Afdelingslæge/overlæge til Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Randers Speciallæge søges til Røntgen og Skanning Regionshospitalet Randers

Dette job er udløbet

Vi søger en speciallæge i diagnostisk radiologi til en stilling som overlæge eller afdelingslæge pr. 1. juli 2018 eller efter aftale.

Stillingen ønskes besat med en faglig dygtig og engageret speciallæge i diagnostisk radiologi. Som speciallæge i afdelingen ser vi gerne, at du har en bred uddannelse, der som minimum inkluderer CT- og UL- erfaring, da der som udgangspunkt er vagtforpligtigelse. Der vil være mulighed for at deltage i enkelte eller samtlige modaliteter alt efter interesse.
Som speciallæge vil der være undervisningsforpligtigelse af afdelingens uddannelsessøgende yngre læger, ligesom man forventes at kunne varetage funktionen som klinisk vejleder for en intro eller HU-læge.
Forskning er et af de områder, vi ønsker at fremme i afdelingen.
Ansøgere med interesse og erfaring indenfor forskning i diagnostisk radiologi, vil derfor blive hilst velkomne
Da vi udfører et bredt spektrum af billeddiagnostiske undersøgelser, og fordi mængden af henviste patienter er støt stigende, kan afdelingen indpasse radiologer med forskellige kompetencer og interesser.

Røntgen og Skanning består af et større Billeddiagnostisk-(BD) og et mindre Fysiologisk Klinik afsnit. BD afsnittet udførte ca. 120.000 undersøgelser i 2017. Primære henvisere er medicinsk-, abdominalkir.-, ortopædkir.-, urologisk-,  pædiatrisk- og gynækologisk afdeling samt almen- og speciallæge praksis.
RRA er screeningshospital for colorectalcancer i Region Midt med deraf afledte BD-undersøgelser.
Undersøgelsesspektret er bredt, og udføres bl.a. på en 128 slice- og to high-end CT-scannere. To 1,5T og en 3T MR-scannere samt fire high-end UL-scannere (GE LOGIQ E9 og Philips).
Aktuelt udføres intervention i UL og mammografi.
Ansøger skal ikke arbejde på KF-afsnittet, som er bemandet med speciallæger i Klinisk fysiologi og nuclearmedicin.

Afdelingsledelsen er todelt med ledende overlæge og ledende radiograf.
Medarbejderstaben på BD består af overlæger, to afdelingslæger, to hoveduddannelsesforløb og tre introstillinger. Radiografer/sygeplejersker, SOSU assistenter, sekretærer og serviceassistenter.
Afdelingen er uddannelsessted for radiografer, YL, sekretærer og bioanalytikere.

Daglig åbningstid er kl. 7.30 til 15.00.
Fra kl. 15.00 til 23.00 har YL forvagt med tilstedevær, medens overlægerne har bagvagt på tilkald i samme tidsrum. I weekender og på helligdage strækker vagten sig fra kl 7.30 til 23.00.
I tidsrummet fra kl. 23.00 til 08.00 beskrives akutte CT-scanninger udført i Randers, Silkeborg og Horsens i en fælles beskriver enhed bemandet med en speciallæge i Aarhus.
Hospitalet er et af Region Midts fire Akuthospitaler.

Forventningerne til dig
– Du har en bred uddannelse og erfaring indenfor det radiologiske spektrum.
– Du har øje for, at patienten er i centrum.
– Du er en rigtig god kollega, der bidrager til at udvikle det faglige høje niveau.
– Du er en engageret vejleder for de yngre læger og for personalekredsen som helhed.
– Du arbejder professionelt med de syv lægeroller.

Vi tilbyder en fast stilling i en organisation, hvor der er mulighed for såvel at arbejde i ret faste tværfaglige teams på de enkelte modaliteter, som at arbejde som mere allround/bredt arbejdende radiolog.

Der gøres opmærksom på at børneattest i forbindelse med ansættelse, vil blive indhentet.

Yderligere oplysninger omkring stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Henrik Richter Nielsen på tlf. 78 42 06 01 eller e-mail: henrniel@ rm.dk.

Ansøgningen, der skal indeholde stillingtagen til de 7 kompetencer/roller i speciallægeuddannelsen samt CV, skal være modtaget senest d. 25. marts 2018 mhp. jobsamtale uge 13.

Ansøgningen sendes via nedenstående link: “Søg job/send ansøgning”

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale