Afdelingslæge, Nyresygdomme, Aarhus Universitetshospital En stilling som afdelingslæge på Nyresygdomme, Aarhus Universitetshospital er ledig til besættelse pr. 1. maj 2019 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

Nyresygdomme er en nefrologisk specialafdeling med landsdelsfunktion for nyretransplantationsbehandling og behandling af specielle nefrologiske sygdomme.

Alle nefrologiske subspecialer er repræsenteret i afdelingen, og der vil være rig mulighed for kompetenceudvikling inden for alle områder. Der modtages udelukkende specialepatienter. Til afdelingen er tilknyttet en tværfaglig blodtrykssklinik og hæmodialysesattellitter på Regionshospitalerne i Randers og Horsens.

Afdelingens forskningslaboratorium ledes af klinisk professor i nefrologi, og der er bl.a.tilknyttet internationale ph.d.-studerende, bioanalytikere og projektsygeplejersker. Lægegruppen består af 10 overlæger inkl. professor og ledende overlæge og 14-16 yngre læger heraf to afdelingslæger. Lægerne er opdelt i teams, der hver arbejder med delopgaver inden for nefrologien med henblik på at sikre et højt uddannelsesniveau. Rotation mellem funktioner med regelmæssige intervaller.

Mhp. at øge kompetenceniveauet inden for de syv lægeroller bliver alle afdelingslæger tildelt administrative opgaver. Afdelingslægen vil blive tilknyttet hæmodialyseområdet, men i øvrigt deltage i kliniske funktioner i hele afdelingen og dialysesattelitter. Afdelingslægen skal bidrage aktivt til afdelingens forskningsområder.

Stillingen har 6-skiftet vagt fra bolig. Afdelingen er derudover bemandet med et forvagtslag med døgndækning, og dette vagtslag har også funktion i Fælles Akutafdelingen. Bagvagtslaget varetager funktion i Fælles Akutafdelingen alle dage kl. 15-17.

Hvis du har lyst til at høre yderligere om afdelingen og stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge, ph.d., MPA Stinne Kvist på 7845 2400/4046 0339 eller på stikvi@rm.dk.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation. Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de syv lægeroller. Skema kan hentes her.

Ansøgningsfrist 14. marts 2019 via nedenstående link. Der afholdes ansættelsessamtaler 5. april 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.