Afdelingslæge til Blodprøve og Biokemi Vi søger en speciallæge i klinisk biokemi, som har lyst til at arbejde i ”centrallaboratoriet” på et regionshospital.

Dette job er udløbet
Formålet med stillingen er at styrke afdelingens driftsfunktioner og yderligere udvikle samarbejdet imellem laboratoriet og de kliniske afdelinger/lægepraksis.
Stillingen er til besættelse pr. 1. august 2019 eller hurtigst muligt derefter.

Blodprøver og Biokemi
Laboratoriet varetager analysering af prøver rekvireret fra hospitals- og psykiatriske afdelinger og fra lægepraksis.

Laboratoriet udfører analysearbejde inden for almen klinisk kemi, endokrinologi, hæmatologi, koagulation, syre-base, blodtypeserologi og allergidiagnostik. Derudover har vi donortapning og vi udfører distal blodtryksmåling.

Vi er i alt 75 medarbejdere, hvoraf de fleste er bioanalytikere. Laboratoriet er opdelt i tre sektioner, som varetager laboratoriearbejde indenfor de faglige områder præanalyse/POCT, biokemi/koagulation og hæmatologi/serologi.

Dine opgaver bliver at

 • varetage ansvaret for driften af et eller flere af afdelingens lægefaglige områder, eksempelvis koagulation og biokemi og ansvaret for udvalgte logistiske og administrative funktioner
 • medvirke til samarbejdet med klinikerne og implementering af rationel diagnostik
 • bidrage til teknologisk udvikling, forskning og vurdering af nye metoder herunder specielt POCT-analyser på akuthospitalet
 • medvirke ved undervisning og supervision af yngre læger under uddannelse, medicinstuderende og bioanalytikere
 • medvirke aktivt til at gøre laboratoriet klar til akkreditering i 2020. Vi arbejder målrettet mod at opnå akkreditering af DANAK (ISO 15189) – og vi er kommet langt
 • deltage i afdelingens udvikling og forskning.
 • arbejde i projektorienterede teams

Du vil få stor indflydelse på planlægning af dit eget arbejde, og vi lægger vægt på selvstændighed og engagement ved løsning af opgaverne – og på at kunne samarbejde tværfagligt. Vi har altid patienten og hurtige effektive patientforløb i fokus.

Vi tilbyder

 • ansættelse i en afdeling med meget kort afstand mellem medarbejder og ledelse, stor aktivitet og med mange udviklingsprojekter
 • gode kolleger med stort engagement og høj faglighed
 • et godt arbejdsmiljø med en god, uformel omgangstone
 • plads til humor og prioritering af personlig og faglig udvikling

Vi forventer at du

 • er uddannet speciallæge i klinisk biokemi
 • har bred erfaring med driften på en klinisk biokemisk afdeling
 • har en resultatskabende adfærd, som afspejler afdelingens målsætning
 • har gode samarbejds- og kommunikationsevner
  har undervisningserfaring
 • er initiativrig, systematisk og ansvarsbevidst
 • bidrager til et godt arbejdsmiljø
 • er en optimistisk og imødekommende person med gode pædagogiske evner

Har du spørgsmål kan du kontakte ledende overlæge Else Marie Vestergaard på telefon 5126 6076 eller ledende bioanalytiker Tina Arentzen Bjerre på telefon 7842 6047.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Ansøgningsfrist:
21. juni 2019. Vi forventer at afholde jobsamtaler 27. juni 2019.

Regionshospitalet Horsens – en attraktiv arbejdsplads:
Blodprøver og Biokemi er en del af et innovativt akuthospital, der bl.a. satser meget på at være i front inden for IT og patientsikkerhed til gavn for både patienter og medarbejdere. Regionshospitalet Horsens har en størrelse og kultur, hvor der er kort vej fra tanke til handling. Samtidig er helheden i fokus, og der er et tæt og tværfagligt samarbejde på tværs af hospitalets afdelinger. Afdelingerne hjælper hinanden til at nå deres mål og løfter i flok.

Regionshospitalet Horsens arbejder ud fra principperne i Patientsikkert Sygehus og deltager aktivt i det nationale program Sikkert Patientflow. Vi er en attraktiv arbejdsplads med engagerede og fagligt dygtige medarbejdere. Vi sætter udvikling højt på dagsordenen og arbejder hele tiden for gennem dialog, anerkendelse og uddannelse af medarbejdere at sikre borgerne den bedst mulige oplevelse i mødet med hospitalet. Regionshospitalet Horsens vil både nu og i fremtiden skille sig ud ved at yde en ekstraordinær indsats på mange fronter.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale