Afdelingslæge med speciale i lungesygdomme til Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder, Sygehus Sønderjylland Medicinske Sygdomme Sønderborg/Tønder

Ansøgningsfrist: 25/08/2019 Sygehus Sønderjylland

Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder, Sygehus Sønderjylland søger en overenskomstansat afdelingslæge med speciale i lungesygdomme med tiltrædelse 1. september 2019 eller efter aftale.

 

Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder er inddelt i fire afsnit:

 • Diabetes, hormon- og nyresygdomme med det nefrologiske/endokrinologiske område omfatter ud over sengeafsnit tillige ambulatorier indenfor specialerne samt hæmodialyseafsnit.
 • Medicinsk modtagelse rummer afdelingens akutte medicinske modtagelse samt kardiologiske patienter og et akutambulatorium.
 • Lungesygdomme og kræftsygdomme består af specialerne lungemedicin og onkologi. Endvidere et afsnit til terminale patienter med cancerdiagnose. Sygehusets palliative team og diætisterne er tilknyttet dette afsnit.
 • Medicinsk daghospital i Tønder har udelukkende ambulant funktion, herunder akut modtagelse af ambulante patienter.

Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder råder over 75 senge i Sønderborg.

 

Lungesygdomme og kræftsygdomme består af:

 • Et lungemedicinsk og et palliativt sengeafsnit
 • Lungemedicinsk ambulatorium
 • Bronkoskopi/EBUS funktion
 • Onkologisk ambulatorium
 • Palliativt team

Som speciallæge i lungemedicin varetager man specialefunktion i den lungemedicinske del af afsnittet.

Der er spændende tiltag i gang, bl.a. et helt nyt ambulatorietorv med fællesambulatorier indenfor relevante medicinske specialer.

Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder har fokus på at udvikle nye løsninger, behandlingsmæssigt såvel som organisatorisk, under inddragelse af telemedicin og fællesambulatorier for at optimere vores behandling; med patienten i centrum. Vi arbejder tværfagligt med patientforløb som omdrejningspunkt og har et tæt samarbejde med andre relevante afdelinger i sygehuset, såvel som eksternt fx Dansk Gigthospital. Sygehus Sønderjylland har stort fokus på at styrke forskningen, og Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder er ved at opbygge et forskningsmiljø i Medicinsk forskningsenhed, bl.a. med fokus på patienter med kroniske sygdomme og sektorovergange.

Speciallægen indgår i vagtberedskab i Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder, hvorfor erfaring indenfor akut bred intern medicin vil være en fordel. Som afdelingslæge deltager man endvidere i 3-4 skiftet beredskabsvagt.

 

Vi forventer at du:

 • har en høj faglighed med kendskab til NIV behandling og bronkoskopi/EBUS
 • har fokus på at skabe patientforløb, der har værdi for patienterne, også når en kreativ og ukonventionel tilgang er nødvendig
 • er energisk, engageret, innovativ og handlekraftig
 • har gode samarbejdsevner og lyst til at indgå i et tværfagligt samarbejde, der har fokus på høj faglighed og sammenhængende patientforløb
 • deltager i uddannelse af det øvrige personale
 • deltager i kvalitetssikring af behandlingen
 • indgår i relevante samarbejdsrelationer såvel internt som eksternt
 • er god til at kommunikere og inddrage andre i diskussioner
 • er arbejdsom, ansvarlig og har humor.

 

Vi tilbyder:

 • Medindflydelse på udviklingen af den lungemedicinske funktion
 • Tæt samarbejde med andre specialer
 • Velfungerende tværfagligt samarbejde med udgangspunkt i patientforløb
 • Godt lægefagligt miljø
 • Mulighed for forskningsaktivitet.

 

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i lungesygdomme. Ansøger til stillingen vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller, og om de faglige kompetencer matcher de faglige krav til stillingen, hvorfor ”Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer” bedes udfyldt i forbindelse med ansøgningen.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Yngre Læger.

Yderligere oplysninger:

Du kan læse mere om afdelingen Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder på http://www.sygehussonderjylland.dk/wm358771

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen eller ønsker stillingsbeskrivelse tilsendt, er du meget velkommen til at kontakte:

 • Ledende overlæge, Frans Brandt, tlf. 79973010, mail: frans.brandt.kristensen@rsyd.dk
 • Oversygeplejerske Anette Brink, tlf. 24404724, mail: anette.brink@rsyd.dk
 • Specialeansvarlig overlæge Zofia Helena Grzywacz, tlf. 79973101, mail: Zofia.Helena.Grzywacz@rsyd.dk
 • Afdelingssygeplejerske Mette Thams, tlf. 79973110, mail: mette.thams@rsyd.dk

 

Ansøgning: 

Du søger via linket nedenfor.

Af hensyn til overlægebedømmelsen, som vil ske på baggrund af en vurdering af dine kompetencer indenfor hver af de 7 roller, bedes du også udfylde skema og vedhæfte din ansøgning.  Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer

Ansøgningsfristen er 25. august 2019.

Vi kontakter dig i ansættelsesprocessen på den e-mail adresse, du opgiver i forbindelse med din ansøgning i det elektroniske system.