Afdelingslæge/overlæge med lysten og viljen til at være del af et yderst velfungerende team søges til Hjerne og Nervesygdomme, Sygehus Sønderjylland Hjerne- og Nervesygdomme

Ansøgningsfrist: 28/04/2019 Sygehus Sønderjylland

Ved Hjerne og nervesygdomme, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg er en stilling som afdelingslæge med speciale i neurologi ledig fra den 1. juni 2019 eller efter aftale.  

 

Som afdelingslæge/overlæge indgår du i en fagligt og tværfagligt engageret klinik med teamorganisering ud fra subspecialer og et sammenhængende patientforløb.  

 

Om Hjerne og nervesygdomme (afdelingen)  

Afdelingen vil frem til 2020 have hovedfunktion i Sønderborg og flytter til Akutsygehuset i Aabenraa når fase 2 i nybyggeriet står færdig. I den mellemliggende periode er der etableret ambulant udefunktion i Aabenraa.  

 

Hjerne og nervesygdomme består af flere speciale ambulatorier, dagafsnit samt sengeafsnit og varetager udredning, observation og behandling af alle typer neurologiske patienter.  

 

Sengeafsnittet har 24 sengepladser. Akutte neurologiske patienter modtages og indlægges på Akut Medicinsk Visitations Afsnit, og ved længerevarende indlæggelse overflyttes de til Neurologisk Sengeafsnit. I Neurologisk Sengeafsnit modtages, behandles og observeres akutte patienter til trombolyse-behandling. Desuden modtages neurologiske patienter tilknyttet samordnet pleje direkte i afsnittet.  

 

Vi har et optageområde svarende til Sygehus Sønderjylland optageområde, ca. 265.000 indbyggere. Afdelingen har regionsfunktion indenfor apopleksi, multipel sklerose, og parkinson/demens, ligeledes tilknyttet et neurofysiologisk ambulatorium.  

 

Sydvestjysk Skleroseklinik, som er blevet koret for 4 år i træk, som Danmarks bedste, er tilknyttet vores afdeling og har et velfungerende samarbejde med neurologi i Kolding og Esbjerg.  

 

Vi er en vigtig del af den lokale demensenhed.  

 

Vi er base for fokuseret forskningsenhed med Professor i neurologi ved SDU Egon Stenager, med muligheden for forskning.  

 

Vi er an afdeling som har stort fokus på gode uddannelses- og arbejdsmiljøer.  

 

Aktuelt er der ansat: 1 ledende overlæge, 1 oversygeplejerske, ca. 45 plejepersoner, 11 yngre læger, 13 overlæger og afdelingslæger, 1 psykolog, 3 neurofysiologiassistenter samt 8 sekretærer.  

 

Hjerne og nervesygdomme varetager uddannelsesforpligtigelse for yngre læger i introduktionsstillinger og hoveduddannelsesstillinger i neurologi, samt uddannelsesforløb for sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistentelever, neurofysiologiassistentelever samt sekretærelever, ligeledes er der stor forsknings aktivitet i klinikken.  

 

Om stillingen:  

  • En spændende arbejdsplads med et engageret og forandringsparat team  
  • Til stillingen er knyttet vagtforpligtigelse i form af bagvagtslag inkl. thrombolysevagt med vagt fra bolig. Skal kunne give fremmøde indenfor 30 minutter  

 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre læger.  

 

Hvis du vil vide mere om Afdelingen, eller har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Harald Floer, mail: Harald.Floer@rsyd.dk tlf. 29174566.  

 

Ansøgningsfristen er den 28. april 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 19.