Afdelingslæge i thoraxkirurgi Hjerte-, Lunge og Karkirurgisk Afdeling T, Odense

Ansøgningsfrist: 14/11/2022 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Hjerte-, lunge- og karkirurgisk afdeling T søger 1 afdelingslæge per 1. marts 2023.

Tænker du ”Patienten først”?

Er du ambitiøs og tilstræber høj kvalitet i udredning og behandling af dine patienter? Er du speciallæge i thoraxkirurgi med særlig interesse for og kompetencer inden for hjertekirurgi? Vil du gerne være en del af et dynamisk team, der målrettet arbejder med at yde høj kvalitet på alle niveauer i behandlingen – er du måske vores nye afdelingslæge?

Vi kan tilbyde dig, at blive:

 • Del af højt fagligt miljø, der stort set behandler alle højt specialiserede funktioner inden for hjertekirurgien fraset hjertetransplantation men inkl. egen homograftbank.
 • Faglig sparing og udvikling på daglig basis.
 • En del af det hjertekirurgiske lægeteam, der for nuværende består af 7 overlæger, samt læger i hoveduddannelse og introduktionsstillinger i thoraxkirurgi.
 • En del af det team, der i et multidisciplinært samarbejde med radiologer, kardiologer, karkirurger og anæstesiologer tilbyder elektive og akut behandling af sygdomme i hjerte og aorta fra klap til bifurkatur 24/7/365.
 • En del af et innovativt forskningsmiljø, hvor fagets lektor er primus motor for flere forskningsprojekter og vejleder for flere ph.d. studerende.

Vi kan ikke mindst tilbyde dig at blive afdelingslæge i en afdeling, hvor der er tradition for gensidig respekt, en uhøjtidelig omgangstone, korte kommandoveje og plads til humor. En afdeling med respekt for høj faglighed og ordentlighed i det vi siger og gør, og hvor der arbejdes målrettet med patient- og pårørende inddragelse.

Vi ønsker du har følgende kvalifikationer:

 • Speciallæge i thoraxkirurgi med hovedvægt på hjertekirurgi. Underskrevne operationsliste skal medsendes.
 • At du har fokus på egen og andres oplæring, hvor der er tid og rum til dette.
 • At du bevidst arbejder med patient ansvarlig læge funktionen og derfor er en aktiv medspiller i alle dine patienters behandling igennem vores afdeling.
 • Videnskabelig grad vil vægte positivt ligesom dokumenteret selvstændighed og produktion indenfor for forskning samt at du er indstillet på fortsat forskningsbaseret tilgang og dermed aktivt kan bidrage med forskning der understøtter afdelingens videre udvikling.

Der vil ved ansættelsen blive lagt vægt på de 7 speciallæge kompetencer og ansøgningen bør derfor udformes med udgangspunkt i disse. Faglig funktionsbeskrivelse for afdelingslæge i thoraxkirurgi kan rekvireres på mail: erik.jakobsen@rsyd.dk.

Om os:

Afdeling T er Region Syddanmark højtspecialiserede afdeling inden for hjerte-, lunge- og karkirurgi og behandler ud over borgere fra Region Syddanmark også borgere fra øvrige regioner især Region Sjælland.

Årligt behandles ca. 700 elektive hjertekirurgiske patienter, og vi har omkring 150 ambulante besøg.

Organisering:

 • To heldøgns-sengeafsnit, hvor de hjertekirurgiske patienter deler pladsen med de to andre søjlers patienter.
 • Et daghospital til modtagelse af dagkirurgiske patienter samt præoperativ klargørelse.
 • Et fælles ambulatorium med faste tider til hvert enkelt afsnit
 • Et operationsafsnit med 7 operationsstuer inkl. Hybridstue til TAVI, TEVAR etc.

Afdelingen har en normering på ca. 230 fuldtidsstillinger. Vi arbejder strategisk med udvikling af afdelingen inden for OUH´s Patientstrategi med ”Patienten først”. Region Syddanmarks værdigrundlag er implementeret og vi er en aktiv partner i arbejdet med den Syddanske Forbedringsmodel og arbejdet frem mod etablering af Nyt OUH.

Yderligere informationer:

Stillingen aflønnes efter overenskomsten mellem ansøgers faglige forhandlingsberettigede organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn og er omfattet af lokal løndannelse, hvilket betyder, at der ved samtalen drøftes gensidige forventninger til dit lønniveau.

Region Syddanmark er én ansættelsesmyndighed, og enhver ny ansættelse indebærer 3 måneders prøvetid. Der gøres opmærksom på, at OUH er en røgfri arbejdsplads.

Spørgsmål til stillingen:

Ved spørgsmål til stillingen kontakt da venligst enten ledende overlæge for den hjertekirurgiske sektion Lars Riber på mail lars.riber@rsyd.dk, tlf. nr. 214500354 eller konstitueret cheflæge Erik Jakobsen på mail erik.jakobsen@rsyd.dk, tlf. nr. 2149 1139.

Ansøgningsfrist er den 14. november. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 47.

Vi glæder os til at høre fra dig.