Afdelingslæge i Sektor for Alloplastikkirurgi, Sygehus Lillebælt Ortopædkirurgisk Afdeling, Vejle Sygehus

Ansøgningsfrist: 19/02/2023 Sygehus Lillebælt

Hvis du har særlig interesse for knæ- og hoftealloplastikkirurgi, og gerne vil være en del af en stor dynamisk udviklingsorienteret, forskningsaktiv og produktiv afdeling, så skal du læse dette opslag.

På Ortopædkirurgisk Afdeling, Vejle Sygehus har vi pr. 1. maj 2023 to stillinger ledige. Afdelingen har 2 alloplastikenheder for henholdsvis hofte- og knæalloplastik og det er én stilling i hver af disse enheder, der er til besættelse.

Du skal være speciallæge i ortopædkirurgi og stillingerne er tænkt som uddannelsesstillinger med henblik på at opnå specialistkompetence på regionsniveau indenfor alloplastikkirurgi.

Afdelingen er overordnet organiseret med én sektor for alloplastikkirurgi og én sektor for dagkirurgi. Sektor for Alloplastikkirurgi er internt opdelt i 2 enheder, som varetager henholdsvis knæalloplastik og hofteallo-plastik. Sektor for Dagkirurgi indeholder subspecialerne skopisk knækirurgi, skulderkirurgi, idrætsmedicin samt en mindre enhed for traumatologi.

Sektor for alloplastikkirurgi er aktuelt bemandet med 8 overlæger og 4 afdelingslæger med ansvar for specia-liseret knæ- og hoftealloplastikkirurgi. Afdelingen har indenfor alloplastikkirurgi særligt profileret sig gennem tilpassede patientforløb, brug af nyudviklede protesetyper samt revisions-alloplastikkirurgi. Du vil som afde-lingslæge, i samarbejde med de nuværende 12 speciallæger i Alloplastikenheden, få fagligt ansvar indenfor henholdsvis knæ- og hoftealloplastik. Det forventes, at du aktivt deltager i den igangværende forskning med videreudvikling og dokumenteret optimering af behandlingsmetoder.  Forskningserfaring vil derfor være en fordel men ikke et krav. Afdelingen leverer betydelige ressourcer til undervisning, forskning og supervision i alloplastikkirurgi i både national og international sammenhæng. Afdelingen bidrager således ved internatio-nale kurser i operativ teknik, såvel som der er tilknyttet et referencecenter til databearbejdning og forskning.

Du indgår som afdelingslæge ikke i vagt, men varetager sammen med afdelingens øvrige speciallæger alle ugens dage en supervisorfunktion fra kl. 08-20. Undervisning af yngre kolleger prioriteres højt og du skal derfor være klar til at undervise såvel nyuddannede som mere erfarne yngre kolleger.

Der refereres i øvrigt til funktionsbeskrivelsen, som kan læses her

Vil du vide mere?

Sygehus Lillebælt består af sygehusene i Vejle, Kolding og Middelfart. Du kan læse mere om os på www.sygehuslillebaelt.dk

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til den mellem Region Syddanmark og Foreningen af Speciallæger indgåede overenskomst for overlæger. Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Per Wagner Kristensen, tlf. 2494 6563

Samtaler forventes afholdt ultimo februar 2023.