Afdelingslæge/overlæge med speciale i nefrologi søges til Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder, Sygehus Sønderjylland Medicinske Sygdomme Sønderborg/Tønder

Ansøgningsfrist: 25/06/2019 Sygehus Sønderjylland

Afdelingslæge/overlæge med speciale i nefrologi søges til Medicinske Sygdomme Sønderborg/Tønder, Sygehus Sønderjylland med tiltrædelse 1.9.2019 eller efter aftale.

Om afdelingen:

Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder er inddelt i fire afsnit:

 • Diabetes, hormon- og nyresygdomme med det nefrologiske/endokrinologiske område, der ud over sengeafsnit tillige omfatter ambulatorier indenfor specialerne samt hæmodialyseafsnit
 • Medicinsk modtagelse rummer afdelingens akutte medicinske modtagelse samt kardiologiske patienter og et akutambulatorium
 • Lungesygdomme og kræftsygdomme består af specialerne lungemedicin og onkologi. Endvidere et afsnit til terminale patienter med cancerdiagnose. Sygehusets palliative team er tilknyttet dette afsnit
 • Medicinsk daghospital i Tønder har udelukkende ambulant funktion, herunder akut modtagelse af ambulante patienter

Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder råder over 75 senge i Sønderborg.

 

Diabetes, hormon- og nyresygdomme består af:

 • Et sengeafsnit med nefrologiske, endokrinologiske samt intern-medicinske patienter. Tillige patienter med sår samt amputationer på medicinsk baggrund
 • Nyremedicinsk ambulatorium med almen nefrologi,  peritonealdialyse og MMU
 • Nefrologisk sygeplejerskeambulatorium med peritonealdialyse og uræmikoordinatorfunktion
 • Hæmodialyseafsnit (inkl. hjemmehæmodialyse og limited care)
 • Fælles diabetes-/nefrologi ambulatorium
 • Endokrinologisk ambulatorium
 • Sårambulatorium

Der er spændende tiltag i gang, blandt andet et helt nyt ambulatorietorv med fællesambulatorier indenfor relevante medicinske specialer samt aktiv udvikling af en Medicinsk Forskningsenhed.

Der søges en speciallæge i nefrologi.

Speciallægerne indgår i funktioner i det nefrologiske område. Der forventes deltagelse i medicinsk bagvagtsfunktion. Som nefrologisk overlæge deltager man i 5-skiftet nefrologisk beredskabsvagt.

Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder har fokus på at udvikle nye løsninger, behandlingsmæssigt såvel som organisatorisk, under inddragelse af telemedicin og fællesambulatorier for at optimere vores behandling; med patienten i centrum. Vi arbejder tværfagligt med patientforløb som omdrejningspunkt og har et tæt samarbejde med andre relevante afdelinger på sygehuset såvel som eksternt.

Sygehus Sønderjylland har stort fokus på at styrke forskningen og til afdelingen er der knyttet Medicinsk Forskningsenhed. Enheden har tilknyttet to kliniske lektorer (endokrinologi, palliation) men ønsker på sigt at udvide med yderligere lektorater indenfor intern-medicinske forskningsområder, herunder nefrologien.

 

Vi forventer at du:

 • har en høj faglighed
 • har fokus på at skabe patientforløb, der har værdi for patienterne, også når en kreativ og ukonventionel tilgang er nødvendig
 • er energisk, engageret, innovativ og handlekraftig
 • har gode samarbejdsevner og lyst til at indgå i et tværfagligt samarbejde, der har fokus på høj faglighed og sammenhængende patientforløb
 • deltager i uddannelse af det øvrige personale
 • deltager i kvalitetssikring af behandlingen
 • indgår i relevante samarbejdsrelationer såvel internt som eksternt
 • er god til at kommunikere og inddrage andre i diskussioner
 • arbejdsom, ansvarlig og har humor

 

Vi tilbyder:

 • medindflydelse på udviklingen af afdelingen
 • individuelle muligheder for arbejdstidstilrettelæggelse og mulighed for hjemmearbejdsplads
 • velfungerende tværfagligt samarbejde
 • mulighed for forskningstid og klinisk lektorat

Ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Lægeforeningen.

Yderligere oplysninger:

Du kan læse mere om afdelingen Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder på http://www.sygehussonderjylland.dk/wm358771

Stillingsbeskrivelse kan rekvireres hos sekretær for afdelingsledelsen Ulla Mai, mail: Ulla.Mai@rsyd.dk

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte:

 • Ledende overlæge, klinisk lektor Frans Brandt Kristensen, tlf. 79 97 30 10, mail frans.brandt.kristensen@rsyd.dk
 • Oversygeplejerske Anette Brink, tlf. 24 40 47 24, mail anette.brink@rsyd.dk
 • Specialeansvarlig overlæge Gabor Graehn, tlf. 79 97 32 01, mail Gabor.Graehn@rsyd.dk
 • Afdelingssygeplejerske Connie L. Hansen, tlf. 40 24 28 03, mail Connie.l.hansen@rsyd.dk

Ansøgning: 

Du søger via linket nedenfor.

Af hensyn til overlægebedømmelsen, som vil ske på baggrund af en vurdering af dine kompetencer indenfor hver af de 7 roller, bedes du også udfylde følgende skema og vedhæfte dette til din ansøgning.  Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer

Ansøgningsfrist er den 25.6.2019, ansættelsessamtale forventes afholdt i uge 27.

Vi kontakter dig i ansættelsesprocessen på den e-mail adresse, du opgiver i forbindelse med din ansøgning i det elektroniske system.