Afdelingslæge/overlæge almen gynækologi, Kvinde-sygdomme og fødsler, Esbjerg Sygehus Afdeling for Kvindesygdomme og fødsler

Ansøgningsfrist: 01/08/2024 Esbjerg Sygehus Grindsted Sygehus Syddansk Universitetshospital

Ved Kvindesygdomme og fødsler, Esbjerg Sygehus søger vi en afdelingslæge/ overlæge til almen gynækologisk team fra december 2024  eller efter aftale.

Vi tilbyder et spændende job i en velfungerende afdeling, hvor du sammen med erfarne team primært skal arbejde  indenfor  almen gynækologi.

Vi søger en kollega som:

  • Er speciallæge i gynækologi og obstetrik
  • Har kendskab, erfaring og interesse for almen gynækologi- gerne erfaring med minihysteroskopi og robotkirurgi, men ikke et krav.
  • Bidrager positivt til det gode tværfaglige samarbejde, der er i afdelingen
  • Understøtter og bidrager aktivt til et godt uddannelsesmiljø og forskningsmiljø

Du vil indgå i det benigne gynækologiske team, hvor både robotkirurgi og minihysteroskopi vil kunne tilbydes.

Ved besættelsen af stillingen vil der blive lagt vægt på, at ansøgeren har gode samarbejdsevner, er målrettet, dynamisk og fleksibel og har interesse for faglig- kvalitet- og forskningsmæssig udvikling af området samt klinisk undervisning.

Der er gode muligheder for at deltagelse i efteruddannelse og/ eller videnskabelige aktiviteter.

Ansøgeren forventes at indgå i 10-skiftet vagt på tjenestested. Bagvagten varetager og superviserer akutte opgaver inden for både obstetrik og gynækologi.

Vi tilbyder:
Kvindesygdomme og fødsler har et opland på ca. 220.000 borgere. Afdelingen er velfungerende, stiler mod at skabe gode og sammenhængende patientforløb med fokus på professionalisme og faglig udvikling. Gynækologien har garantifunktion for Region Syddanmark. 

Gynækologisk/obstetrisk afdeling har ca. 1800 fødsler, stort obstetrisk og gynækologisk ambulatorium med dertil hørende operativ aktivitet i såvel ambulant som stationært regi. Gynækologisk afsnit har tilknyttet en inkontinensklinik. Obstetrisk afsnit har desuden tilknyttet ultralydslaboratorium med prænatal diagnostik.  

Afdelingen er bemandet med ca 24 læger: 6 overlæger, 5 afdelingslæger, 2 1. reservelæge samt 4 introduktionslæger og 7 yngre læger underuddannelse til almen medicin/ præintro.

Vi tilbyder en arbejdsplads med gode faglige og personlige udviklingsmuligheder. En arbejdsplads med gode kolleger og hvor balancen mellem arbejdsliv og privatliv kan forenes. Som medarbejder vil du blive inddraget og have medindflydelse- både i det daglige og når nye tiltag skal udvikles, og der er stor mulighed for at præge udviklingen inden for dit fagområde.

Uddannelse er højt prioriteret i afdelingen. Afdelingen er prægraduat uddannelsessted for lægestuderende, jordemoderstuderende, sygeplejestuderende og social og sundhedsassistenter. Desuden varetager afdelingen postgraduat klinisk undervisning, som led i uddannelse i almen medicin, introduktionsstillinger i gynækologi og obstetrik samt uddannelselsesstillinger til speciallæge i gynækologi og obstetrik.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og FAS. Der indhentes børneattest.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Sidsel Ipsen på mobil :20772380 eller mail: sidsel.elisabeth.boggild.ipsen@rsyd.dk eller ledende overlæge Troels Kragsig på mail: troels.kragsig.thomsen@rsyd.dk. Kom gerne forbi til en kop kaffe og en uformel snak.

Ansøgning fremsendes på nedenstående link. Ansøger bedes forholde sig konkret til de 7 lægeroller. Udfyld skemaet vi linket.

Ansøgningsfrist 1-8-24. Samtaler afholdes 12-8-24.