Afdelingslæge i Retspsykiatrien, Psykiatrisk Afdeling Middelfart Psykiatrisk Afdeling Middelfart

Ansøgningsfrist: 2018-10-21T23:59:59 Psykiatrisk Afdeling

I forbindelse med udvidelse af den retspsykiatriske funktion i Region Syddanmark søger vi en afdelingslæge pr. 1. december 2018 eller efter aftale. 

 

Psykiatrisk Afdeling i Middelfart varetager den almenpsykiatriske opgave i Vestfynsområdet, med et befolkningsunderlag på ca. 107.000 indbyggere, samt den retspsykiatriske funktion, som dækker hele Region Syddanmark. 

 

Afdelingen har 102 døgnpladser heraf 84 retspsykiatriske. Der er desuden lokalpsykiatri og retspsykiatrisk distriktsfunktion. 

 

Afdelingen er normeret med 16 overlægestillinger og 6 afdelingslægestillinger. 

 

Afdelingen har flotte, moderne og velfungerende fysiske rammer, med 6 retspsykiatriske afsnit, hvert med plads til 14 patienter. Der er 5 afsnit med akut modtagelse og et rehabiliteringsafsnit. 

 

Visitationen til retspsykiatriske døgnpladser i hele Region Syddanmark varetages af de retspsykiatriske overlæger i Middelfart. 

 

Den ambulante del af retspsykiatrien i Region Syddanmark varetages af Retspsykiatrisk Distriktspsykiatri (RDP), som er tilknyttet Psykiatrisk Afdeling i Middelfart. Behandlingen varetages tværfagligt, har udgangspunkt i Middelfart og foregår i lokalområderne i tæt samarbejde med Kriminalforsorgen, kommunerne, lokalpsykiatrien m.fl. 

 

Herudover varetager Retspsykiatrien i Middelfart mentalundersøgelser i Region Syddanmark samt undersøgelse og behandling af sædelighedskriminelle, sidstnævnte som led i et nationalt netværk med fælles møder og supervision.  

 

Mange faggrupper bidrager til den høje faglige standard i vores retspsykiatri. Flere behandlingstilbud foregår tværfagligt, f.eks. gruppebehandling af sædelighedskriminelle, patient- og pårørendeundervisning m.fl. 

 

Dine opgaver 

 • visitation, undersøgelse og behandling af retspsykiatriske patienter 
 • udfærdigelse af retspsykiatriske erklæringer 
 • vejledning og undervisning 
 • medvirke til fortsat udvikling af retspsykiatrien 
 • medvirke i ledelsesprocessen af retspsykiatrien og Psykiatrisk Afdeling generelt 
 • 7-skiftet bagvagt fra bolig

 

Vi vil støtte dig i opgavevaretagelsen ved at sikre mulighed for 

 • varierede arbejdsopgaver 
 • supervision af mentalerklæringer og behandling af sædelighedskriminelle 
 • faglig rådgivning blandt faglige fagfæller 
 • godt tværfagligt samarbejde med blandt andet psykologer 
 • gode kursusmuligheder, samt interne temadage 
 • deltagelse på næstkommende hold af den retspsykiatriske ekspertuddannelse

Vi forventer at du, i fornødent omfang, deltager i opgaveløsningen på hele Psykiatrisk Afdeling, således i afdelingens lægelige administration, undervisning, ferieafvikling m.v. 

 

Kvalifikationer 

Du skal have en bred almenpsykiatrisk uddannelse og speciallægeanerkendelse i psykiatri. 

Følgende er en fordel, men ikke en nødvendighed: 

 

 • Retspsykiatrisk erfaring  
 • Undervisningserfaring

Vi vil lægge særlig vægt på din lyst og evne til samarbejde og til at indgå i et tværfagligt team. 

 

Løn- og ansættelsesvilkår 

Ansættelsen sker efter gældende overenskomst. 

Region Syddanmark ansætter kun medarbejdere med tilfredsstillende straffeattest. Vi sørger for at rekvirere en offentlig straffeattest (10 år tilbage) med indhentet samtykke fra den, der ansættes.

 

Yderligere oplysninger 

Hvis du har brug for yderligere oplysninger kan du kontakte overlæge Kim Balsløv, tlf. 9944 8180, afdelingslæge Christian Reby, tlf.  9944 8155 eller ledende overlæge Louise Ahrendt, tlf. 9944 8102. 

 

Ansøgningsfrist den 21. oktober 2018.  

 

Vi glæder os til at høre fra dig.