Afdelingslæge, Knæsektoren, Ortopædkirurgi, Aarhus Universitetshospital En stilling som afdelingslæge med tjeneste ved Aarhus Universitetshospital, Ortopædkirurgi, er ledig til besættelse d. 1. september 2019. Stillingen er tilknyttet afdelingens sektor for knækirurgi. Sektoren består af tre speciallæger og rummer mulighed for oplæring på højt specialiseret niveau.

Dette job er udløbet
Stillingen indebærer en vagtforpligtigelse, og afdelingslægen skal, indtil andet er aftalt, deltage i traumevagten.

Det forventes, at ansøgeren er speciallæge i ortopædisk kirurgi. Der vil blive lagt vægt på, at ansøgeren har en klinisk erfaring og er rutineret indenfor knæprotesekirurgi. Det forventes, at ansøgeren kan indgå i sektorens fortløbende forsknings- og udviklingsarbejde og gerne selvstændigt kan iværksætte yderligere tiltag (forskningskatalog forefindes). Det foretrækkes, at ansøgeren er forskeruddannet (Ph.d). Endelig lægges der vægt på undervisningserfaring af medicinstuderende, læger, sygeplejersker og andre personalegrupper. Det forventes, at afdelingslægen har interesse for ledelsesmæssig udvikling, at ansøgeren er dynamisk og udviklingsorienteret, men også resultatorienteret og kan samarbejde i en positiv atmosfære.

Hvem er vi?
Ortopædkirurgi ledes af en afdelingsledelse bestående af ledende overlæge Sten Larsen og oversygeplejerske Birgit Eg Andersen. Afdelingen er førende indenfor højtspecialiseret ortopædkirurgi såvel som regions- og hovedfunktion, hvis faglige og udviklingsmæssige status er internationalt anerkendt. Afdelingen har et tæt tværfagligt samarbejde med en lang række kliniske afdelinger samt primærsektoren, som medvirker i en koordineret indsats for det gode sammenhængende patientforløb. Afdelingen har 11 specialsektorer indenfor ortopædkirurgi. Alle sektorer ledes af en sektorledelse bestående af afdelingssygeplejersker og sektorens overlæger. I hver sektor er udpeget en overlæge som driftsansvarlig.

Ved afdelingen er der ansat fem professorer, som er ansvarlige for forskning, prægraduat uddannelse og udvikling i afdelingen. Afdelingen varetager teoretisk og klinisk undervisning af medicinske studenter ved Aarhus Universitet og har som lands-/landsdels- og universitetsafdeling forsknings-, udviklings- og uddannelsesforpligtigelser i relation til specialet samt tværfagligt. Der er høj forskningsaktivitet og mange forskningsansatte indenfor afdelingens ekspertområder.

Afdelingslægerne i Ortopædkirurgi på Aarhus Universitetshospital skal medvirke til den daglige drift i sektorerne samt deltage i undervisnings- og forskningsaktiviteter. Opgaverne er overordnet at sikre udvikling, kontinuitet, kommunikation og kvalitet i det daglige arbejde internt i sektoren samt i forhold til eksterne samarbejdspartnere.

Knæsektoren foretager knæprotesekirurgi, knænære osteotomier, patella-alignments operationer samt enkelte artroskopiske indgreb. Der foretages ca. 400 primære proteseoperationer (TKR, uni & patello-femorale) og 80 proteserevisioner årligt.

Yderligere oplysninger
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Ansøgning skal foruden oplysninger om uddannelse, forskningsaktiviteter, undervisningsaktivitet og operativ produktion indeholde en redegørelse for de motiver og visioner, der ligger til grund for ansøgningen. Ansøgningen bedes formuleret med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens syv speciallægekompetencer. Skema kan hentes her.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til driftsansvarlig overlæge Frank Madsen på 5148 0797.

Ansøgningen stiles til ledende overlæge Sten Larsen og sendes via nedenstående link.

Ansøgningsfrist den 20. juni 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 26, 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.