Afdelingslæge eller overlæge til Gynækologisk-obstetrisk Afdeling, Nykøbing Falster Sygehus. Er du gynækologisk obstetrisk speciallæge – og brænder for at gøre en forskel for vores patienter – så er det dig, vi søger

Dette job er udløbet

På Gynækologisk-obstetrisk Afdeling på Nykøbing F. Sygehus har vi stor fokus på tværgående aktiviteter, der er med til at styrke vores faglighed og udvikle afdelingen, så patienterne får optimal behandlingsforløb. Er du speciallæge og prioriterer den lægefaglige udvikling, så tilbyder vi dig en spændende og kompetenceudbyggende stilling.

Vi søger en gynækologisk obstetrisk speciallæge enten ansat som afdelingslæge eller overenskomstansat overlæge – så kunne du tænke dig at være en del af et lægefagligt stærkt team, så hører vi gerne fra dig.

Om afdelingen

Vi er ni speciallæger, som er tilknyttet en eller flere af nedenstående subspecialer. Vi arbejder alle selvstændigt med ansvar for egne patienter efter princippet om forløbsansvarlighed og optimerede patientforløb: hver læge har faste ambulatorie- og operationsdage og følger sine egne patienter under ambulant udredning, ved operation og ved postoperativ kontrol.

Vi har egne gynækologiske og obstetriske ambulatorier med eget personale samt eget dagkirurgisk afsnit med seks senge og egen operationsstue med fast personale; 92 % af patienterne udskrives inden kl. 20 fra afsnittet.

Afdelingen har egne gynækologiske døgnsenge til akutte patienter og overnattende operationspatienter.

Afdelingen har regionsfunktion i Urogynækologi og for behandling af voldtægtsofre.

Urogynækologi

Vi har regionsfunktion i urogynækologi. Vi modtager årligt 600 inkontinenspatienter til udredning i eget urodynamisk laboratorium. Alle patienter gennemgår et fastlagt, evidensbaseret undersøgelsesprogram, 92 % har efter 1 time en diagnose og behandlingsplan, og ved behov for operation får patienten en operationstid, inden hun forlader ambulatoriet.

Det urogynækologiske team består af fire kontinenssygeplejersker (alle er ICS certified) og fire overlæger.

Der foretages ca. 125 inkontinensoperationer årligt: TVT, TOT og Ajust samt Botoxbehandling. Hver læge udreder egne patienter i samarbejde med kontinenssygeplejerske og udfører minimum 25 kontinensoperationer årligt.

Kirurgi

Ud over inkontinenskirurgi udfører vi almengynækologiske indgreb såsom prolapskirurgi, laparoskopiske hysterektomier, abdominal og vaginal hysterektomier samt diagnostiske og operative hysteroskopier/laparoskopier.

Gynækologisk obstetriske afdeling placeres i foråret 2018 på en ny ambulatoriegang, hvor vi kan udføre mindre kirurgiske indgreb samt diagnostik og behandling med minihysteroskopi.

Blødningsforstyrrelser

Et andet satsningsområde er udredning og behandling af blødningsforstyrrelser.

Center for Voldtægtsofre

Vi har regionsfunktion og behandler godt 60 patienter om året. Akutforløbet varetages af afdelingens sygeplejersker og i efterforløbet tilbydes patienten samtaler ved psykolog.

Obstetrik

Afdelingen har 750 lavrisiko fødsler årligt og forventer yderligere 200 fødsler i 2018 fra Vordingborg. Risiko graviditeter følges under graviditeten på Nykøbing F. Sygehus og føder på Næstved Sygehus. Afdelingen har en specialeansvarlig obstetriker ansat.

Sphincter og vulvalidelser

Afdelingen har etableret et ambulatorium for postpartum sphincterlidelser med udstyr til ultralydsskanning.

Forskning

Afdelingen har 2 PhD studerende hvoraf én er tilknyttet befolkningsundersøgelsen på Lolland Falster (LOFUS undersøgelsen), og én er tilknytte andet projekt.

Afdelingen har en database med data fra udredning og behandling af 1200 urininkontinente kvinder samt database med 1200 nyhenviste kvinder med urininkontinens.

Er du interesseret i forskning, kan du benytte disse data til egen forskning.

Vi forventer, at

Du skal være speciallæge i gynækologi-obstetrik, og forventes at kunne varetage almen gynækologiske og obstetriske funktioner.

Du må gerne være nyuddannet; du vil da blive tilbudt oplæring efter behov.

Du indgår i en 7 skiftet vagt på tjenestestedet.

Vi tilbyder

  • En årlig kongresrejse samt deltagelse i relevante kurser
  • Tilknytning til et eller flere subspecialer efter eget ønske
  • Et selvstændigt arbejde, hvor du er patientansvarlig læge med ansvar for udredning og behandling af egne patienter
  • Er du interesseret i forskning, har vi flere projekter, du kan indgå i med mulighed for egne projekter
  • Daglig bustransport tur/retur mellem København og Nykøbing F. Sygehus. Bussen er etableret af sygehusledelsen og benyttes flittigt af sygehusets ansatte

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Kontaktperson(er):
Navn: Jens Christian Prien-Larsen
Email: jcpr@regionsjaelland.dk
Telefon: 56515405

Om Nykøbing F. Sygehus – Sammen skaber vi et stærkt akutsygehus
Fundamentet for Nykøbing F. Sygehus er de tre grundlæggende værdier: Pas på patienten, pas på økonomien og pas på hinanden. Det kommer til udtryk gennem en høj grad af patient – og medarbejderinddragelse. Vores sygehus er kendetegnet ved at gå forrest, når det gælder udvikling af nye organisations – og samarbejdsformer med fokus på spydspidsfunktioner især inden for multisyge og tværsektorielle indsatser.

Vi er en attraktiv arbejdsplads, der vægter efteruddannelse og faglighed højt, ligesom forskning er en prioriteret del af det tværfaglige samarbejde. Placeret med udsigt over naturskønne Guldborgsund er Nykøbing F. Sygehus det sundhedsfaglige omdrejningspunkt for Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland, både som uddannelsessted, arbejdsplads og som akutsygehus med højeste faglighed og service. Læs mere om Nykøbing F. Sygehus her.