Afdelingslæge i Knækirurgisk Enhed Ortopædkirurgisk Afdeling, Vejle Sygehus

Ansøgningsfrist: 30/05/2024 Sygehus Lillebælt

Hvis du har særlig interesse for artroskopisk knækirurgi, åben ligamentkirurgi og gerne vil være en del af en stor dynamisk udviklingsorienteret, forskningsaktiv og produktiv afdeling, så skal du læse dette opslag.

På Ortopædkirurgisk Afdeling, Vejle Sygehus har vi pr. 1. september 2024 en stilling ledig.

Du skal være speciallæge i ortopædkirurgi og forventes ud over kirurgien at have en særlig og dokumenteret interesse for idrætsmedicin med både operativ og ikke-operativ behandling af idrætsskader. Du vil blive en del af den Knækirurgiske Enhed og samtidig blive den kirurgisk ansvarlige læge i Idrætsenheden.

Afdelingen leverer betydelige ressourcer til forskning og udvikling både nationalt og internationalt og du forventes at medvirke til at videreudvikle igangværende forsknings- samt behandlingsmetoder. Det forventes, at du selv er forskningsmæssigt aktiv. Afdelingen er tilknyttet et referencecenter (V-CORE) til databearbejdning og forskning.

Afdelingen er organiseret i to kirurgiske sektorer i form af Sektor for Dagkirurgi og Sektor for Hofte- og Knæalloplastik. Den dagkirurgiske sektor indeholder 3 enheder: Knækirurgisk Enhed, Skulderkirurgisk Enhed og Idrætsenheden. Afdelingslægen vil indgå i en gruppe på 16 speciallæger, der varetager supervisorfunktion alle dage fra kl. 8-20.

Sektoren for dagkirurgi er aktuelt bemandet med 6 overlæger, 2 afdelingslæger, 1 kiropraktor og 4 fysioterapeuter med ansvar for specialiseret artroskopisk knæ- og skulderkirurgi samt idrætsskader. Afdelingen har indenfor artroskopisk knækirurgi profileret sig gennem optimerede patientforløb efter menisk- og ligamentkirurgi og har – såvel præ- som postoperativt – et tæt tværfagligt samarbejde med sygeplejersker, fysioterapeuter og kiropraktorer omkring hele forløbet. Den nyansatte afdelingslæge vil i samarbejde med de tre andre speciallæger, der varetager artroskopisk knækirurgi, få fagligt ansvar for knæartroskopiområdet.

Der refereres i øvrigt til funktionsbeskrivelsen, som kan læses her.

Vil du vide mere?

Sygehus Lillebælt består af sygehusene i Kolding, Vejle og Middelfart. Du kan læse mere om os på www.sygehuslillebaelt.dk

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til den mellem Region Syddanmark og Yngre Læger indgåede overenskomst for yngre læger.

Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til cheflæge Per Wagner Kristensen, tlf. 2494 6563.

Samtaler forventes afholdt primo juni 2024