Afdelingslæge til almenpsykiatrisk sengeafsnit ved Psykiatrisk Afdeling Vejle Psykiatrisk Afdeling Vejle

Ansøgningsfrist: 15/08/2021 Psykiatrisk Afdeling

Psykiatrisk Afdeling Vejle søger en afdelingslæge/speciallæge til ansættelse på vores almenpsykiatriske sengeafsnit (afsnit 06/07), der er subspecialiseret i psykoselidelser.

Opstart: pr. 1. oktober 2021 eller efter aftale. 

Er du vores nye kollega?  

Har du lyst til opgaven som afdelingslæge i Psykiatrisk afdeling Vejle? Kan du lide arbejdet med inddragende samtaler og gode patientforløb samt grænseflader mellem psykiatri og somatik? Du vil blive inddraget i afdelingens udvikling, nytænkning og ledelse og vil som speciallæge blive en del af en engageret gruppe af læger. Vi sætter samarbejde på tværs meget højt – både internt og eksternt.

Vores almenpsykiatriske sengeafsnit har et tæt samarbejde med vores psykoseteam, OPUS-team og OPT (opsøgende psykose team) i lokalpsykiatrien for at sikre gode overgange mellem indlæggelse og ambulant behandling. Derudover har vi et særdeles godt samarbejde med de somatiske specialer på Sygehus Lillebælt (Kolding og Vejle). På vores sengeafsnit for psykoser er der endvidere igangsat udbygningen af intensive senge.

Stillingen er som udgangspunkt med deltagelse i bagvagtslaget. 

Afdelingen tilbyder: 

På Psykiatrisk afdeling i Vejle findes 5 sengeafsnit (affektiv afsnit (02/03), psykose afsnit (06/07), ældre afsnit (04), afsnit for dobbeltdiagnoser og medicinnedtrapning (05) og PAM (Psykiatrisk Akut Modtagelse). 

Afdelingen har desuden tre lokalpsykiatrier i henholdsvis Kolding, Vejle og Fredericia, som har følgende udredning og behandlingstilbud:

 • Udrednings- og behandlingsteam 
 • Teams for psykose- og affektive lidelser (herunder bl.a. angst og ADHD)
 • OPT – opsøgende psykose teams
 • OPUS 
 • Almenpsykiatriske teams
 • Team for gerontopsykiatri
 • Demensklinikken Lillebælt
 • Team for Oligofreni 

Der foreligger en samlet udviklingsplan for Psykiatrien i Region Syddanmark, således at videreudvikling af afdelingens behandlingstilbud pågår, og afdelingslægen forventes at tage aktivt del heri. Dine særlige kompetencer vil kunne medinddrages i afdelingens samlede behandlingstilbud fremover.

Krav til ansøgning: 
Ansøgningen skal indeholde følgende: cpr.nr., eksamensår og resultat samt tidligere ansættelser. Derudover bør ansøgningen indeholde oplysninger vedrørende opnåede kompetencer i relation til de 7 lægeroller: 
Ansøgningen bedes opstillet herefter: 

 • Den medicinske ekspert 
 • Kommunikator 
 • Samarbejder 
 • Leder/administrator 
 • Sundhedsfremmer 
 • Akademiker 
 • Professionel 

Løn og ansættelsesforhold: sker i henhold til indgåede aftaler mellem Danske Regioner og Foreningen af speciallæger/FAS.
Stillingen er omfattet af lokal løndannelse.
Ansøgningsfrist: 15. august 2021
Ansættelsessamtaler: 18. august 2021
Yderligere information
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Mikkel Rasmussen på mrr@rsyd.dk eller på telefon 51487551