Afdelingslæge søges til Operation og Intensiv Syd, Aarhus Universitetshospital Ved Operation og Intensiv Syd, Aarhus Universitetshospital er en stilling som afdelingslæge ledig til besættelse pr. 1. januar 2018 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

I forbindelse med den igangværende samling af hospitalsmatriklerne på Aarhus Universitetshospital under fælles tag i Skejby, er der sket om omstrukturering af anæstesiologien og det operative område, hvor operationspersonalet er blevet fusioneret med anæstesipersonalet. I forbindelse med dette er der etableret tre Operations- og Intensivafdelinger betegnet Operation og Intensiv Nord, Øst og Syd.

Operation og Intensiv Nord varetager anæstesi-, operationsassistance og intensiv terapi til specialerne Ortopædkirurgi, Neurokirurgi, Øjenkirurgi, Øre- Næse og Halskirurgi pg Odontologi. Afdelingen deltager i traumemodtagelse og behandling i hospitalets traumecenter, samt yder anæstesiologisk service til de medicinske specialer Endokrinologi og Geriatri.

Operation og Intensiv Øst varetager anæstesi-, operationsassistance og intensiv terapi til specialerne Thoraxkirurgi, Karkirurgi og Gynækologi og Obstetrik, samt til det Lungemedicinske og Kardiologiske speciale. Herudover findes der ved afdelingen et Børneintensivt Afsnit.

Operation og Intensiv Syd varetager anæstesi-, operationsassistance og intensiv terapi til specialerne Kirurgi, Mave- Tarmkirurgi, Urologi, Plastikkirurgi og Onkologi, samt de medicinske specialer Medicinsk- Gastroenterologi og Hepatologi og Hæmatologi.

Stillingen er aktuelt tilknyttet OP-afsnittet K, som er beliggende på Palle Juul Jensens Boulevard, Skejby.

Afsnittet yder anæstesi til det urologiske speciale, Herudover anæstesiologisk service til børnebedøvelser på Børneafdelingen, Stråleterapien og MR Centret. I vagten dækkes udover ovennævnte område, Gynækologi og Obstetrik i fællesskab med læger fra Operation og Intensiv Øst.

Dine opgaver vil udover det kliniske også være at sikre udvikling, kontinuitet, kommunikation og kvalitet i det daglige arbejde både med interne og eksterne samarbejdspartnere.

Vi forventer

  • at du er speciallæge i anæstesiologi med en bred anæstesiologisk baggrund, og det vil være en fordel, hvis du har interesse og erfaring i børnebedøvelse
  • at du har gode evner for samarbejde, kommunikation og beslutningsdygtighed samt handlekraft og humor
  • at du har vist interesse for og vilje til at deltage i kvalitetsudvikling og/eller forskningsprojekter
  • at du har erfaring inden for undervisning af f.eks. medicinstuderende, læger og andre personalegrupper
  • at du er villig til at påtage dig opgaver uden for eget afsnit

Løn- og ansættelsesforhold jf. gældende overenskomst med Yngre Læger. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og tilfredsstillende autorisation. Ansøger vil blive bedømt ud fra de syv lægeroller. Skema kan hentes her. Ansøger skal i sin ansøgning forholde sig til og i videst muligt omfang dokumentere sine kvalifikationer indenfor de syv kompetenceområder.

Yderligere oplysninger om stillingen vil kunne indhentes hos ledende overlæge Hans Skriver Jørgensen på 7846 2879 eller på 2369 0053.

Ansøgning sendes elektronisk og stiles til ledende overlæge Hans Skriver Jørgensen, Operation og Intensiv Syd, Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade 44, bygning 21 1. 8000 Aarhus C

Ansøgningsfrist: 24. November 2017.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.