Afdelingslæge til Karkirugisk Afdeling Regionshospitalet Viborg

Dette job er udløbet

Stillingen er en fuldtidsstilling på 37. timer pr. uge.

Om stillingen
Stillingen ønskes besat med en ansøger, som er speciallæge i karkirurgi. Arbejdet vil være fordelt ligeligt mellem det arterielle og venøseområde.

Der er til stillingen knyttet formaliseret vagtforpligtelse uden for tjenestestedet i en (5-)6-skiftet vagt (2 afdelingslæger, 3 hoveduddannelseslæger og en introduktionslæge). Der er også altid en overlæge på vagt uden for tjenestestedet. Akutte ikke karkirurgiske tilstande i sengeafdelingen løses aften ved kirurgisk mellemvagt og nat ved medicinsk mellemvagt.

Det forventes, at stillingsindehaveren deltager i afdelingens undervisning af lægestuderende, yngre læger og andet sundhedspersonale.

Stillings- og funktionsbeskrivelse kan hentes her.

Om afdelingen
Karkirurgisk Afdeling er en selvstændig organisatorisk enhed på Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt.

Afdelingen varetager og har ansvar for både åbne og endovaskulære arterielle behandlinger samt veneinterventioner, der forventes at øge i frekvens i fremtiden. Der er tilknyttet et sårcenter med inkluderende et fuldt multidisciplinært team. Et forskningscenter ledes af en forskningsansvarlig overlæge, og der er tradition for betydende forskningsaktivitet i afdelingen. Uddannelse vægtes meget højt, og afdelingen har tilknyttet 2 basislæger og deltager i studenterundervisningen både på bachelor- og kandidatniveau.

Afdelingen har den vestlige del af Region Midtjylland som optageområde (omkring 520.000 indbyggere).

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalerne Viborg, Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Karkirurgisk Afdeling.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Jes Sandermann tlf. 78 44 56 11.

Din ansøgning
Din ansøgning, indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring samt kopi af speciallægeanerkendelse skal sendes elektronisk og være os i hænde senest den 27. januar 2017.

Ansættelsessamtale vil foregå umiddelbart herefter.

Da Region Midtjylland er igennem en væsentlig spareplan, vil omplaceringsramte medarbejdere der søger stillingen have fortrinsret til samtale.