Afdelingslæge i kardiologi ved Hjertemedicinsk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Kolding Hjertesygdomme, Sygehus Lillebælt

Ansøgningsfrist: 2018-11-21T23:59:59 Sygehus Lillebælt

En stilling som afdelingslæge i kardiologi ved Hjertemedicinsk Afdeling, Kolding Sygehus, Sygehus Lillebælt er ledig til besættelse pr. 1. januar 2019 eller efter aftale.

 

 

Afdelingen

Kardiologien i Sygehus Lillebælt er samlet i én organisatorisk enhed med fælles ledelse og kardiologiske funktioner på sygehusene i Kolding og Vejle.

Hjertemedicinsk Afdeling, Sygehus Lillebælt, har ca. 180 medarbejdere og heraf 24 speciallæger, hvoraf de 10 har hovedansættelse og funktion på afdelingen i Kolding. Afdelingen betjener 51 kardiologiske senge fordelt på de 2 matrikler med ca. 7.000 indlæggelser pr. år, samt en ambulant aktivitet på ca. 45.000 besøg om året.

 

Kardiologien på Kolding Sygehus er ekspanderet kraftigt de senere år og har nu en central position på akutsygehuset.

Hovedparten af de kardiologiske patienter modtages døgnet rundt direkte i det kardiologiske sengeafsnit på 23 senge, de øvrige i sygehusets Akutafdeling.

Afdelingen har uddannelseslæger på alle niveauer; prægraduat, KBU, introduktionsstillinger og HU-forløb og uddannelse er højt prioriteret.   

Sygehus Lillebælts kardiologiske speciallæger arbejder tæt sammen på tværs af de 2 matrikler. Der er en fælles møde- og konferencestruktur og faglige og tværfaglige teams på tværs af matriklerne.

Afdelingens speciallæger dækker sammen de kardiologiske hovedsygehus- og regionsfunktioner på begge matrikler. Regionsfunktionerne på Vejle-matriklen omfatter koronarangiografi, hjerte-MR, pacemaker-implantation, pacemaker- og ICD-kontrol, endocarditis udredning/behandling, synkopeudredning samt udredning af arvelige hjertesygdomme. Udredning af betydende hjerteklapsygdomme foretages på begge matrikler og fra 2019 også hjerte CT. Sygehus Lillebælts AK-center er placeret i kardiologien på Kolding Sygehus med satellitfunktion på Vejle Sygehus.

 

 

Stillingen

Der søges en afdelingslæge til at indgå i det kardiologiske speciallægeteam i Sygehus Lillebælt med hovedfunktion på Kolding Sygehus.

Afdelingslægen forventes at deltage i afdelingens kliniske hovedopgaver såsom ambulatoriearbejde, stuegang, undervisning og supervision, samt at varetage organisatoriske opgaver efter behov.

Særlige kvalifikationer eller interesse indenfor et kardiologisk subspeciale vil have interesse for afdelingen, og funktion på området vil blive prioriteret.

Afdelingslægen indgår i den kardiologiske bagvagt på Koldingmatriklen under hensyntagen til YL overenskomsten. Vagten, som består af dagtjeneste med efterfølgende tilkaldevagt udenfor tjenestestedet alle ugens dage, er på nuværende tidspunkt 9 skiftet og dækkes af overlæger.

 

 

Ansøger

  • Skal være speciallæge i kardiologi eller intern medicin:kardiologi og oppebære kompetencer indenfor de 7 lægeroller.

  • Bør have særlige kvalifikationer og interesse for et eller flere kliniske subspecialer indenfor kardiologien.

  • Må have fagligt engagement og ambition, gode samarbejdsevner, fleksibilitet og godt humør.

  • Skal være indstillet på at blive en del af den fortsatte udviklingsproces for kardiologien i Sygehus Lillebælt og indgå konstruktivt og visionært i udviklingsarbejdet.

  • Må være indstillet på at sætte patienten først, prioritere det gode patientforløb og være fleksibel i forhold til den kliniske opgave.

 

Ansøgning

Ansøgningen bør udformes således, at ansøgers kvalifikationer kan vurderes ift. den opslåede stilling og ansøgers særlige kompetencer og interesseområder.

 

Ansøgningen bør indeholde information om ansøgers kvalifikationer ift. de 7 lægeroller.

 

Ansøgningen fremsendes elektronisk via Region Syddanmarks elektroniske ansøgningssystem. Se linket nederst annoncen.

 

Funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos afdelingens ledelsessekretær.

Funktionsbeskrivelsen forventes tilrettet i forbindelse med ansættelsen iht. eventuelle aftaler om specifikke funktioner knyttet til stillingen.

 

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår er iht. til den gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger.

 

Stillingen er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse.

 

Tidsforløb

Ansøgningsfrist er 21. november 2018

Ansættelsessamtaler forventes afholdt 28. november 2018

 

Kontaktoplysninger     

Ledende overlæge Flemming Hald, tlf. 5150 3862

Flemming.Hald@rsyd.dk

Uddannelsesansvarlig overlæge Lise Zeuthen, tlf. 2383 5431
Elisabeth.Louise.Zeuthen@rsyd.dk

Afdelingsledelsessekretær Christina Rotbøl Husted, tlf. 7636 2092

Christina.Rotboel@rsyd.dk