Afdelingslæge med speciale i klinisk biokemi til Blodprøver, Biokemi og Immunologi, Sygehus Sønderjylland Blodprøver, Biokemi og Immunologi

Ansøgningsfrist: 30/08/2019 Sygehus Sønderjylland

Til afdelingen Blodprøver, Biokemi og Immunologi i Sygehus Sønderjylland søges en ambitiøs og visionær afdelingslæge, der i samarbejde med afdelingens ledelse og øvrigt personale kan videreudvikle afdelingens faglige profil og kvalitetsarbejde inden for klinisk biokemi. Stillingen ønskes besat snarest eller efter aftale

Vi forventer, at du

  • er speciallæge i klinisk biokemi med dansk autorisation og med dokumenteret erfaring med drift, udvikling og kvalitetssikring
  • har interesse og blik for perspektiver og initiativer inden for klinisk biokemi
  • kan stimulere og fremme den faglige og videnskabelige udvikling i afdelingen og kan kvalitetssikre og vedligeholde ansvarsområdets analyser og øvrige produktion samt udvikle og implementere nye, relevante analyser
  • har erfaring med faglig ledelse
  • har gode kommunikative egenskaber og evner at formidle både præcist og engageret på alle niveauer
  • kan bidrage til den generelle udvikling af Sygehus Sønderjylland og videreføre arbejdet med det sammenhængende og sikre patientforløb

Om stillingen

Dit ansvarsområde vil være dele af det klinisk biokemiske område efter aftale. Vi har nyligt, efter et stort regionalt udbud, udskiftet hovedparten af vores analyseapparatur og implementeret fuld præanalytisk automatisering. Afdelingen er således godt rustet til at honorere vores stadigt højere krav til effektivitet, kvalitet og rettidighed i svarafgivelsen. Som afdelingslæge i klinisk biokemi er du helt centralt placeret i sikringen af den lægefaglige kvalitet af vores analyseproduktion og i afdelingens samarbejde med kliniske kolleger på hospitalet og i almen praksis. Du vil få afgørende indflydelse på afdelingens teknologiske udvikling og implementering af nye analysetyper og -metoder.

Som afdelingslæge deltager du i regionale fora og grupper som led i driften af regionens sundhedsvæsen og koordinering af de faglige miljøer. I egen afdeling indgår du i faglige driftsgrupper og lokale kvalitetsgrupper.

Stillingsbeskrivelse kan ses her.

Om afdelingen

Blodprøver, Biokemi og Immunologi har laboratorieafsnit placeret på alle Sygehus Sønderjyllands tre matrikler i henholdsvis Sønderborg, Aabenraa og Tønder. Den volumenmæssigt største produktion varetages i Sønderborg, idet det er her, analysearbejdet for almen praksis er placeret. Sygehuset i Aabenraa er Sygehus Sønderjyllands akutsygehus, og analyserepertoire og -opsæt er væsentligt bestemt af denne funktion. Laboratoriet i Tønder udfører udvalgte analyser på egne patienter. Der er ambulatorier for blodprøvetagning mv. på alle tre matrikler. Afdelingen har en analyseproduktion på omkring 7,5 mio. analyser og har ca. 350.000 patientkontakter årligt. Det biokemiske analyserepertoire inkluderer en række specialanalyser herunder allergianalyser, hormonanalyser og analyser for autoimmune antistoffer. Endvidere udfører afdelingen udvalgte specialanalyser i et formaliseret samarbejde med OUH.

Den klinisk immunologiske del af afdelingen omfatter transfusionsmedicin, vævscentervirksomhed og hepatitis-, hiv- og syfilisanalyser. Det faglige ansvar på dette område varetages af afdelingens specialeansvarlige overlæge i klinisk immunologi indtil 2020.

Vi rådgiver og understøtter sygehusets kliniske afdelinger og praktiserende lægers behov for patientrelaterede udredninger inden for det klinisk biokemiske og immunologiske felt.

Afdelingen har ca. 140 ansatte, herunder 1 ledende bioanalytiker, 1 speciallæge, 2 biokemikere, 4 afdelingsbioanalytikere, 9 bioanalytikerspecialister, 3 systemadministratorer, 2 bioanalytikerundervisere, 2 sekretærer samt 1 laboratoriekonsulent, der faciliterer områdets praktiserende læger. Lægestaben påtænkes løbende udvidet.

Afdelingen er klinisk uddannelsessted/praktiksted for bioanalytikerstuderende tilknyttet UC-Syd i Esbjerg.

Sygehuset i Aabenraa gennemgår i disse år en stor byggeproces med både nybyggeri og ombygning af eksisterende bygninger. I slutningen af 2019 flytter det nuværende laboratorium i Aabenraa til et nyopført laboratorieafsnit beliggende ved sygehusets hovedindgang.

Om Sygehus Sønderjylland

Sygehus Sønderjylland har ca. 2.600 medarbejdere fordelt på de tre matrikler Sønderborg, Aabenraa og Tønder. Akut-aktiviteterne er placeret i Aabenraa, som i 2020 er et fuldt udbygget akutsygehus. Sygehuset i Sønderborg er et specialsygehus med særligt fokus på elektive og ambulante aktiviteter. I Tønder fungerer sygehuset primært som medicinsk daghospital.

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Afdelingslæge Eva Rabing Brix Petersen på tlf. 92 43 41 33 eller eva.rabing.brix.petersen@rsyd.dk eller Ledende bioanalytiker Susan Cording på tlf. 28 95 27 80 eller susan.cording@rsyd.dk

Løn og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesvilkår aftales i forbindelse med ansættelsen og sker jf. overenskomst mellem Danske Regioner og Lægeforeningen. Dit primære arbejdssted – Aabenraa eller Sønderborg – vil blive fastlagt i dialog med dig og under hensyntagen til dine ønsker.

Ansøgning og rekrutteringsproces

Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 lægefaglige kompetenceområder: Lægefaglig ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse/administration, sundhedsfremme, akademikerrolle og professionalisme.

Ansøgeren bedes i ansøgningen forholde sig til disse og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne inden for områderne.

Stillingen søges via linket.

Ansøgningsfristen er den 30.08.2019.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 37.