Afdelingslæge/overlæge med interesse for urogynækologi, Kvindesygdomme og fødsler, Kolding Sygehus Kvindesygdomme og fødsler, Kolding Sygehus

Ansøgningsfrist: 2019-03-08T23:59:59 Sygehus Lillebælt

Kvindesygdomme og fødsler søger en afdelingslæge/overlæge til ansættelse med tiltrædelse 1. maj 2019 eller efter aftale.   

 

Har du interesse for det urogynækologiske speciale, er fagligt kompetent, engageret og med lyst til at yde en indsats på en stor, travl afdeling i en spændende udvikling, har vi jobbet til dig.    

 

Vi er et engageret hold af fagprofessionelle, der arbejder sammen om at implementere viden og forskningsresultater i patientforløb og klinisk praksis.  

Kvaliteten er i højsæde i det tværfaglige samarbejde i de forskellige teams. I det urogynækologiske team er der 3 speciallæger og 3 kontinentsygeplejersker.  

Vi prioriterer trivsel og et godt arbejdsmiljø, hvor åbenhed, dialog og uddelegering er nøgleord.   

 

Speciallægerne er opdelt i en obstetrisk og en gynækologisk søjle. Vagtarbejde i aften, nat og weekender er i begge søjler.     

Vagten er 10-skiftet med 2 speciallæger i tilstedeværelsesvagt.    

 

Vi har årligt 14.700 besøg i Kvindesygdomme ambulatorium samt 3.300 fødsler og ca. 25.000 ambulante obstetriske besøg.   

 

Løn- og ansættelsesvilkår  

Sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger indgåede overenskomst.   

 

Yderligere informationer  

Du er meget velkommen til at besøge afdelingen for en fremvisning.   

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Annemette Lykkebo, tlf. 7636 2518.   

 

Ansøgningsfristen er 8. marts 2019. Ansættelsessamtaler afholdes umiddelbart efter.