Afdelingslæge i OPT – Lokalpsykiatrien, Psykiatrisk Afdeling Middelfart Psykiatrisk Afdeling Middelfart

Ansøgningsfrist: 20/06/2019 Psykiatrisk Afdeling

En afdelingslægestilling i OPT – Lokalpsykiatrien er ledig pr. 1. august 2019 eller efter aftale.

Psykiatrisk Afdeling Middelfart varetager den almenpsykiatriske opgave i Vestfynsområdet med et befolkningsunderlag på ca. 80.000 indbyggere samt den retspsykiatriske funktion, som dækker hele Region Syddanmark.

Afdelingen har 102 døgnpladser, heraf 84 retspsykiatriske. Lokalpsykiatrien, som er beliggende på en anden matrikel i Middelfart, varetager den ambulante funktion for afdelingen, herunder akutteam og opsøgende psykoseteam (OPT).

Afdelingen er normeret med 16 overlægestillinger, hvoraf 5 varetager almenpsykiatriske opgaver, 10 er tilknyttet retspsykiatrien og 1 ledende overlæge. Desuden er der normeret 8 afdelingslægestillinger.

Afdelingen har flotte, moderne og velfungerende fysiske rammer. Lokalpsykiatrien er placeret i fuldt renoverede bygninger i det gamle psykiatrihospital. Der er tæt, dagligt samarbejde mellem Lokalpsykiatrien og den stationære del.

Dine opgaver

  • Undersøgelse, diagnosticering og koordinering af behandling af patienterne i OPT
  • Arbejdstilrettelæggelse og prioriteringer sammen med Lokalpsykiatriens øvrige overlæger og afdelingssygeplejersken i forbindelse med implementering af overordnede beslutninger og retningslinjer
  • Tværsektorielt samarbejde
  • Deltagelse, efter nærmere aftale, i opgaver i den Centrale Visitation
  • Konsulentbistand til praktiserende læger m.fl.
  • Supervision og undervisning
  • Deltager i fornødent omfang i arbejdsopgaverne på Psykiatrisk Afdeling som helhed og deltager således i afdelingens undervisning, forskning og udvikling samt ferieafvikling m.v.
  • 7-skiftet bagvagt fra bolig

Kvalifikationer
Du skal have en bred almenpsykiatrisk uddannelse og speciallægeanerkendelse i psykiatri. Kendskab til tværsektorielle relationer og samarbejde.

Vi vil lægge særlig vægt på din lyst og evne til samarbejde og til at indgå i et tværfagligt team.

Løn efter overenskomst
Afdelingen ansætter kun medarbejdere med tilfredsstillende straffeattest. Vi sørger for at rekvirere en offentlig straffeattest (datatræk 10 år tilbage i tiden) med indhentet samtykke fra den, der ansættes.

Yderligere oplysninger
Kan fås hos overlæge Lykke Storgaard på 9944 8544 eller ledende overlæge Louise Ahrendt på 9944 8102.

Ansøgningsfrist er den 20. juni 2019.

Vi holder ansættelsessamtaler den 28. juni 2019 om eftermiddagen.

Vi glæder os til at høre fra dig!!