Afdelingslæge/overlæge ved Klinisk Patologi, Vejle Sygehus – Sygehus Lillebælt Klinisk Patologi, Vejle Sygehus

Ansøgningsfrist: 22/08/2021 Sygehus Lillebælt

I vores velfungerende afdeling er der en stilling som afdelingslæge eller overlæge ledig til besættelse pr. 1.10.2021 eller efter aftale. Vi kan tilbyde ansættelse med spændende udfordringer i en fleksibel og ambitiøs afdeling med uhøjtidelig atmosfære, hvor højeste faglighed og effektive arbejdsgange går hånd i hånd.

Vejle Sygehus er udpeget til specialsygehus med funktion inden for kræftbehandling, hvor patologien har en særdeles vigtig og central funktion.  Vores tilgang er at udarbejde integrerede og samlede patologisvar, hvor resultater fra såvel morfologi, immunhistokemiske undersøgelser og molekylære analyser indgår – og hvor patologisvaret indgår i drøftelser med de kliniske samarbejdspartnere, så vores patienter til enhver tid kan få den rette og den bedste behandling.

Afdelingen er normeret med 13 speciallæger, heraf en ledende overlæge. Vi har 6 yngre læger tilknyttet i uddannelsesstillinger. Vores diagnostiske funktioner udføres i subspecialiserede teams: mamma, urologi, hud, gynækologi inklusiv cervixcytologi, gastroenterologi, ØNH, og lunge. De fleste speciallæger varetager arbejde indenfor 2 områder heraf et område som hoved/ansvars område. Det diagnostiske arbejde foregår i tæt samarbejde med kliniske afdelinger.

Vi har velfungerende laboratorier med dygtige og dedikerede bioanalytikere med moderne udstyr, og vi lægger stor vægt på et hurtigt og effektivt præparat flow. Afdelingen har overtaget screeningsundersøgelsen for livmoderhalskræft fra Fyn og er en af landets største afdelinger inden for denne funktion, der også inkluderer forskellige udviklingsprojekter.

I tæt samarbejde med vores 3 molekylærbiologer behersker vi en række forskellige molekylære teknologier, hvor vi udfører mutationsanalyser, translokationsanalyser, PAM 50, HPV undersøgelser etc. Udviklingen inden for molekylærpatologien er et strategisk prioriteret området for afdelingen og vi har blandt andet i flere år anvendt NGS teknologi, senest til meget omfattende tumor paneler.

Vi har stort fokus på digital patologi og er netop, i et regionalt projekt, i gang med at transformere diagnostikken fra analog mikroskopi til digital patologi for histologiske præparater. Digitaliseringen forventes færdigimplementeret i løbet af 2021.

På Klinisk Patologi er forskning og udvikling en integreret del af det daglige klinisk-diagnostiske arbejde, og afdelingen har understøttet disse funktioner via samarbejde med Syddansk Universitet og med 3 kliniske lektorater og ansættelse af forskningsbioanalytikere.  Vi ønsker gerne udviklingsorienterede og gerne forskningsaktive medarbejdere.

Stillingen ønskes besat med en velkvalificeret speciallæge i patologisk anatomi og cytologi, der har de rette personlige egenskaber og evner til at indgå i afdelingens drift og udvikling.  Gode samarbejdsevner vægtes højt. Vi er fleksible med hensyn til fagområder/subspecialer.  Forskellige kombinationer af fagområder kan være mulige, og du bedes derfor tilkendegive dine ønsker i din ansøgning. Der vil også være mulighed for ansvarsområder inden for tværgående funktioner i afdelingen.

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger indgåede overenskomst. Hvis du søger stilling som overlæge, bedes du sammen med din ansøgning vedlægge et udfyldt skema til brug for den lægefaglige bedømmelse af overlæger i Region Syddanmark. Skemaet er ikke nødvendigt, hvis du søger stilling som afdelingslæge. Du finder skemaet her Bedømmelse af overlæger (videreuddannelsen-syd.dk)

 

Ansøgningsfristen er søndag den 22. august. Samtaler forventes afholdt i uge 34.

 

Har stillingen din interesse, er du meget velkommen til at kontakte ledende overlæge Marianne Waldstrøm på telefon 7940 6568/2257 1840 eller mail marianne.waldstroem@rsyd.dk eller ledende bioanalytiker Tinna Herløv Jensen på telefon 7940 6563 eller mail tinna.herloev.jensen@rsyd.dk