Afdelingslæge i neurologi til Hjerne og Nervesygdomme ved Sygehus Sønderjylland/Aabenraa Hjerne- og Nervesygdomme

Ansøgningsfrist: 19/07/2024 Sygehus Sønderjylland

En fast stilling på 37t/uge som afdelingslæge på Hjerne- og Nervesygdomme, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa er ledig til besættelse fra 1. september 2024 eller efter nærmere aftale.

Er du vores kommende kollega?

Vi tilbyder et spændende job i en fagligt velfunderet afdeling med en lang tradition for et godt tværfagligt samarbejde i alle personalegrupper, i ledelsesgruppen samt i MED-udvalget. 

Lidt om afdelingen:

 • Vi tilbyder gode fysiske rammer og et godt arbejdsmiljø. Der er rig mulighed for faglig sparring og afdelingen er struktureret i forhold til daglig morgenkonference, ugentlig undervisning samt journal Club. God sparing og gensidige respekt er nøgleord for Hjerne- og Nervesygdomme.
 • Vi er, i forskning sammenhæng, en del af SDU, Odense.
 • Vi har stor ambulatoriums virksomhed, med flere specialeambulatorier, såsom epilepsi, apopleksi, parkinson, demens, tumor og er hovedansvarlig for sklerose patienter i en stor del af Sydjylland.
 • Vi ser ca.12.000 patienter på årsbasis i vores ambulatorium.
 • Desuden har vi et sengeafsnit, der er normeret til 20 sengepladser – her indgår også trombolysefunktion.
 • Vi har en fokuseret forskningsenhed i neurologi, med professor Thor Petersen i spidsen, som løbende giver muligheder for PhD-forløb, post doc-forløb, samt kliniknær forskning på alle niveauer. Forskning er en integreret del af vores hverdag og der ses derfor gerne at den kommende kollega vil indgå i forskning ved siden af almindelige klinisk arbejdet.
 • Vi er en afdeling sammensat af læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, neurofysiologiassistenter, sekretær samt en neuropsykolog.

Lidt om dig:

 • Du er velkommen til at ansøge om stillingen, når du opfylder formelle krav til position som afdelingslæge i Region Syd.
 • Vi vil forsøge at imødekomme subspecialeønsker.
 • På Sygehus Sønderjylland understøttes læger i deres faglige og ledelsesmæssige udvikling.
 • Vi ser gerne en motiveret ansøgning i henhold til de 7 lægeroller.
 • Du skal kunne indgå i stuegang, ambulatorium og vagtfunktioner – aktuelt har vi tilkaldevagt efter klokken 16.00 til næste morgen, hvor du vil indgå i bagvagtsfunktion og trombolysevagt.
 • Vi forventer at du er motiveret for det tværfaglige arbejde, samt undervisning og oplæring 

Procedure:

 • Iht. reglerne for ansættelse i Region Syd vil vi gennemgå de indkommende ansøgningerne, invitere til ansættelsessamtale, hvor efter der skal foregå en vurdering af kvalificering inden ansættelse

Løn:

 • I henhold til overenskomsten imellem Danske Regioner 
 • Ansøgningsfristen er tirsdag den 19.07.2024
 • Ansættelsessamtaler er planlagt til 24.07.2024

Vil du vide mere:

 • Så er du velkommen til at kontakte Ledende overlæge Harald Floer Harald.Floer@rsyd.dk eller telefonisk på +45 29 17 45 66 eller TR for YL Lanka D Kodithuwakku Arachchige Lanka.Arachchige@rsyd.dk eller uddannelsesansvarlig overlæge Rafal Koterwa Rafal.Koterwa@rsyd.dk