagter per måned i snit.

 

Det forventes desuden at alle speciallæger tager del i de ikke-kliniske opgaver der er i FAM. Det aftaler vi afhængigt af din profil, kompetencer og ønsker samt det aktuelle behov i FAM.

 

Afhængigt af dine faglige kompetencer, er der også mulighed for i et vist omfang at indgå i håndtering af andre patienttyper i FAM end de akutte medicinske patienter.

 

Forventninger til dig – du:

 • Kan konkret sætte patienten først – også i en hverdag, der til tider er højintens
 • Er en god kommunikator og dialogsøgende – eller sagt på en anden måde: holder den gode stil og den gode tone uanset situationens karakter
 • Er speciallæge. Gerne i akutmedicin eller i merituddannelse dertil; alternativt andet relevant speciale efter konkret vurdering
 • Har erfaring med akutte medicinske patienter – uanset dit speciale
 • God til at samarbejde, vægter tværfaglighed højt og er eksplicit bevidst om, at akutmedicin er en holdsport
 • Opfatter kvalitetsforbedringsarbejde og patientoplevet kvalitet som en del af høj faglighed
 • Ser løbende udvikling og forbedringer som en uundværlig fordel og bidrager aktivt hertil
 • Er interesseret i POCUS – det er en fordel hvis du kan – ellers lærer du det
 • Bidrager konstruktivt til alle tre forudsætninger for gode patientforløb – nu og i fremtiden: Patientbehandling af høj kvalitet, uddannelse og forskning – selvfølgelig afhængigt af dine kvalifikationer

 

Hvis du vil vide mere – bare giv lyd

Der er en masse andet at fortælle om FAM Odense – og du har sikkert også nogle spørgsmål eller måske brug for en rundtur, hvis du ikke kender afdelingen.

 

Du kan læse lidt mere om FAM Odense på vores hjemmeside: Fælles Akutmodtagelse (FAM) (ouh.dk). Du kan også følge os på Facebook og LinkedIn.

 

 

Det praktiske

Kontakt gerne

Cheflæge Poul Henning Madsen

Tlf. 24 99 44 83

Mail poul.henning.madsen@rsyd.dk

 

Samtaler afholdes 22/2 2022.

Tiltrædelse 1/4 eller efter aftale.

Din ansøgning skal indeholde dine kvalifikationer inden for de 7 lægeroller.

Der indhentes børneattest på alle ansatte i FAM ved ansættelse.