Afdelingslæge søges til fod-/ankelsektoren, Ortopædkirurgi, Kolding Sygehus Ortopædkirurgi, Kolding Sygehus

Ansøgningsfrist: 05/04/2023 Sygehus Lillebælt

Er du speciallæge i ortopædkirurgi og har mod på et job i en travl afdeling, hvor du kan fagområdespecialisere dig og samtidig holde fast i den brede ortopædi? Så er dette noget for dig. Vi søger en speciallæge til vores sektor for fod-, sår og amputationskirurgi med tiltrædelse 1. september 2023 eller efter aftale.
 
Kvalifikationer
Ansøger skal være speciallæge i ortopædkirurgisk kirurgi og have interesse inden for fod-/ankelkirurgi og sårbehandling. Gode samarbejdsevner og lyst til tværfagligt samarbejde mellem faggrupper og forskellige specialer vægtes højt.

Om afdelingen
Afdelingen ligger på Sygehus Lillebælts akutsygehus, Kolding Sygehus. Vi modtager alle akutte ortopædkirurgiske patienter fra hele Sygehus Lillebælts optageområde. Følgende fagområder er repræsenteret i afdelingen: Traumatologi, skulderkirurgi, håndkirurgi og fod-/ankelkirurgi. Afdelingen samarbejder med Ortopædkirurgi i Vejle, angående akutte patienter med knæskader og akutte problemer ifm. hofte- og knæalloplastik. Desuden har afdelingen et samarbejde med OUH omkring børneortopædi. Afdelingen har en aktiv forskningsenhed med mange igangværende projekter. 
Vi har ca. 210 medarbejdere, heraf 16 overlæger, 10 afdelingslæger og 3 1. reservelæger – i alt ca. 50 læger.
Vi råder over et sengeafsnit med 41 senge. Der udføres ca. 7000 operationer årligt og 34.000 ambulante besøg.
Skadestuen drives af Akutafdelingen med lægelig bemanding fra Ortopædkirurgi.

Om sektoren for fod-, sår- og amputationskirurgi
Afdelingen har regionsfunktion for fod-/ankelkirurgi, og således modtager vi ca. 3500 henvisninger fra hele Region Syddanmark årligt. Dette fører til ca. 1000 årlige operationer på ambulante og indlagte patienter. Derudover varetager sektoren behandling af kroniske sår i samarbejde med sårsygeplejersker og karkirurger. Sektoren indgår i multidisciplinært team sammen med karkirurgi og endokrinologi om patienter med diabetiske fodsår. Sektoren består af 3 overlæger, 5 afdelingslæger og 1 specialiseret fysioterapeut.

Vagtforhold
Afdelingen har forvagt, mellemvagt og bagvagt i tilstedeværelsesvagt. Desuden er der speciallæge i FAM fra kl. 8 til 23. Herudover er der erfaren traumatolog i tilkaldevagt til sparring for bagvagt, vanskelige operationer og tilfælde med mange multitraumepatienter.

Funktion
Speciallægen vil indgå i en af de nævnte sektorers arbejde, og der vil være vagtforpligtigelse. Alt efter ansøgers kvalifikationer og behov skaber vi plads til oplæring inden for fagområdet. Du kan forvente en arbejdsplan der fordeler din tid ca. 70/30 mellem fagområdet og det brede ortopædi.
Alle speciallæger i afdelingen forventes at deltage i den samlede afdelings opgaver, herunder udvalgsarbejde og deltagelse i arbejdsgrupper. Der forventes desuden deltagelse i afdelingens videnskabelige undersøgelser og kvalitetsmonitorering.

Øvrigt
I afdelingen lægger vi vægt på at sætte patienten først. For at gøre det, arbejder vi aktivt med IPLS – interprofessionel læring og samarbejde, der har vist sig at give gode patientforløb. Derudover prioriteres uddannelse, udvikling og forskning højt. Afdelingen er og skal være et godt være- og lærested for alle medarbejdere.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til cheflæge Anders Jordy, anders.jordy@rsyd.dk eller 76362334/28903684 eller til den sektoransvarlige overlæge: Thomas Friis Østergaard, thomas.friis.østergaard@rsyd.dk, 76362328.

Ansøgningen
Søg stillingen via linket senest den 5. april 2023. Ansøgningen stiles til afdelingsledelsen og skal ledsages af et curriculum vitae samt eventuelt andre relevante bilag indeholdende oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring og videnskabelig indsats.
Dato for ansættelsessamtaler er sat til 12. april 2023.