Afdelingslæge, Rygkirurgi Rygcenter Syddanmark – en del af Sygehus Lillebælt Rygcenter Syddanmark

Ansøgningsfrist: 09/02/2023 Sygehus Lillebælt

Vil du være en del af udredning og behandling af patienter med degenerative rygsygdomme på højt niveau?
Vi søger en speciallæge i ortopædkirurgi eller neurokirurgi med interesse inden for rygkirurgi der kan indgå i vores team af dygtige rygkirurger, og være med til at sikre rygkirurgien i fremtiden. 
Tiltrædelse 1. april eller efter aftale.

Om dig
Vi forventer at du

 • Er speciallæge i ortopædkirurgi eller neurokirurgi med rygkirurgi som interesseområde
 • Behersker eller ønsker oplæring i lumbal rygkirurgi 
 • Deltager aktivt i afdelingens udvikling – primært i forhold til det rygkirurgiske patientforløb
 • At du tager medansvar for afdelingens drift i henhold til ansvarsområde
 • At du har gode kommunikations- og samarbejdsevner

Vi tilbyder

 • En stilling med mulighed for at dygtiggøre sig 
 • Vagtfrihed i introperioden
 • En attraktiv stilling med gode arbejdsvilkår og stor grad af fleksibilitet og medindflydelse
 • En stilling med primært degenerativ lumbal rygkirurgi og med mulighed for cervikal kirurgi afhængigt af kvalifikationer, kompetencer og karriereplan
 • En ambitiøs afdeling med fokus på kvalitet samt patientsikkerhed og –tilfredshed
 • En afdeling og speciale i udvikling. Vi er aktuelt i gang med at implementere endoskopi og indkøbe nyt navigationssystem
 • En dynamisk arbejdsplads, hvor medarbejderne løser arbejdsopgaver i tværfagligt samarbejde med fokus på ”patienten først”. Der lægges vægt på en aktiv hverdag med et godt arbejdsmiljø.
 • Introduktion efter Sygehus Lillebælts onboarding koncept samt tilknytning af mentor

Der er mulighed for at få afsat tid til forskning. Eventuelle planer eller ønsker om forskningsprojekter bedes anført i ansøgningen. 
Ambitionen i den rygkirurgiske forskningsenhed er, at være førende i Danmark inden for den degenerative rygkirurgi gennem systematisk opsamling af PRO-data før og efter den operative intervention.  

Vi arbejder ud fra Sygehus Lillebælt værdier: Resultater, Ordentlighed, Samarbejde og Excellence.

Om Rygcenter Syddanmark
Rygcenter Syddanmarks kerneopgave er på specialistniveau at udrede samt behandle og herunder vejlede regionens rygpatienter ud fra den enkeltes behov. Det overordnede mål er at fremme livskvaliteten for rygpatienter.

Rygcenter Syddanmark er en rygmedicinsk og rygkirurgisk afdeling i Sygehus Lillebælt med 160 medarbejdere. Vi er kendt for høj grad af patienttilfredshed og modtager rygpatienter fra hele Region Syddanmark.  Årligt modtager vi ca. 18.000 nye henvisninger og opererer omkring 1.000 patienter.

Det er vores vision, at:

 • Holde fokus på kvalitet, udvikling, uddannelse og forskning
 • Gå forrest i samarbejdet med Regionens øvrige aktører på rygområdet
 • Sikre en god kultur og et sundt arbejdsmiljø
 • Være en integreret del og drivende kraft i SLB

Politisk er man ved at undersøge perspektiverne i at etablere et nærhospital i Middelfart, hvilket kan betyde, at Rygcenteret på sigt skal flyttes til Kolding Sygehus.
Her kan du læse mere om afdelingen: Rygcenter Syddanmarks hjemmeside 

Kvalifikationer
Ansøgningen skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller og skal indeholde kopi af speciallægeautorisation og curriculum vitae. Der lægges vægt på, at ansøger forholder sig konkret til de syv kompetenceområder og i videst mulige omfang dokumenterer kvalifikationer inden for disse kompetencer. 

Løn- og ansættelse
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende faglig overenskomst
Tiltrædelse den 1. april 2023 eller efter aftale

Ansøgningsfrist og rekrutteringsprocessen
Fristen for at søge stillingen er den 9. februar 2023
Samtaler forventes afholdt i uge 8, forventeligt den 20. februar 2023
 
Yderligere information

Såfremt du ønsker stillingen uddybet kan du rette henvendelse til Chefsygeplejerske Rikke Bagge Skou, tlf. 40422885 / Rikke.Bagge.Skou@rsyd.dk eller Ledende overlæge Morten Søe, tlf. 6348 4105 / Morten.Soee@rsyd.dk