Afdelingslæge Psykiatrisk Afdeling Esbjerg med tjeneste indtil videre i Lokalpsykiatri Varde Psykiatrisk Afdeling Esbjerg

Ansøgningsfrist: 08/12/2021 Psykiatrisk Afdeling

Afdelingslæge til  Psykiatrisk Afdeling Esbjerg med tjeneste indtil videre i Lokalpsykiatri Varde

Psykiatrisk afdeling Esbjerg med tjeneste indtil videre i Lokalpsykiatri Varde søger en fuldtids vagtbærende afdelingslæge til funktion i lokalpsykiatriens behandlingsopgaver med vagt på sengeafsnits som for- eller bagvagt. Stillingen er til besættelse snarest eller efter aftale.      

Vi søger en kollega, som gerne vil være med til at videreudvikle Lokalpsykiatri Varde sammen med den faglige behandlingsansvarlige overlæge og funktionsleder og samtidig være tilknyttet Psykiatrisk afdeling Esbjergs vagtfunktion.

Lokalpsykiatri Varde har medarbejdere fordelt på faggrupperne læger, psykologer, sygeplejersker, socialrådgivere, ergoterapeuter og lægesekretærer.      

Der er ansat en funktionsleder, som varetager ledelsen af personalet fraset læge-/psykologgruppen som ledes af afdelingsledelsen samt lægesekretærerne, som ledes af sekretariatslederen.      

Lokalpsykiatri Varde varetager udredning og behandling af patienter med almene psykiatriske problemstillinger i samarbejde med specialiserede teams og sengeafsnit beliggende i Esbjerg.  Almendelen er opdelt personalemæssigt i et opsøgende psykoseteam og almen team, med tæt daglig samarbejde om opgaver.      

Lokalpsykiatri Varde dækker optageområdet svarende til Varde Kommune og har med denne et tæt samarbejde.       

Psykiatrisk Afdeling Esbjerg er en velfungerende afdeling med en Psykiatrisk Akutmodtagelse og fem integrerede sengeafsnit i Esbjerg, hvor det ene afsnit overvejende betjener Lokalpsykiatri Vardes patienter. Et afsnit ændres til Retspsykiatrisk afsnit september 2021 og hertil kommer at vi siden 2018 har haft et af regionens afsnit til De særlige Pladser. Der er lokalpsykiatrier i Esbjerg, Brørup og Varde. Lokalpsykiatri Esbjerg huser også specialteams såsom Team for affektive lidelser, graviditet og spiseforstyrrelser, OPUS for patienter med nydiagnosticeret skizofreni, Team for Selvmordsforebyggelse og Geronto-/Neuropsykiatrisk Team. Specialteam for Oligofrenipsykiatri huses i Lokalpsykiatri Brørup. Specialteamene dækker hele afdelingens optageområde.      

Psykiatrisk afdeling Esbjerg har regionsfunktion inden for områderne psykose og affektive lidelser.      

Vi har årligt ca. 1.900 indlæggelser og samlet knap 70.000 ambulante besøg. Vi har et optageområde på ca. 250.000 borgere fra Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen kommuner.     

Psykiatrisk Afdeling Esbjerg er en del af Psykiatrien i Region Syddanmark og er en af seks hovedfunktioner i regionen.         

Afdelingen varetager uddannelse af speciallæger i psykiatri med læger i I‐stillinger og U‐stillinger, læger under uddannelse i neurologi og almen medicin. Derudover har vi endnu læger i basisuddannelse.      

Vi vil sikre din faglige introduktion og videreudvikling inden for området. Har du derfor interesse i at prøve kræfter med at videreudvikle dette faglige område, hører vi gerne fra dig.      

 

Det forventes, at afdelingslægen planlægger, tilsikrer og som rollemodel bidrager til såvel den daglige som den mere formaliserede undervisning af yngre kollegaer og tværfagligt personale. Det er en fordel, hvis du har undervisningserfaring.      

Som afdelingslæge får du i høj grad lejlighed til at bidrage til udviklingen i et inspirerende dynamisk fagligt miljø med højt kvalificerede lægelige og tværfaglige kollegaer.       

 

Løn og ansættelse i forhold til aftalen mellem Foreningen af Yngre Læger og Danske Regioner.      

 

Yderligere information      

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Agnete Larsen på telefon 99 44 66 21 eller på mail: Agnete.Larsen@rsyd.dk      

 

Ansøgningsfrist      

Den 8. december 2021

 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt snarest derefter.      

 

Søg stillingen på linket herunder