Afdelingslæge søges til Hjerne- og Nervesygdomme, Kolding Sygehus Hjerne- og Nervesygdomme, Kolding Sygehus

Ansøgningsfrist: 01/08/2019 Sygehus Lillebælt

Afdelingslæge med subspeciale i, eller interesse for, i epilepsi- og neuroonkologi søges til Hjerne- og Nervesygdomme, Kolding Sygehus, Sygehus Lillebælt.

Hos Hjerne- og Nervesygdomme tager vi udgangspunkt i den enkelte patients og dennes pårørendes forventninger og behov, og stiller krav til ledelse, samarbejde, tværfaglighed, fleksibilitet og omstillingsparathed. Vi har en varieret og til tider uforudsigelighed hverdag, vi har arbejdsglæde og gode kolleger – og så er der mulighed for både at se ambulante patienter, gå stuegang og være en del af den akutte indsats med trombolyse.

Kan du se dig selv ind i det, så er vi noget for dig…

 

Vi tilbyder:

 • Mulig deltagelse i Sygehus Lillebælts KarriereBoost – Fra Speciallæge til ekspert
 • Professionel ledelse
 • Stort patientgrundlag – med mulighed for at se både den brede og den specialiserede neurologi
 • Fokus på trivsel
 • Engagerede kolleger
 • Mulighed for faglig og personlig udvikling
 • Mulighed for organisatorisk udviklingsarbejde på afdelings- såvel som sygehusniveau

 

Vi forventer:

 • At du udviser gode samarbejdsevner, og indgår i et fagligt fællesskab med afdelingens øvrige læger og personale
 • At du deltager aktivt i speciallægegruppen
 • At du kan arbejde selvstændigt og er fagligt ambitiøs
 • At du har lyst til at bidrage til afdelingens fortsatte udvikling sammen med det øvrige akutsygehus
 • At du er fagligt inspirerende og prioriterer patient- og pårørendeinvolvering
 • At du er speciallæge i neurologi

 

Ledelsesmæssigt refererer du til afdelingsledelsen.

Sammen med teamets øvrige medlemmer får du medansvar for at drive og videreudvikle epilepsi- og neuroonkologi-teamet. Du vil således være medansvarlig for store patientgrupper, og samarbejde tæt med ambulatoriesygeplejersker, teamsekretær og neuropsykolog.

Du vil indgå i bagvagtslag med døgnvagter i rådighedstjeneste med tilkald udenfor tjenestestedet og fremmøde indenfor 30 min. Forvagten har tilstedeværelsesvagt.

 

 

Afdelingen:

I Hjerne- og Nervesygdomme varetager vi diagnosticering og behandling af patienter fra Region Syddanmark på højt fagligt niveau.

Afdelingen udgøres af et Hjerne- og Nervesygdomme sengeafsnit med både akut-del og rehabilitering, et Hjerne- og Nervesygdomme ambulatorium samt et Hjerne- og Nervefysiologisk ambulatorium.

Vi ser stor fordel i at arbejde i subspecialiserede teams, både fagligt og i forhold til at opnå effektive og tilfredsstillende patientforløb. Samtidig har det enkelte team en forpligtelse overfor helheden. De tværfaglige teams er opdelt efter subspecialer: Dissemineret sklerose, Neurofysiologi (R), Hovedpine, Epilepsi (R), Bevægeforstyrrelser (R), ALS (R), Perifere Nervesygdomme (R), Muskelsygdomme (R), Neurogenetik (R), Spasticitetsbehandling (R) og Apopleksi. (I teams mrk. (R) har vi regionsfunktion).

Vi prioriterer uddannelse højt, og byder med vores faglige miljø og store patientgrundlag på gode muligheder for fordybelse og subspecialisering.

Vi lægger vægt på høj faglighed og planlægning af patientforløb til gavn for patienten. Vi har daglige uddannelsesorienterede konferencer, ugentlig teoretisk undervisning samt radiologiske og neurofysiologiske konferencer flere gange ugentlig. Netop fordi vi lægger vægt på at videreudvikle det høje faglige niveau, ønsker vi en afdelingslæge, der vil bidrage til at videreudvikle kompetenceniveauet på tværs, og som vægter supervision og undervisning af yngre kolleger som en kerneopgave. I både 2016 og 2017 modtog vi årets højdespringerpris for “Forbedring og løft af de yngre lægers videreuddannelse i afdelingen” tildelt af Sygehus Lillebælt.

Arbejdsplanlægningen er velstruktureret og vi bestræber os på at vagtplanen kendes otte uger forud.

 

Sygehuset:

Kolding Sygehus er Trekantområdets Akutsygehus for 300.000 borgere og en del af Sygehus Lillebælt.

Sygehus Lillebælt er visionært, fremadskuende og ikke bange for at gå nye veje.

Videnskabeligt byder Sygehus Lillebælt på et stimulerende videnskabeligt miljø med 43 PhD-studerende og 16 kliniske professorer.

 

Stillingen er omfattet af Lokal løndannelse.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Henrik Boye Jensen, tlf. 76360321 eller mail: henrik.boye.jensen@rsyd.dk

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til den mellem Amtsrådsforeningen i Danmark og Foreningen af Speciallæger indgåede overenskomst for overlæger.

Ansøger forventes i ansøgningen at forholde sig til de 7 lægeroller, jf. vejledningens kapitel 8, og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne inden for disse kompetencer.

 

Ansøgning modtages via nedenstående link, senest d. 1. august 2019 – kl. 12.00

Ansættelsessamtaler forventes afviklet d. 7. august 2019.

Tiltrædelse er snarest mulig.

 

 

Vil du flytte tættere på Sygehus Lillebælts 3 sygehuse i Kolding, Vejle og Middelfart?

 • Du og din familie kan få hjælp og rådgivning om boliger, børnepasning og praktiske spørgsmål i forbindelse med flytning hos Tilflytterservice i kommunerne
 • Søger din partner job så kontakt gerne en partnerlivskonsulent i Trekantområdet
 • Der er 600.000 jobs indenfor 45 minutters køretur

Se vores hjemmeside Vil du flytte for yderligere information.

 

Vi glæder os til at byde dig og din familie velkommen.