Afdelingslæge til Mave-Tarm Kirurgisk Afdeling Slagelse Sygehus

Dette job er udløbet

Er du netop blevet speciallæge i kirurgi – eller leder du bare efter et nyt job – et hvor du kan udvikle både dig selv og patientbehandlingen – hvor du får gode kolleger og hvor det er sjovt at gå på arbejde – hvor det lige præcis er dig der er brug for – og hvor du får lov at bruge det du kan?

Vi søger dygtige og engagerede speciallæger i kirurgi til øvre-akutkirurgisk team i Slagelse. Du kan sammen med teamet være med til at implementere et optimeret behandlingsforløb for de akutte patienter, og/eller være med til at opstarte børnekirurgien igen, når vi i starten af 2018 får børneafdelingen tilbage på Slagelse sygehus.

Du vil naturligvis også være med til at løse alle de nuværende opgaver i teamet, så vi fortsat kan tilbyde vores øvre og akutte kirurgiske patienter en behandling på et højt fagligt niveau.

Fakta om øvre og akut kirurgi i Slagelse

 • > 300 ONStep/laparoskopiske hernie-operationer
 • > 300 cholecystectomier om året med stadig stigende aktivitet
 • Choledocoskopier i projekt
 • Nordisk ONStepcenter med undervisningsoperationer 3-4 gange om året
 • Min. 7.000 akutte patienter om året med dertil hørende akut/subakut kirurgi
 • Et velfungerende team med stærkt fokus på høj kvalitet, godt samarbejde og gode patientforløb

Udover det ovenstående tilbyder vi

 • At blive en del af det team, der opererer og behandler afdelingens mange patienter med hernier og galdesten, samt opererer og superviserer de akutte operationer i dagtid
 • At være med til at implementere en optimeret model for behandlingen af de akutte patienter
 • At være med til/være ansvarlig for den kommende børnekirurgi på afdelingen
 • Udover det kliniske arbejde er der gode muligheder for forskning, ledelse og personlig udvikling ved deltagelse i betalte kurser, møder og kongresser
 • Velorganiseret og fleksibel arbejdstilrettelæggelse, hvor vi også kan tilbyde f.eks. en aftale om ændret timeantal/uge eller andre særlige behov
 • Et spændende job med gode muligheder for indflydelse på afdelingens udvikling og daglige drift
 • Du bliver en del af en ambitiøs kirurgisk afdeling på regionens næststørste Akutsygehus med mindre end en times kørsel fra København/Odense

Vi søger en Kirurg som

 • Er speciallæge i kirurgi/kirurgisk gastroenterologi
 • Er en engageret og dygtig kliniker, der prioriterer en høj kvalitet både i det kliniske arbejde, i egen udvikling og i udviklingen af afdelingen
 • Er interesseret og arbejder aktivt med vejledning og uddannelsen af yngre kolleger – og det øvrige personale i kirurgisk afdeling
 • Værdsætter og arbejder for et godt arbejdsmiljø, gode kolleger og et velfungerende samarbejde både i afdelingen og på sygehuset

Mave-Tarm og Karkirurgisk afdeling i Slagelse er funktionsmæssigt opdelt i et øvre/akut team, et colorectalt team, et endoskopi team og et karkirurgisk team med egne speciallæger. Afdelingen er normeret til 24 speciallæger (+6 karkirurgiske speciallæger) og 22 uddannelses-/yngre læger. Der er i alt 49 sengepladser og en stor ambulant operativ og endoskopisk produktion.

Afdelingen satser målrettet på uddannelse og forskning. Der er to forskningsansvarlige overlæger og tre lektorater ved Københavns universitet. Herudover 1 uddannelsesansvarlig overlæge og yngre læge samt et ledelsesmæssigt fokus på uddannelsen i afdelingen.

Øvre og Akutkirurgisk Team varetager de øvre gastroenterologiske cancerpakkeforløb mhp. modtagelse, primærudredning, visitation til behandling og opfølgning. Herudover varetager teamet patientforløbene indenfor den øvre benigne kirurgi, større bugvægskirurgi samt VAC behandling af komplicerede sår. Teamet arbejder med minimal invasiv herniekirurgi (OnStep+laparoskopiske), komplekse bugvægs rekonstruktioner (component separation) og har implementeret blandt andet laparoskopisk choldocholithotomi.

Teamet varetager, i tæt samarbejde med det colorectale team og gastromedicinsk afdeling, også udredning, behandling og opfølgning af IBD patienterne.

Afdelingen modtager årligt mindst 7.000 akutte kirurgiske patienter gennem sygehusets Fælles Akutafdeling, og modtager og behandler ca. 600 traumepatienter/år.

Teamet/teams`ne er på grund af øget antal kirurgiske akutte patienter i vækst og skal fremover bestå af min. seks speciallæger, med interesse i øvre-/akut-/traume kirurgi.

Endoskopi Teamet foretager rutineundersøgelser (gastroskopier og coloskopier) i Næstved og rutineundersøgelser, akutte endoskopier, specialendoskopier (ERCP, stentanlæggelse og EMR) og screeningsundersøgelser i Slagelse.

Det colorectale Team er landets 3. største behandlingsmæssigt, med et optageområde på ca. 450.000 borgere. Det varetager udredning, behandling og opfølgning af de colorectale cancerpakkeforløb, den benigne colorectalkirurgi og proktologien.

Vagten på kirurgisk afdeling dækkes af fire vagtlag; ét forvagtslag som består af KBU-læger og uklassificerede/vikarer, ét Kirurgisk Akutlæge vagtlag(mellemvagtsniveau), ét bagvagtslag som består af læger i sidste del hoveduddannelsesstilling og afdelingslæger/yngre overlæger. Alle 3 vagtlag er i tilstedeværelsesvagt. Herudover er der en overlægevagt for de kirurgiske patienter i tillkaldevagt fra hjemmet, og tilsvarende karkirurgiske overlæger i tilkaldevagt fra hjemmet.

Slagelse Sygehus er i Region Sjællands næststørste Akutsygehus med en stor fælles akutmodtagelse og et optageområde på ca. 350.000 borgere.

Region Sjælland har et befolkningsgrundlag på godt 800.000 borgere, der betjenes af fire somatiske sygehuse: Roskilde/Køge sygehus, Næstved/Slagelse/Ringsted sygehus, Holbæk sygehus og Nykøbing Falster sygehus med hver deres sygehusledelse.

Ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Tillæg efter kompetencer og ansvarsområder aftales i forbindelse med ansættelsen.

Praktiske oplysninger

Du er meget velkommen til at kontakte overlæge Kenneth Rütz, keru@regionsjaelland.dk, 20 58 43 59 eller ledende overlæge Mona Skarbye, mskb@regionsjaelland.dk, 20 58 44 56 hvis du har spørgsmål til stillingerne eller omkring ansættelse i afdelingen, ligesom du er velkommen til at komme forbi og høre nærmere…..

Din ansøgning skal udformes således, at du forholder dig til Sundhedsstyrelsens syv kompetencer. Vedhæft venligst cv og operationsliste.

Ansøgningsfrist 26.02.17

Samtaler uge 9

Kontaktperson(er):
Navn: Mona Skarbye
Email: mskb@regionsjaelland.dk
Telefon: 20 58 44 56