Afdelingslæge i karkirurgi Hjerte-, Lunge og Karkirurgisk Afdeling T, Odense

Ansøgningsfrist: 17/10/2022 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Hjerte-, lunge- og karkirurgisk afdeling T søger 1 afdelingslæge per 1. februar 2023.

Tænker du ”Patienten først”?

Er du ambitiøs og tilstræber høj kvalitet i behandlingen af de karkirurgiske patienter og vil du gerne være en del af et dynamisk team, der målrettet arbejder med at yde høj kvalitet på alle niveauer i behandlingen – er du måske vores nye afdelingslæge.

Vi kan tilbyde dig, at blive:

  • Fagligt udfordret på næsten alle højt specialiserede- og regionsfunktioner inden for karkirurgien.
  • En del af det karkirurgiske lægeteam, der for nuværende består af 1 professor, 4 overlæger, 3 afdelingslæger og læger i intro- eller hoveduddannelsesstillinger.
  • En del af det team, der sammen med interventionsradiologerne udfører endovasculære behandlinger, herunder hybrid operationer i afdelingens multifunktionelle operationsstue.
  • En del af det team, der i et multidisciplinært samarbejde med radiologer, kardiologer, hjertekirurger og anæstesiologer tilbyder traditionelle åbne og endovasculære operationer på hele aorta fra hjerteklap til bifurkatur 24/7/365.
  • En del af det team, der foretager anlæggelse af dialyseadgangsveje, udfører nyretransplantationskirurgi og i øvrigt har døgndækning på udtagning af nekronyrer i Region Syddanmark.
  • En del af et innovativt forskningsmiljø, hvor fagets professor er primus motor for flere eliteforskningsprojekter og vejleder for mange ph.d. studerende.

Vi kan ikke mindst tilbyde dig, at blive afdelingslæge i en afdeling hvor der er tradition for gensidig respekt, en uhøjtidelig omgangstone, korte kommandoveje og med plads til humor. En afdeling med respekt for høj faglighed og ordentlighed i det vi siger og gør og hvor der arbejdes målrettet med patient- og pårørende inddragelse.

Vi ønsker du har følgende kvalifikationer:

  • Speciallæge i karkirurgi.
  • Vi forventer, at du selvstændigt kan bidrage med forskning der understøtter afdelingens udvikling.

Der vil ved ansættelsen blive lagt vægt på de 7 speciallæge kompetencer og ansøgningen bør derfor udformes med udgangspunkt i disse. Faglig funktionsbeskrivelse for afdelingslæge i karkirurgi kan rekvireres på mail: erik.jakobsen@rsyd.dk.

Om os:

Afdeling T er Region Syddanmark højtspecialiserede afdeling inden for hjerte-, lunge- og karkirurgi og behandler ud over borgere fra Region Syddanmark også borgere fra Region Sjælland.

Årligt behandles ca. 4000 patienter under indlæggelse og der er ca. 7000 ambulante besøg. Vi har 2 heldøgns-sengeafsnit, et daghospital til modtagelse af dagkirurgiske og stationære patienter, et fælles ambulatorium og et operationsafsnit med 7 operationsstuer.

Afdelingen har en normering på ca. 230 fuldtidsstillinger. Vi arbejder strategisk med udvikling af afdelingen inden for OUH´s Patientstrategi med ”Patienten først”. Region Syddanmarks værdigrundlag er implementeret og vi er en aktiv partner i arbejdet med den Syddanske Forbedringsmodel og arbejdet frem mod etablering af Nyt OUH.

Yderligere informationer:

Stillingen aflønnes efter overenskomsten mellem ansøgers faglige forhandlingsberettigede organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn og er omfattet af lokal løndannelse, hvilket betyder, at der ved samtalen skal drøftes gensidige forventninger til dit lønniveau.

Region Syddanmark er én ansættelsesmyndighed, og enhver ny ansættelse indebærer 3 måneders prøvetid. Der gøres opmærksom på, at OUH er en røgfri arbejdsplads.

Spørgsmål til stillingen:

Ved spørgsmål til stillingen kontakt da ledende overlæge for den karkirurgiske sektion Cengiz Akgül på mail cengiz.akgul@rsyd.dk, tlf. nr. 4023 8959 eller konstitueret cheflæge Erik Jakobsen på mail erik.jakobsen@rsyd.dk, tlf. nr. 2149 1139.

Ansøgningsfrist er den 17. oktober. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 43.

Vi glæder os til at høre fra dig.