Afdelingslæge til Mave-, Tarm- og Brystkirurgi, Regionshospitalet Viborg En stilling som afdelingslæge i kirurgi ved Hospitalsenhed Midt, Mave-, Tarm- og Brystkirurgi, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. marts 2018 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Om stillingen
Afdelingslægen skal være interesseret og primært arbejde med benign kirurgi i øvre gastrointestinal kanal. Afdelingslægen skal desuden varetage tolkning og udvikling af pH og manometri måling på patienter med refluks.

Vagten er 9-skiftet, bagvagt døgndækkende som tilstedeværelsesvagt.
Desuden er der stuegangsvagt lørdag og søndag.

Foruden bagvagt er der døgndækket mellemvagt.
Alle ugens 7 dage bliver forvagten passet af akutafdelingen fra 8-23.

Den kirurgiske/gastroenterologiske bagvagt er døgndækkende i tilstedeværelsesvagt.
Bagvagten dækker mammakirurgi fra 15-8.

Stillings- og funktionsbeskrivelse kan hentes her.

Om afdelingen
Mave-, Tarm- og Brystkirurgi har ud over kirurgisk gastroenterologi også egen sektion med mammakirurgi.

Afdelingen er opdelt i 4 teams: øvre gastroenterologi, colonkirurgi, akut- og dagkirurgi.
Afdelingslægen indgår i øvre gastroenterologi teamet.

Afdelingen prioriterer undervisning og forskning. Der etableres hvert semester sædvanligvis 1-2 dage med operative øvelser på grise på Forskningsinstitutionen Foulum. Yngre læger i uddannelsesstillinger deltager på skift. På afdelingen er ansat en forskningsansvarlig overlæge og ansøgere med interesse og erfaring i forskning vil blive foretrukket.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.400 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Mave-, Tarm- og Brystkirurgi.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Einar Pahle, tlf. 7844 6301 eller Oversygeplejerske Helle Skytte tlf. 78446302.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. skal sendes elektronisk og være os i hænde elektronisk senest den 4. december 2017.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale