Afdelingslæge – overlæge ved Klinisk Biokemisk Afsnit – Sydvestjysk Sygehus Klinisk Diagnostisk Afdeling

Ansøgningsfrist: 2018-12-01T23:59:59 Sydvestjysk Sygehus

Ved Klinisk Biokemisk Afsnit er en afdelingslæge/overlægestilling ledig til besættelse pr. 1. januar 2019. 

 

Klinisk Biokemisk Afsnit varetager den klinisk biokemiske funktion ved SVS og ved primær sektoren i det til sygehuset tilhørende optageområde. 

Afdelingen har regionsfunktion indenfor området trombofili og initial blødningsdiagnostik samt diagnostik af paraproteinæmi og myelomatose. Til afdelingen er knyttet funktioner, der tager sig af patienter i antikoagulansbehandling og risikostratificering inden for området trombosesygdomme. Afdelingens forskningsaktiviteter er knyttet til Enheden for Tromboseforskning under Institut for Regional Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet. Afdelingen er tillige modulansvarlig og underviser på Folkesundhedsvidenskabsuddannelsen under det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet. 

 

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i klinisk biokemi. Der vil blive lagt vægt på dokumenteret interesse og/eller forskningsmæssige kompetencer inden for området hæmostase/trombose samt interesse for og erfaring med undervisning. Den, der ansættes i stillingen, kommer til at indgå i afdelingens daglige drift og de tildelte ansvarsområder vil afhænge af faglige kompetencer. 

Hvis ansøgeren har de rette kvalifikationer, forventes det, at vedkommende kan lektorbedømmes og indgå på lektorniveau både i forhold til forskning og til undervisning ved Syddansk Universitet.  

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge, ph.d. Anna-Marie Münster, tlf. 7918 2462, e-mail: anna-marie.bloch.munster@rsyd.dk 

 

Ansøgningen

Ansøgningen udfærdiges i henhold til kvalifikationskrav i relation til de 7 lægeroller /kompetenceområder for speciallæger.  

  • Medicinsk ekspert 
  • Kommunikator 
  • Samarbejder 
  • Leder/administrator 
  • Sundhedsfremmer 
  • Akademiker 
  • Professionel 

 

Følgende skema bedes udfyldt med relevante data fra dit CV og medsendes ansøgningen. Skemaet bruges i forbindelse med den lægefaglige bedømmelse af overlæger. 

 

Ansøgningsfristen er den 1. december 2018. 

 

Sygehuset 

Sydvestjysk Sygehus er et veldrevet akutsygehus med høj faglighed for det sydvestjyske område i Region Syddanmark. Sygehuset har aktiviteter i henholdsvis Esbjerg, Grindsted og i Brørup: Sydvestjysk Sygehus rummer de fleste kliniske specialer på et højt fagligt niveau sammen med en udbygget og moderne diagnostisk funktion. Der behandles ca. 40.000 indlagte patienter om året, og der gennemføres ca. 285.000 ambulante besøg på årlig basis. Sygehuset er i en positiv udvikling med en fortsat ambition om at være et effektivt og imødekommende sygehus valgt af patienterne.  Du er velkommen til at se mere om sygehuset i denne video.

 

På Sydvestjysk Sygehus tænker vi i det hele menneske. Som vores nye afdelingslæge/overlæge vil du opleve, at vi både har fokus på dig og din faglige karriere, men også på, hvad der gør det interessant for resten af din familie, at bo i Danmarks 5. største by, Esbjerg. Se f.eks. mere om karrieremuligheder og tilflytterservice på www.energimetropol.dk Se mere om Esbjerg her