Afdelingslæge til Anæstesiafsnit D, Odense Universitetshospital (OUH) Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V, Odense

Ansøgningsfrist: 24/03/2019 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

 

Afdelingslæge Klinisk Anæstesi 

 

En stilling som afdelingslæge ved Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, Odense Universitetshospital, er ledig til besættelse pr. 1. juni 2019 eller efter aftale. 

 

Om stillingen 

Afdelingslægen vil primært blive tilknyttet anæstesiafsnit D, for obstetrik almen-/urogynækologi og gynækologisk onkologi. Deltagelse i SSAI uddannelsen indenfor Obstetrisk anæstesi støttes aktivt af afdelingen. Uddannelsen forventes med opstart efteråret 2019. Speciallægen indgår på lige fod i dækningen af afsnittets anæstesiologiske funktioner.   

 

Klinisk anæstesi, består udover ovenstående afsnit af anæstesiafsnittet for abdominalkirurgi, endokrinologisk kirurgi, urologi og børnekirurgi, anæstesiafsnittet for ortopædkirurgi, skadestue og modtagelse, anæstesiafsnittet for øre-næse-hals-kirurgi, tand- og kæbe-kirurgi, plastikkirurgi og øjenkirurgi.
 

Vagten er for tiden 9-skiftet og afholdes på tjenestestedet. Den dækker det kliniske anæstesiområde.
 

Intensivafsnittene samt neuro- og thoraxanæstesi har egne vagthold. 

 

Kvalifikationer 

Ansøgeren skal være speciallæge i anæstesiologi. 

Det forventes, at afdelingslægen aktivt deltager i afdelingens undervisnings-, forsknings- og uddannelsesaktiviteter. 

 

Arbejdssted 

Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er en tværgående klinisk afdeling med et højt aktivitetsniveau, og har derfor en meget bred kontaktflade, der omfatter alle hospitalets afdelinger.  

For at sikre den bedst mulige udnyttelse af den anæstesiologiske special- og ekspertviden er afdelingen geografisk og funktionelt opdelt i afsnit indenfor klinisk anæstesi/opvågnings-området og intensiv-området. 

Den lægelige normering på Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er på mere end 120 læger fordelt på overlæger og afdelingslæger samt reservelægestillinger klassificeret som undervisningsstillinger i specialet. 

 

Se Funktionsbeskrivelse 

 

Løn og ansættelsesforhold 

Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Yngre Læger. 

Ansættelse er betinget af en ren børneattest. Afdelingen vil rekvirere attest elektronisk via Kriminalregistret (den ansatte skal kvittere for dette i sin e-boks).  

 

Ansøgning sendes elektronisk via link på denne side og stiles til: 

Ledende overlæge Jens Schierbeck 

 

Ansøger bedes i sin ansøgning forholde sig konkret til de 7 kompetencer/roller.  

 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 

 

Overlæge Bjørn Mygil 

Tlf. 6541 3626 

 

   

Samtaler vil blive afholdt torsdag den 28. marts 2019 fra kl. 13.30.  

 

Vi ser frem til at høre fra dig.