Afdelingslæge til Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt En stilling som afdelingslæge ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter er ledig til besættelse snarest. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Dette job er udløbet

Om stillingen
Har du lyst til en udfordring med:

  • høj kontinuitet og patientopfølgning
  • helhedsorienteret tilgang i et levende tværfagligt miljø
  • høj grad af udviklingsmuligheder og ansvar for et område

Primære arbejdsopgaver:

  • Dagligt klinisk arbejde med stuegang, undersøgelser, indlæggelser og udskrivning
  • Patient og pårørende arbejde med samtaler, patientorienteret målsætning, tværkommunalt samarbejde omkring patientens videre forløb
  • Deltagelse i det tværfaglige samarbejde med tværfaglig konference, patientvurdering, klinisk undervisning i afsnittet mv.

Lægen bliver en del af det lægelige fællesskab i Hammel og det tværfaglige team i afsnittet.
Forkundskab til neurorehabilitering er en fordel men ikke et krav. Brede medicinske specialer, almen medicin og neurologi er velegnede specialebaggrunde for faget. Stillingerne er en oplagt mulighed for at få erfaringer med tværfagligt samarbejde, samarbejde over sektorerne og at kunne følge patienter gennemgå en bemærkelsesværdig udvikling over de uger, de er indlagte.

Lægen skal primært arbejde i Hammel, men der kan være dage med møder, undervisning eller klinisk hospitering i Skive. Stillingen er vagtfri i begyndelsen, men der kan blive tale om vagtarbejde i en vagtordning med tilkald fra hjemmet i aften/nat.

Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse her.

Om Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Regionshospitalet Hammel Neurocenter er en universitetsklinik, der behandler patienter med svær og moderat erhvervet hjerneskade (traumer, SAH, apoplexi, anoxisk skade, infektioner, tumorer). RHN dækker Vestdanmark med et patientgrundlag på ca. 3 mill.

Der er 2 afsnit med 30 regionalt specialiserede senge i Skive og 91 senge fordelt i 4 subspecialiserede klinikker på Hammel Neurocenter fordelt på både højtspecialiserede og regionale senge.

Til samtlige klinikker er tilknyttet tværfaglige team bestående af speciallæger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopæder, neuropsykologer, diætister og socialrådgivere/hjerneskadekoordinatorer. Indenfor sygepleje, fysioterapi og ergoterapi er der specialister med særlig kompetence med internationalt certificerede uddannelser. RHN´s lægestab består af speciallæger indenfor specialerne Neurologi, Neurokirurgi, Neurofysiologi, Neuroanæstesi og intensiv medicin, Neuropædiatri, Intern medicin, Neuroendokrinologi, Neuropsykiatri, Rehabiliteringsmedicin og Arbejdsmedicin.

Der er en større forskningsenhed med 2 ½ professorat under Aarhus Universitetshospital. Herudover en uddannelsesafdeling og en udviklingsenhed, begge med tæt forbindelse til klinikkerne.

Om ledelsesforhold
Centerledelsen udgøres af den ledende overlæge, den ledende oversygeplejerske og den ledende terapeut. Der er vidtgående decentralisering af ansvar og kompetence med fokus på RHNs værdier og resultatmål.

Lægerne indgår i samarbejde med afdelingsledelsen i ledelsen af faglige og organisatoriske tiltag.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt via www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen og afdelingen kan fås ved henvendelse til
ledende overlæge Merete Stubkjær Christensen, tlf. 3054 2369.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde senest mandag den 22. maj 2017.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 29. maj 2017.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale