Afdelingslæge i intern medicin: Nefrologi Medicinske sygdomme, Kolding Sygehus

Ansøgningsfrist: 07/03/2024 Sygehus Lillebælt

Vi søger en afdelingslæge til vores store team af nefrologer. Du får nu chancen for at være med til at tegne nefrologien i en af Region Syddanmarks største nefrologiske funktioner.

Om Medicinske Sygdomme

Medicinske Sygdomme har 57 stationære senge og indgår i fagfællesskab med Afdelingen for Hjerne-og Nervesygdomme, Karkirurgisk Sengeafsnit og Hjertemedicinsk afdeling, hvor vi sammen har 8 senge

Der er speciallæger og specialambulatorier i følgende specialer:

 • Infektionsmedicin
 • Nefrologi
 • Geriatri
 • Endokrinologi
 • Gastroenterologi i tæt samarbejde med Medicinsk Afdeling, Vejle
 • Reumatologi i tæt samarbejde med Medicinsk Afdeling, Vejle
 • Lungemedicin i tæt samarbejde med Medicinsk Afdeling, Vejle

Afdelingen har uddannelseslæger på følgende niveauer: prægraduat, KBG, introduktionsstillinger og hoveduddannelse i akutmedicin, geriatri, infektionsmedicin, nefrologi og endokrinologi. Desuden deltager afdelingen i uddannelse af praktiserende læger og akutmedicinere og uddannelse er højt prioriteret.

I alt har afdelingen cirka 30 speciallæger og 35 uddannelseslæger.

Den gode tone, åbent sind og respektfuldt samarbejde med patienter og pårørende, kolleger, øvrige faggrupper og sygehusets øvrige afdelinger er højt prioriteret og en forudsætning for ansættelse i afdelingen.

 

Om den nefrologiske funktion

I afdelingen har vi et nefrologisk sengeafsnit på 21 senge, hvor der foruden nefrologiske patienter, er endokrinologiske og generelt intern medicinske patienter. Et stort ambulatorium, hvor behandlingen af ca. 2000 patienter varetages, herunder kontrol af nyretransplanterede patienter og peritonealdialysepatienter. En hæmodialyseafdeling der udfører ca. 11.000 hæmodialysebehandlinger årligt og desuden et afsnit til hjemmehæmodialysepatienter.

Afdelingen har et tæt samarbejde med blandt andet karkirurgisk og kirurgisk afdeling vedrørende dialyseadgangsveje, røntgenafdelingen i forbindelse med nyrebiopsier, samt intensivt terapiafsnit med hensyn til behandling af de akutte og kroniske nyreinsufficiente patienter indlagt der.

Den palliative indsats overfor terminalt nyresyge prioriteres højt og konservativ uræmibehandling er et fokusområde.

Afdelingen har status af regionsfunktion hvad angår behandling af akut nyreinsufficiens og udredning med nyrebiopsier samt opfølgning af raske nyredonorer. Afdelingen har tæt samarbejde med den højtspecialiserede nefrologiske afdeling på OUH med hensyn til blandt andet de nyretransplanterede patienter og visse autoimmune nyresygdomme. Der er månedlig fælles regional patologkonferencer omkring de udførte nyrebiopsier og transplantationskonferencer omkring egnethed til nyretransplantion.

Medicinske Sygdomme udfører nefrologisk forskning, og afdelingen har eget forskningsafsnit med fire sygeplejersker, 1 klinisk lektor og 1 post doc.

Vi forventer, at:

 • Du altid sætter patienten først – også i en travl dagligdag. Du inddrager patienten og arbejder med fælles beslutningstagning.
 • Du er speciallæge i intern medicin: Nefrologi, og som sådan har en stærk faglig profil.
 • Du har visioner for udviklingen af en stor nefrologisk funktion i et moderne akutsygehus.
 • Du byder dig til, når dagligdagen er presset.
 • Du er god til at skabe fagligt flow i både ambulatorium, sengeafsnit og Akutafdelingen. Du samarbejder på tværs af speciale og faggruppe.
 • Du deltager aktivt i den daglige, kliniske vejledning af yngre kolleger.
 • Du deltager i forskning, udviklingsprojekter eller uddannelse.
 • Du deltager positivt i den kliniske implementering af forbedringsarbejde og vil være med til den fortsatte reorganisering af det nefrologiske område.
 • Du altid holder den gode tone i hverdagen – både over for patienter, pårørende og kolleger.

Om din arbejdsfunktion

Din daglige funktion vil være på lige fod med de øvrige nefrologer og dække alle afdelingens grene af nefrologien. Har du specielle interesser, vil der dog kunne tages hensyn hertil. Stillingen er vagtbærende og ind i mellem med dagfunktion i Akutafdelingen.

Vi tilbyder

En stilling i en spændende, kompleks og dynamisk afdeling, hvor patienten er i fokus, hvor den faglige kvalitet og uddannelse prioriteres højt, hvor tværfaglighed og teamtanke har særligt fokus, hvor gode samarbejdsrelationer internt og eksternt vægtes højt, hvor medarbejderne er engagerede og har høj faglig kompetence og hvor kulturen er præget af tillid, respekt og humor.

Afdelingen prioriterer efteruddannelse samt kursus og kongresdeltagelse.

Om jobansøgningen og samtale

Ansøgningsfristen er 7/3 2024

Vi afholder samtaler 11/3 2024. Samtalen tager udgangspunkt i ansøgningen og en kort case, vi udleverer lige inden samtalen.

Vi indhenter referencer efter nærmere aftale.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er ledig fra 1. juni 2024 eller efter aftale.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til den mellem Danske Regioner og Lægeforeningen til enhver tid gældende overenskomst.

Inden endelig ansættelse, indhenter Sygehus Lillebælt børneattest.

Yderligere oplysninger

Du kan få nærmere oplysninger om stillingen ved henvendelse til ledende overlæge Marie Kjærgaard, telefon 76360871 og email: marie.kjaergaard2@rsyd.dk  eller cheflæge Anne Friesgaard Christensen, telefon 76 36 21 62 og e-mail: Anne.Friesgaard.Christensen@rsyd.dk