Afdelingslæge søges til Traumesektoren, Ortopædkirurgisk Afdeling, Sygehus Sønderjylland Ortopædkirurgi

Ansøgningsfrist: 01/03/2024 Sygehus Sønderjylland

Afdelingslæge med interesse i traumatologi, og med stor rutine inden for frakturkirurgi samt basale og avancerede operationer af traumer og traumefølger, søges til Traumesektoren på Ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa til 1. juni 2024.

Den ortopædkirurgiske afdeling på Sygehus Sønderjylland er fordelt på to matrikler: Aabenraa, der varetager al akut kirurgi og traumemodtagelse, og Sønderborg hvor øvrige sektorer varetager elektiv kirurgi inden for hånd, fod, skulder-knæ-idræt og alloplastik.

Hovedarbejdssted vil være Aabenraa Sygehus med funktion i Traumesektoren.

Traumesektoren har hovedfunktion i traumekirurgi og består af to overlæger og to afdelingslæger. Hoveduddannelseslæger, introlæger og KBU læger indgår i sektorens funktioner. Der er tilstedevagt for bag- og mellemvagt døgnet rundt.

Ansøgeren vil indgå i bagvagtslaget med vagtfunktion samt beredskabsvagt hjemmefra. Derudover varetages ambulatoriefunktion, stuegangsfunktion og varetagelse af akutte og elektive operationer indenfor ortopædisk traumatologi. I forbindelse med traumemodtagelse fungerer bagvagten som teamleder.

Afdelingen har tilknyttet en professor og en forskningsansvarlig overlæge, så der mange muligheder for at opstarte eller fortsætte påbegyndte forskningsprojekter. Både afdelingen og Sygehus Sønderjylland prioriterer dette meget højt.

Ansøgeren forventes at kunne bidrage positivt til udvikling, ikke mindst inden for sygehusets indsatsområder faglig kvalitet og patientsikkerhed. Lægen forventes at deltage i undervisningen af læger i introduktions- og hoveduddannelsesforløb samt kunne deltage i afdelingens forskningsindsats. Endelig lægges vægt på gode samarbejdsevner.

Løn og ansættelsesvilkår iht. aftale mellem Danske Regioner og FAS.

Stillingen ønskes besat pr. 1. juni 2024.

Sidste ansøgningsfrist er d. 01.03.2024.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Yderligere oplysninger fås hos: Jens Eggers, Cheflæge, tlf.: 79 97 18 10 eller ledende overlæge for traumesektoren Jesper Schønnemann, tlf.: 79 97 61 70

Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelse på Sygehus Sønderjylland.