Afdelingslæge Intensiv Terapiafsnit, ITA OUH i kombination med Akutlægebilen i Odense Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V, Odense

Ansøgningsfrist: 29/08/2021 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Vil du indgå i faglig og visionær speciallægegruppe?
Vil du kombinere intensiv terapi med præhospital tjeneste?

1 stilling som afdelingslæge ved Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, Odense Universitetshospital er ledig til besættelse per 1. november 2021 eller efter aftale. ​

Om stillingen

 • Stillingen er primært tilknyttet afsnittet for multidisciplinær intensiv terapi (ITA).  
 • Afdelingslægestillingen er kombineret med konsulentstilling på Akutlægebilen i Odense. Konsulentstillingen udgør ca. 20% af den samlede ansættelse og vil bestå af 3 dagtider per måned samt konsulenttjeneste. Konsulenttjeneste er vagter aften/nat samt weekend og helligdage. Konsulenttjeneste medregnes ikke i normtimer eller vagtbelastning.
 • Vagtfunktion afholdes på ITA.
 • De første 3 mdr. ca. 40 timer per måned på Akutlægebilen.
 • Stilling på Akutlægebil er betinget af stilling på Intensiv terapiafsnit ITA.
 • Såfremt man ikke ønsker Akutlægebil-tjeneste kan dette imødekommes.


Kvalifikationer

 • Ansøgeren skal være speciallæge i anæstesiologi med interesse for intensiv terapi.
 • Ansøgere, som under ansættelsen ønsker at gennemføre den europæiske diplomeksamen i intensiv terapi (EDIC) via ESICM, vil blive foretrukket til stillingen.
 • Det forventes, at afdelingslægen deltager i undervisnings-, forsknings- og udviklingsaktiviteter.  
 • Interesse i præhospital behandling herunder relevant uddannelse (ex ATLS, ALS, PHTLS, CBRNE, indsatsleder kursus.)

Det multidisciplinære Intensive Afsnit

 • 27 behandlingspladser, heraf 6 til børn.
 • 25 speciallæger, heraf 10 overlæger og 1 professor.
 • Samarbejde med samtlige specialer på OUH.
 • Behandling af neurokirurgiske og thoraxkirurgiske/karkirurgiske patienter varetages på selvstændige intensivafsnit som udgangspunkt men varetages også på ITA.​
 • ITA har vedvarende fokus på at skabe et godt arbejdsmiljø og en arbejdsplads med plads til faglig udvikling, videnskabelig aktivitet og uddannelse.

Funktionsbeskrivelse ITA

Se funktionsbeskrivelse her.

Akutlægebilen i Odense

 • Døgndækkende
 • Et- til toskiftet vagt på hverdage; toskiftet vagt i weekender
 • 15 speciallæger, alle ansat på Afd. V, OUH
 • 3500 opgaver per år, omtrent 70% inden for Odense kommune

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 

Funktionsleder overlæge, Intensiv Mads Kristian Holten.
Tlf. 6541 4954

Funktionsleder overlæge, professor, Akutlægebilen Søren Mikkelsen
Tlf. 3025 2225

Overlæge, Intensiv Ole Pedersen
Tlf. 6541 3916

Løn- og ansættelsesforhold 

Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Yngre Læger. 
Ansættelse er betinget af en ren børneattest. Afdelingen vil rekvirere attest elektronisk via Kriminalregistret (den ansatte skal kvittere for dette i sin e-boks).  


Ansøgning sendes elektronisk via link på denne side og stiles til 

Ledende overlæge Bjørn Mygil

​Ansøger bedes i sin ansøgning forholde sig konkret til de 7 kompetencer/roller.  ​

Ansættelsessamtaler vil finde sted 7. september 2021