Afdelingslæge/overlæge ved Klinisk Genetisk Afdeling, OUH Klinisk Genetisk Afdeling

Ansøgningsfrist: 08/08/2021 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Afdelingen søger en afdelingslæge/overlæge pr. 1. oktober 2021 eller snarest herefter.

Afdelingen varetager klassiske funktioner inden for specialet klinisk genetik, dvs. genetisk rådgivning og udførelse af en bred vifte af genetiske analyser både præ- og postnatalt, herunder bl.a. kromosom mikroarray-analyser, enkeltgens- og panelundersøgelser, samt exom-sekventeringer og NIPT (Non-Invasiv Prænatal Testning).

Der ønskes en afdelingslæge eller overlæge til genetisk rådgivning samt lægelige laboratorieopgaver. Som overlæge vil man endvidere være ansvarlig for eget område afhængigt af bl.a. ansøgers interesser og kompetencer.

Afdelingen har samlet ca. 3000 rådgivningsforløb pr. år og deltager desuden aktivt i tværgående klinisk samarbejde på OUH og i Region Syddanmark. Laboratoriet foretager mere end 6500 analyser om året og varetager de prænatale analyser for Region Syddanmark. Til afdelingen er knyttet en meget aktiv forskningsenhed ved Klinisk Institut, SDU.

Dine opgaver bliver at

 • Deltage i de lægelige opgaver på Klinisk Genetisk Afdeling, OUH som enten overlæge eller afdelingslæge.
 • Bidrage til rådgivningsfunktionen (inden for onkogenetik og/eller almen genetik).
 • Bidrage til et godt tværfagligt samarbejde på OUH og med andre samarbejdsparter.
 • Deltage i svarafgivelse for udvalgte præ- og postnatale analyser.
 • Deltage i relevante tværgående opgaver i og uden for afdelingen.
 • Deltage i relevante faglige konferencer.
 • Deltage i uddannelsesopgaver i afdelingen.

Vi forventer, at du som afdelingslæge

 • Er uddannet speciallæge i klinisk genetik.
 • Indgår aktivt i speciallægegruppen og er rollemodel for ”Patienten først, Højeste faglighed, og Helhed og Ansvar”.
 • Har bred erfaring med genetisk rådgivning.
 • Har bred erfaring med funktioner knyttet til molekylærgenetiske og cytogenetiske analyser.
 • Bidrager til at udvikle en høj faglig kvalitet og sikkerhed for patienterne.
 • Har gode samarbejds- og kommunikationsevner.
 • Bringer din kliniske viden i anvendelse ved rådgivning og sparring med kolleger.
 • Er indstillet på at spille en aktiv rolle i eksisterende tværfaglige samarbejder.
 • Er helheds- og udviklingsorienteret.
 • Har undervisnings- og formidlingserfaring samt forskningserfaring.

Vi forventer, at du som overlæge herudover

 • Er bevidst om din lederrolle som overlæge og er rollemodel for ”Patienten først, Højeste faglighed, og Helhed og Ansvar”.
 • Tager ansvar og bidrager til at skabe en motiverende arbejdskultur i afdelingen.
 • Har dokumenteret viden og interesse inden for udvalgte specialområder.
 • Har dokumenteret forsknings- og udvikling erfaring (f. eks ph.d.)
 • Er indstillet på at spille en aktiv rolle i eksisterende tværfaglige samarbejder og i etablering af nye områder.
 • Sammen med ledelsen aftaler eget ansvarsområde ud fra afdelingens ønsker og behov samt egne interesser og kompetencer.

Vi tilbyder

 • Et job på et universitetshospital, hvor alle specialer er repræsenterede.
 • Et job med mulighed for personlig og faglig udvikling i et godt akademisk miljø.
 • Et job i en afdeling med et stærkt forskningsmiljø, som er i tæt tilknytning til SDU.
 • Et alsidigt job, hvor du har mulighed for at præge afdelingens kultur og udvikling.
 • Tæt tværfagligt samarbejde med afdelingens øvrige engagerede personale.  

Kontakt ved spørgsmål

Du kan henvende dig til ledende overlæge Lilian Bomme Ousager på tlf.: 6541 1605/ 2680 3627 vedrørende spørgsmål til stillingen.

Løn og ansættelse 

Ved ansættelse som overlæge vil ansættelse ske i henhold til overenskomst for overlæger indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger.

Ved ansættelse som afdelingslæge vil ansættelse ske i henhold til overenskomst for underordnede læger indgået mellem Yngre Læger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Den faglige bedømmelse af dig vil ske på baggrund af dine oplysninger om egne kompetencer inden for de 7 kompetenceområder, der svarer til de 7 roller i speciallægeordningen.

Der indhentes børneattest ved ansættelse.

Ansøgningen

Ansøgningen vedlægges et ajourført CV med oplysninger om egne kompetencer inden for speciallægeuddannelsens 7 kompetenceområder samt dokumentation for autorisation, speciallægeanerkendelse og eventuel efteruddannelse (curriculum vitae og publikationsliste).