Afdelingslæge/special­konsulent til området med blod, væv og organer Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst, søger afdelingslæge/special­konsulent til området med blod, væv og organer

Dette job er udløbet

Vi er et kontor i fortsat udvikling og har behov for en fagperson inden for et af vore markante områder med tilsyn og rådgivning. Er du fagperson med fokus på et eller flere af disse delområder, så er det måske stillingen for dig.

Om kontoret

Tilsyn og Rådgivning Øst er et sundhedsfagligt kontor, som er bredt fagligt funderet. Vi er ca. 90 medarbejdere, herunder læger (speciallæger og uddannelseslæger), sygeplejersker, tandlæger, folkesundhedsvidenskabskandidater, andre akademikere, eksterne konsulenter, sagkyndige rådgivere og administrativt personale.

Vi yder sundhedsfaglig rådgivning til andre myndigheder og sundhedspersoner i relation til bl.a. retslægelige ligsyn, trafikmedicin, smitsomme sygdomme, beredskabsopgaver og miljømedicin. Vi fører endvidere tilsyn med behandlingssteder og sundhedspersoner i Region Hovedstaden og Region Sjælland, og nationalt på visse områder.

Dit arbejde 

Som fagperson inden for blod, væv og organer kommer du til at arbejde med blodbanker, vævscentre, transplantationscentre og donorbanker. Du skal være tovholder på et bredt og vigtigt fagområde, hvor du skal
 • udføre tilsyn og yde rådgivning inden for et bredt felt fastlagt overordnet via EU-direktiver og national lovgivning
 • indgå i assistance til faglige enheder og centre, samt rådgive andre myndigheder, styrelser og ministerier omkring blodforsyning, transplantationer og brug af væv, sæd- og æg-donationer og specielt assisteret reproduktion
 • indgå i sagsbehandling omkring bekymringshenvendelser vedr. patientsikkerhedsmæssige problemer eller omkring fortolkning af det sundhedsfaglige i den tilhørende lovgivning
 • varetage sagsbehandling omkring indberetninger i relation til bod, væv og celler
 • varetage sagsbehandling i forløb, hvor der er brug for yderligere oplysninger og afklaring
 • deltage i udgående tilsynsaktiviteter
 • indgå i vurderingen af juridiske problemstillinger i forbindelse med tilsyn.

Herudover vil der være løbende ad-hoc opgaver.

Din uddannelse og erfaring

Vi forventer, at du er uddannet speciallæge eller har anden relevant akademisk uddannelse, fx indenfor biomedicin eller molekylær biologi, samt du har nogle års klinisk/administrativ erfaring og godt kendskab til sundhedsvæsnet og det faglige i blod, væv og celler. Det vil være en fordel, hvis du har et karriereforløb i forskellige organisationer og ønsker at arbejde tværfagligt med varierende arbejdsopgaver.

Vi lægger vægt på, at du:

 • har lyst og evner til at arbejde med et bredt fagområde
 • har lyst til at arbejde med mange andre faggrupper i det daglige, ofte i tværfaglige teams
 • har kliniske kompetencer og klinisk forståelse og gerne vil sætte dem i spil med helt andre opgaver end i patientvaretagelse
 • besidder generel viden om sundhedsvæsenets organisation og funktion
 • har gode evner til skriftlig og mundtlig kommunikation
 • er omhyggelig og struktureret, og er selvstændigt i stand til at tilrettelægge egne arbejdsopgaver.

Det vil desuden være en fordel, hvis du f.eks. har en supplerende erfaring i andre funktioner. Du skal også være interesseret i egen videreudvikling.

Vi tilbyder  

Et meningsfuldt arbejde med samfundsnyttige opgaver. Du kommer til at bruge dit kendskab til fagområdet, suppleret med viden fra andre faggrupper. Du vil blive en del af et aktivt fagligt miljø, hvor du sammen med dygtige og engagerede kolleger får mulighed for at anvende og udvikle dine kompetencer inden for et bredt felt af arbejdsopgaver.

Vi vil forsøge at udnytte dine kompetencer og faglige viden og vil i et samarbejde med dig planlægge og gennemføre individuel udvikling og sikre, at du får gennemført den interne tilsynsuddannelse.

Om ansættelsen

Du bliver ansat enten som afdelingslæge i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Yngre Læger, eller som specialkonsulent i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Ansættelse som afdelingslæge forudsætter, at du har opnået speciallægeanerkendelse.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Kontakt os gerne  

Få mere at vide om stillingen ved at ringe til kontorchef, overlæge, Anette Lykke Petri, tlf. 72 22 79 29 eller sektionsleder, overlæge, Karsten Bech, tlf. 25 26 52 19.

Er du interesseret?  

Klik på “Søg job” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 39 og 40.

Generelt om styrelsen

Styrelsen for Patientsikkerhed arbejder for, at det er trygt at være patient i det danske sundhedsvæsen. Vi fører bl.a. tilsyn med autoriserede sundhedspersoner og sundhedsorganisationer, udsteder autorisationer til 17 forskellige autoriserede faggrupper. Vi administrerer desuden rapporteringssystemet om utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet, ligesom vi administrerer EU-reglerne om sygesikring ved behandling i udlandet.

På det grundlag bidrager vi til, at sundhedsvæsenet lærer af fejl og forebygger gentagelser.
Vi er mere end 280 medarbejdere og har tilknyttet sagkyndige konsulenter.Styrelsen for Patientsikkerhed har røgfri arbejdstid.Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.