Afdelingslæge i intern medicin: Nefrologi Medicinske sygdomme, Kolding Sygehus

Ansøgningsfrist: 07/11/2020 Sygehus Lillebælt

Vi søger en afdelingslæge til vores store team af nefrologer. Du får nu chancen for at være med til at tegne nefrologien i en af Region Syddanmarks største nefrologiske funktioner.

Stillingen er ledig fra 1. marts 2021 eller efter aftale.  

Om Sygehus Lillebælt   

Sygehus Lillebælt er et velkonsolideret sygehus med tre skarpe profiler:   

Kolding Sygehus er et topmoderne akutsygehus med ekspertise til alle patienter – døgnet rundt.   

Vejle Sygehus er kræft- og specialistsygehuset. 

Middelfart Sygehus er fælles indgang for alle regionale rygpatienter.   

Læs mere om Sygehus Lillebælt her   http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm223295

 

Om Medicinske Sygdomme  

Vi er lige nu under reetablering af afdelingen i forbindelse med efterforløbet af COVID19 situationen. Inden COVID19 havde Medicinske Sygdomme 69 stationære senge samt et observationsafsnit med to sengepladser. Desuden er sygehusets daghospital – som benyttes af alle afdelinger på sygehuset – ledelsesmæssigt underlagt Medicinske Sygdomme. Der er specialambulatorier og speciallæger i følgende specialer: 

 

Akutmedicin

Generel intern medicin 

Infektionsmedicin 

Nefrologi 

Geriatri 

Endokrinologi 

Reumatologi 

Gastroenterologi 

Lungemedicin

 

Afdelingen har uddannelseslæger på alle niveauer: Prægraduat, KBU, introduktionsstillinger og hoveduddannelse i følgende specialer: Akutmedicin, geriatri, infektionsmedicin, nefrologi og endokrinologi. Desuden deltager afdelingen i uddannelse af praktiserende læger og uddannelse er generelt højt prioriteret. 

I alt har afdelingen cirka 35 speciallæger og 35 uddannelseslæger på forskelligt niveau. 

Den gode tone, åbent sind og respektfuldt samarbejde med patienter og pårørende, kolleger, øvrige faggrupper og sygehusets øvrige afdelinger er højt prioriteret og en forudsætning for ansættelse i afdelingen.

 

Læs mere om afdelingen her  http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm223166

Om den nefrologiske funktion 

I afdelingen findes et nefrologisk sengeafsnit på 23 senge, hvor der foruden nefrologiske patienter også kan ligge intern medicinske patienter, hvis pladssituationen nødvendiggør det. Et stort ambulatorium, hvor behandlingen af ca. 2000 patienter varetages, herunder kontrol af nyretransplanterede patienter og peritonealdialysepatienter. En hæmodialyseafdeling der udfører ca. 11.000 hæmodialysebehandlinger årligt og desuden tilbyder hjemmehæmodialyse. 
Der er tæt samarbejde med blandt andet endokrinologerne i form af et fællesambulatorium, hvor patienter med diabetes og nyresygdom ses i samarbejde mellem nefrolog og endokrinolog. 
Desuden har afdelingen tæt samarbejde med blandt andet karkirurgisk og kirurgisk afdeling vedrørende dialyseadgangsveje, røntgenafdelingen i forbindelse med nyrebiopsier, samt intensivt terapiafsnit med hensyn til behandling af de akutte og kroniske nyreinsufficiente patienter indlagt der. 

Den palliative indsats overfor terminalt nyresyge prioriteres højt og konservativ uræmibehandling er et fokusområde. 

Afdelingen har status af regionsfunktion hvad angår behandling af akut nyreinsufficiens og udredning med nyrebiopsier samt opfølgning af raske nyredonorer. Afdelingen har tæt samarbejde med den højtspecialiserede nefrologiske afdeling på OUH med hensyn til blandt andet de nyretransplanterede patienter og visse autoimmune nyresygdomme. Der er månedlige regionale fælles patologkonferencer omkring de udførte nyrebiopsier. 

Der udføres i afdelingen nefrologisk forskning og afdelingen har eget forskningsafsnit med tre sygeplejersker.  

 

Vi forventer   

At du altid sætter patienten først – også i en travl dagligdag.   

At du er speciallæge i intern medicin: Nefrologi og som sådan har en stærk faglig profil. 

At du har visioner for udviklingen af en stor nefrologisk funktion i et moderne akutsygehus. 

At du byder dig til, når dagligdagen er presset. 

At du er god til at skabe fagligt flow i både ambulatorium, sengeafsnit og Akutafdelingen.  

At du deltager aktivt i den daglige, kliniske vejledning af yngre kolleger.   

At du deltager positivt i den kliniske implementering af forbedringsarbejde.   

At du altid holder den gode tone i hverdagen – både over for patienter, pårørende og kolleger. 

 

Om din arbejdsfunktion 

Din daglige funktion vil være på lige fod med de øvrige nefrologer og dække alle afdelingens grene af nefrologien. Har du specielle interesser, vil der dog kunne tages hensyn hertil. Stillingen er vagtbærende.

Vi tilbyder 

En stilling i en spændende, kompleks og dynamisk afdeling, hvor patienten er i fokus, hvor den faglige kvalitet og uddannelse prioriteres højt, hvor tværfaglighed og teamtanke har særligt fokus, hvor gode samarbejdsrelationer internt og eksternt vægtes højt, hvor medarbejderne er engagerede og har høj faglig kompetence og hvor kulturen er præget af tillid, respekt og humor.   

Afdelingen prioriterer efteruddannelse samt kursus og kongresdeltagelse. 

Det forventes at du deltager i forskning, udviklingsprojekter eller uddannelse. 

 

Om jobansøgningen og samtalen 

Ansøgning og CV bedes struktureret efter de 7 lægeroller 

 

Der afholdes altid samtale, hvor afdelingsledelsen og nærmeste samarbejdspartnere deltager. Samtalen tager udgangspunkt i ansøgningen og kort case der udleveres lige inden samtalen. 

Der indhentes altid reference efterfølgende efter nærmere aftale. 

 

Løn og ansættelsesvilkår 

Sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Lægeforeningen til enhver tid gældende overenskomst.   

  

Yderligere oplysninger  

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Poul Henning Madsen, telefon 76 36 21 62, e-mail poul.henning.madsen@rsýd.dk

 

Samtaler forventes afholdt medio november 2020.