Afdelingslæge i Urinvejskirurgi, Urinvejskirurgisk Afdeling, Vejle – en del af Sygehus Lillebælt Urinvejskirurgi, Vejle Sygehus

Ansøgningsfrist: 28/05/2019 Sygehus Lillebælt

 

1 stilling som afdelingslæge i Urinvejskirurgi ved Sygehus Lillebælt med tjeneste indtil videre ved Vejle Sygehus er ledig til besættelse 1.august  2019 eller snarest derefter. 

 

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i urologi. Ansøger vil få tilknytning til et eller flere af afdelingens teams afhængig af kvalifikationer og præferencer.  

 

Vi tilbyder

 • Arbejde i en mellemstor, travl urologisk afdeling med et bredt patientunderlag  
 • Samarbejde med cirka 20 lægekolleger, der sætter teambaseret arbejde højt, der vægter, at vi løfter i flok og som trives med en uformel omgangstone.   
 • Arbejde i en afdeling med fokus et godt og respektfuldt tværfagligt samarbejde både internt i afdelingen og med eksterne samarbejdspartnere 
 • Arbejde i en afdeling og på et sygehus med en decentral ledelsesstruktur  og med en vision om at sætte patienten først, når der tages beslutninger 
 • Arbejde i en forsknings- og undervisningsaktiv afdeling  

Om Afdelingen

 • Afdelingen varetager akut og elektiv urologi på hovedfunktionsniveau for den nordlige del af Region Syddanmark. Herudover har afdelingen regionsfunktioner indenfor behandling af nyrecancer og urinvejssten, samt højt specialiseret funktion for nyresten hos børn.  
 • Afdelingen råder over 18 stationære senge på selvstændigt sengeafsnit. Herudover ligger en del af afdelingens akutte patienter på Akut Visitationsafsnit og børn ligger på børneafsnit. Afdelingen bemander 12,5 operationslinjer pr. uger, heraf 5 på dagkirurgisk afsnit. Desuden varetages nyrestensknusning 2 gange ugentligt.      
 • Der er aktuelt ansat 13 speciallæger. Der er etableret teams indenfor nyre-, urotel- og prostatacancer, samt sten/øvre endourologi, LUTS og børn.  
 • Den årlige aktivitet inkluderer ca. 2.300 indlæggelser, 2.500 operationer og 16.000 ambulante besøg.  

Undervisning og forskning

 • Til afdelingen er knyttet urologisk forskningsenhed, som har status som Fokuseret Forskergruppe på Syddansk Universitet, Institut for Regional Sundhedsforskning. Forskergruppen har tilknyttet et professorat, en lektor, en sekretær, 2 forskningssygeplejersker og flere ph.d. -studerende.  Herudover har flere af afdelingens speciallæger dedikeret tid i Forskningsenheden.  
 • Afdelingens hovedforskningsområder er nyresten, avanceret endourologi, prostatakræft, uroradiologi og kommunikation.  
 • Klinikkens læger deltager i både nationale og internationale postgraduate uddannelsesaktiviteter, som afholdes i og udenfor afdelingen. Afdelingen modtager desuden medicinstuderende og afdelingens læger deltager i undervisningen af disse. 

Om stillingen

Afdelingslægens funktion vil udover eventuelle specialfunktioner i team omfatte afdelingens almene urologiske funktioner, herunder bagvagtsfunktion i en 8-skiftet vagt fra bolig. 

 

Den, der ansættes, skal være speciallæge i urologi. 

 

Løn-og ansættelsesforhold 

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger indgåede overenskomst.  

 

Yderligere oplysninger 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge, Ph.D. Bettina Nørby, 7940 9420.  

 

Ansøger bør i ansøgningen forholde sig til de syv kompetenceområder: Medicinsk ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse/administration, sundhedsfremme, akademiker, professionel og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne indenfor disse kompetencer.  

Ansøgning sendes til 

 

Stillingen søges via det angivne link. 

Ansøgningsfrist 28. maj 2019