Afdelingslæge til F-ACT Team, Psykiatrisk Afdeling Odense-Svendborg Psykiatrisk Afdeling Odense - universitetsfunktion

Ansøgningsfrist: 12/08/2024 Psykiatrisk Afdeling

2 Afdelingslæger til F-ACT Team Psykiatrisk afdeling, Odense-Svendborg i Lokalpsykiatrien i Odense Grundet opnormering inden for psykoseområdet har du, og en af dine kollegaer, nu muligheden for at få en stilling som afdelingslæge i hver jeres F-ACT team. Det er nu, du har muligheden for at blive del af en velfungerende team.
 

De ledige stillinger:

De ledige stillinger er i 2 af de 3 FACT Teams, som er en del af det Lokalpsykiatrien i Odense, og ønskes besat pr. 1. oktober eller efter aftale.

F-ACT behandler patienter med psykoser, skizotypi og ADHD fra Odense, Nordfyns og Kerteminde kommune. Derudover har teamet regionsfunktion i forhold til psykoser.

Teamet arbejder tæt sammen med Udredningsteamet samt OPUS.

Behandlingen foregår fortrinsvis i Lokalpsykiatriens lokaler i Odense, men der kan også være behov for hjemmebesøg. Derudover er der et tæt samarbejde med kommunerne.

Du samarbejder med de øvrige teammedarbejdere omkring behandlingen af patienterne, og en del af behandlingen kan foregå via videokonsultationer.

Du forventes at indgå i, og deltage i møder, med den samlede speciallægegruppe i afdelingen samt, sammen med de øvrige speciallæger i psykoseområdet, at indgå i samarbejde med den ledende overlæge for området.

I FACT er ansat 4 overlæger og foruden dig og din afdelingslægekollega, er der læger under uddannelse. Derudover er der ansat, sygeplejersker, socialrådgivere, ergoterapeuter og sekretærer Der er en ledende overlæge i området som samarbejder med oversygeplejersken omkring drift af psykoseområdet.

Afdelingslægen deltager i bagvagten.

 

Psykiatrisk Afdeling Odense – Svendborg:

På matriklen i Odense har vi 111 senge fordelt på 3 integrerede afsnit, et rehabiliterings afsnit, et lukket afsnit, 2 specialiserede åbne afsnit, hvoraf det ene afsnit er for patienter over 70 år.

Der er i afdelingen lokalpsykiatriske teams, som er specialiserede og som er samlet i et stort ambulant hus ved havnen.

Afdelingen har en stor forsknings- og uddannelsesaktivitet, som alle forventes at deltage i.

 

Vi tilbyder:

  • Du bliver en del af en stor speciallægegruppe med mange fagligheder
  • Mulighed for at arbejde i et team med fokus på psykoser og ADHD
  • Supervision i speciallægegruppen ved organisationspsykolog
  • Mulighed for deltagelse i relevante kurser

 

Vi søger:

Vi søger en speciallæge som:

  • Er speciallæge i psykiatri
  • Har interesse for udviklingen af området.
  • Har gode samarbejdsevner og erfaring i at arbejde i teams med flerfaglig personalesammensætning.

 

Løn og ansættelsesforhold:

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem FAYL og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

 

Supplerende oplysninger;

Faglig funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos sekretær, Dorte Østergaard Iversen, telefon 99448904.

For yderligere oplysninger om stillingen, kan henvendelse rettes til ledende overlæge Jens Tofte, telefon 20271011 eller mail jens.tofte@rsyd.dk eller til cheflæge Sonja S. Rasmussen, telefon 99448902 eller sonja.rasmussen@rsyd.dk

 

Din ansøgning med beskrivelse af de 7 lægeroller stiles til:

Cheflæge Sonja S. Rasmussen

Psykiatrisk Afdeling Odense, Universitetsfunktion

 

Ansøgningsfrist mandag d. 12. august 2024

Ansættelsessamtaler afholdes fredag d. 16. august 2024