Afdelingslæge i Klinisk Genetik søges til Klinisk Genetisk Afdeling, Vejle Sygehus pr. 1.11.2018 eller efter aftale Klinisk Genetik, Vejle Sygehus

Ansøgningsfrist: 2018-05-30T23:59:59 Sygehus Lillebælt

Klinisk Genetisk Afdeling, Vejle søger en speciallæge i Klinisk Genetik til en afdelingslægestilling.

 

Klinikken: Afdelingen varetager den klinisk genetiske betjening af den vestlige del af Region Syddanmark. Vi yder genetisk rådgivning til ca. 2400 henviste patienter pr. år, med både klassiske genetiske og onkogenetiske problemstillinger. Vores mål er at yde den bedste service til vores patienter og vi sætter derfor høj faglighed, kort ventetid og kort udredningstid meget højt. Vi forsøger at møde patienterne, hvor de er og tilbyder derfor ambulant udredning og rådgivning på Aabenraa, Kolding og Esbjerg sygehuse flere gange pr. måned. Vi forsøger hele tiden at udvikle vores kliniske rådgivning, for at kunne levere effektiv, rettidig, relevant genetisk udredning og rådgivning til flest mulige patienter, samtidig med vi fastholder, at omsorgen for og medinddragelsen af patienten og dennes familie holdes i centrum. Vi har et bredt og godt samarbejde med den øvrige klinik og deltager i flere multidisciplinære teams for at være med til at løfte udredning og behandling af patienterne.

 

Laboratoriet: Afdelingens laboratorium er DANAK-akkrediteret og udfører både DNA-baserede og cytogenetiske analyser. Vi bruger et bredt spektrum af analysemetoder og har adgang til mange forskellige typer af teknologi til brug både i klinik og forskning.

 

Generelt om afdelingen: Afdelingen har todelt ledelse med en ledende overlæge og en ledende bioanalytiker. Vores afdeling er præget af medindflydelse, ansvarsfølelse, respekt og samarbejde. Vi er 2 overlæger, 3 afdelingslæger, 1-2 hoveduddannelseslæger og 1 introduktionslæge. Hertil kommer 2 molekylærbiologer, 1 civilingeniør, 1 bioinformatiker, 3 sekretærer, 13 bioanalytikere og 4 genetiske vejledere. På forskningssiden er der en professor, et opslået klinisk lektorat og en PhD-studerende.

 

Dine kvalifikationer: Du er speciallæge i Klinisk Genetik, med dokumenteret interesse og færdigheder, både hvad angår det kliniske og laboratoriemæssige. Moderne patientkontakt og -behandling kræver, at man kan arbejde i tværprofessionnelle og tværfaglige teams. Vi forventer at du har erfaring og kompetencer til at skabe gode samarbejdsrelationer med både patienter og kolleger. Vi satser på forskning og udvikling – vi forventer derfor at du er meget forsknings- og udviklingsorienteret, og at du har lyst til at deltage i disse aktiviteter.

 

Hvad kan vi tilbyde: Et alsidigt job, hvor du som speciallæge har mulighed for at præge afdelingens udvikling og dyrke dine interesseområder inden for Klinisk Genetik. Et godt arbejdsmiljø, med et fladt hierarki, hvor der er respekt for den enkelte og fokus på videreudannelse og subspecialisering. Stillingen er vagtfri.

 

Løn- og ansættelsesvilkår aftales i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Yngre Læger.

 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 23, 2018.