Afdelingslæge til Akutafdelingen, Kolding Sygehus Akutafdelingen, Kolding Sygehus

Ansøgningsfrist: 2018-11-09T23:59:59 Sygehus Lillebælt

Vi er på jagt efter den helt rigtige afdelingslæge til Akutafdelingen på Kolding Sygehus med tiltrædelse 1. april 2019 eller efter aftale.   

 

Afdelingslægens primære funktion bliver at deltage i Akutafdelingens kliniske arbejde med udredning og behandling af akutte medicinske patienter samt sikring af flow i afdelingen og sygehuset. Desuden indgår afdelingslægen i bagvagtslaget i Medicinske Sygdomme. 

 

Om afdelingen   

Akutafdelingen er Sygehus Lillebælts fælles akutmodtagelse. Afdelingen dækker både skadestuefunktion og akutmodtagelse af neurologiske, medicinske, kirurgiske, ortopædkirurgiske, karkirurgiske og gynækologiske patienter og behandler ca. 50.000 patienter årligt.   

 

Akutafdelingen har en stab af faste læger og er organiseret således, at der dagligt er udtalt grad af samarbejde med lægerne fra de øvrige specialer.   

 

Den gode tone, åbent sind og respektfuldt samarbejde med kolleger, øvrige faggrupper, sygehusets øvrige afdelinger og ikke mindst patienter og pårørende er højt prioriteret og en forudsætning for ansættelse i afdelingen.   

 

Om sygehuset  

Sygehus Lillebælt er et velkonsolideret sygehus med tre skarpe profiler.  

 

Kolding Sygehus er et topmoderne akutsygehus med ekspertise til alle patienter – døgnet rundt.   

Vejle Sygehus Kræft- og specialistsygehus og præsterer kræftbehandlingsresultater i verdensklasse.   

Middelfart Sygehus er fælles indgang for alle regionale rygpatienter. 

 

Vi forventer   

  • At du altid sætter patienten først – også i en travl dagligdag   
  • At du er speciallæge (eller snart bliver det) i akutmedicin, relevant intern medicinsk speciale eller almen medicin   
  • At du har indgående fagligt kendskab til, interesse i og erfaring med akutte medicinske patienter og lyst til at blive endnu bedre 
  • At du er god til at skabe fagligt flow i det meget varierende patientindtag i Akutafdelingen i respektfuldt samarbejde med øvrige personalegrupper og afdelinger  
  • At du deltager aktivt i den daglige, kliniske vejledning af yngre kolleger   
  • At du deltager positivt i den kliniske implementering af forbedringsarbejde  

 

Vi tilbyder  

En stilling i en spændende, kompleks og dynamisk akutafdeling, hvor patienten er i fokus, hvor den faglige kvalitet og uddannelse prioriteres højt, hvor tværfaglighed og teamtanke har særligt fokus, hvor gode samarbejdsrelationer internt og eksternt vægtes højt, hvor medarbejderne er engagerede og har høj faglig kompetence, hvor kulturen er præget af tillid, respekt og humor.   

 

For den rigtige kandidat er der blandt andet mulighed for deltagelse i Sygehus Lillebælts KarriereBoost program http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm477948.   

 

Løn og ansættelsesvilkår

Sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Lægeforeningen gældende overenskomst. 

 

Yderligere oplysninger  

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Poul Henning Madsen, telefon 76362162, e-mail: poul.henning.madsen@rsyd.dk   

 

Ansøgningsfrist d. 9. november 2018.   

Samtaler afholdes ultimo november 2018.