Afdelingslæge, Røntgenafdelingen, Vejle-Middelfart Sygehus Røntgenafdelingen, Vejle og Middelfart Sygehuse

Ansøgningsfrist: 01/10/2020 Sygehus Lillebælt

Afdelingslæge med kompetencer inden for eller interesse i mammaradiologi søges til en stilling på Røntgenafdelingen, Vejle-Middelfart Sygehus

Hvis du gerne vil arbejde på en afdeling

  • Hvor patienten sættes først
  • Hvor vi værdsætter og værner om det gode arbejdsmiljø
  • Hvor vi gerne vil grine hver dag
  • Hvor sparring med kollegaer er prioriteret
  • Hvor du er med i et godt team af gode kolleger
  • Hvor der er ryddede lister hver dag
  • Hvor du kan være med til at definere dine interesse- og arbejdsområder

Er Røntgenafdelingen Vejle-Middelfart måske noget for dig

Vi søger en radiolog til en speciallægestilling i radiologi (afdelingslæge).

På afdelingen prioriteres det højt, at der bedrives klinisk radiologi i tæt samarbejde med de henvisende afdelinger. Det er således en del af afdelingens DNA, at vi ”griber bolden” som aktiv samarbejdspartner med henvisende afdelinger. Vi beskriver ikke billeder – vi svarer på kliniske spørgsmål ud fra radiologiske metoder. Opgaveglidning med bl.a. brug af beskrivende radiografer og kiropraktorer er en hjørnesten i afdelingen. Opgaveglidning er fortsat en vigtig parameter for at løfte de stigende krav til radiologisk service.

Lidt om afdelingen
Afdelingen er en mellemstor røntgenafdeling fordelt på de to matrikler på Vejle Sygehus og Rygcenter Syddanmark i Middelfart. Der er et Mammografiafsnit på matriklen i Vejle med udredning af mammacancerpatienter og screeningsenhed.

Matriklen i Vejle har som en del af specialesygehuset i Vejle en stor onkoradiologisk produktion af fortrinsvis CT. I Vejle er der desuden afdelinger inden for ortopædkirurgi, organkirurgi, medicin, ØNH- og øjenafdeling. Der foregår et udstrakt samarbejde med de praktiserende læger i optageområdet for Vejle-Middelfart – bl.a. med brug af åbne ambulatorier inden for muskuloskeletal røntgen, røntgen af thorax og UL af abdomen. Afsnittet i Middelfart samarbejder tæt med Rygcenter Syddanmark om udredning af rygpatienter i hele Region Syddanmark.

Der er et godt samarbejde med de kliniske afdelinger både mht. at bedrive klinisk radiologi af høj kvalitet samt forskning. Hvis det har interesse, er der på ortopædkirurgisk afdeling et godt forskningsmiljø med flere grupper, hvor en radiolog kan deltage i verserende projekter.

Mammografiafsnittet er bemandet med 2-3 speciallæger hver dag. Det er en sektion, hvor der er tæt kommunikation og samarbejde med de øvrige specialer, som er involveret i udredning og behandling af fortrinsvis mammacancer – MDT-funktionen er en hjørnesten i dette samarbejde.

Afdelingen har en professor i gastrointestinal radiolgi.

Afdelingens produktion (2019): 46.000 CT-scanninger, 21.400 MR-scanninger, 16.500 UL-scanninger, 26.000 Mammografier og mamma-UL, 17.000 mamma-screeninger, 58.500 skeletundersøgelser, 24.000 røntgen af thorax.

Forventninger til en radiolog på afdelingen
Du er speciallæge i radiologi med kompetencer inden for det mammaradiologiske områder. Alternativt er du interesseret i mammaradiologi og har mod på at starte et uddannelsesforløb mhp. at erhverve dig kompetencer inden for dette subspeciale. Du vil komme til at skulle hjælpe med andre funktioner eks.: kontaktlægefunktionen og røntgen af thorax. Ønsker for arbejdsområder udover ovennævnte søges imødekommet.

Det forventes, at du kan deltage i en vagtfunktion, som indbefatter fællesvagt med Røntgen og Scanning i Kolding i tidsrummet kl. 22-08.

Du bedes fremsende en motiveret ansøgning, publikationsliste samt CV.

Vi beder dig medsende referencer som vi kan kontakte. Vi beder dig ved samtalen udfylde skemaet for samtykke til dette ’samtykkeerklæring ved indhentelse af referencer’.

Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst.

Stillingen forventes besat pr. 01.01.2021 eller efter nærmere aftale.

Ansøgningsfrist er 01.10.2020.

 

Spørgsmål kan rettes til:

Ledende overlæge Jakob Møller, jakob.moeller@rsyd.dk

Jørgen Vámosi, joergen.vamosi@rsyd.dk