Afdelingslæge i intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi. Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Herning Vi søger en ny speciallægekollega i intern medicin: gastroenterologi og hepatologi. Stillingen er til besættelse pr. 1. september 2019 eller efter aftale.

Dette job er udløbet
Medicinsk Afdeling
De medicinske afsnit i Herning og Holstebro er organisatorisk samlet i én afdeling. Afdelingen varetager den medicinske funktion for ca. 300.000 borgere i den vestlige del af Region Midtjylland. Der er fælles afdelingsledelse bestående af ledende overlæge og ledende oversygeplejerske.I Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest findes alle grenspecialer indenfor intern medicin fordelt på matriklerne i Holstebro og Herning, undtaget kardiologi som er en selvstændig afdeling. Afdelingen har 108 senge med fordelingen 32 i Herning og 76 i Holstebro. Afdelingens samlede aktivitet i 2018 var 78000 ambulante besøg og 11500 udskrivninger.Det gastroenterologisk-hepatologiske speciale er beliggende på Herning-matriklen og råder over ca. 10 senge som en del af Medicinsk Sengeafsnit med samlet 32 senge, ambulatorium og endoskopi. Afdelingen har et stort, velfungerende dagafsnit med Diagnostisk Enhed, som betjenes af nogle af de gastroenterologisk-hepatologiske speciallæger. Vi tilstræber, at patienterne i videst muligt omfang behandles i vores dagafsnit og ambulatorium. Aktiviteten i specialet er ca. 600 indlæggelser, ca. 5600 ambulante besøg og ca. 1500 dagpatienter. Endoskopi varetages sammen med kirurgerne i et fælles endoskopiafsnit, hvor den medicinske gastroenterologi står for ca. 1800 gastroskopier, 700 koloskopier, 350 sigmoideoskopier og ca. 50 ERCP’er.I Medicinsk Afdeling har vi konstant fokus på at blive bedre i planlægningen af vores patientforløb, således at patienten får den bedste behandling og pleje. Vi arbejder meget målrettet med patient-/pårørende-inddragelse, og aktuelt har vi også fokus på implementering af den patientansvarlige læge.

Speciallægens funktion
Vi søger en speciallæge, som brænder for sit fag, og som ønsker at tage ansvar. Ikke bare for den enkelte patient, men også for afdelingen. Der er gode muligheder for at sætte sit eget præg på arbejdsområder, man er særligt interesseret i. Fokus skal være på at udvikle afdelingen, så patienterne får behandling af høj faglig standard, og som tilgodeser patientens ønsker og behov.

Planlægningen af det nye hospital i Gødstrup er i fuld gang, og medarbejderne skal i det kommende år yderligere inddrages i processen, og her spiller afdelingens læger en stor rolle i planlægningen af udflytningen, som forventes at ske i 2020.

Du vil få funktion i både sengeafsnit og ambulatorium, hvor arbejdet tilrettelægges sammen med afsnittets øvrige speciallæger og faggrupper og ud fra afdelingens samlede driftsbehov.
Målet er at sikre højst mulig kvalitet i patientbehandling under skyldig hensyntagen til optimal ressourceudnyttelse, produktion og dokumentation. Vi arbejder på tværs af faggrupper og specialer til patientens bedste.

Hospitalsenheden Vests overordnede værdier er dialog, dygtighed og dristighed, og det forsøger vi at konkretisere.

Vi forventer

  • At du altid sætter patienten først i en travl hverdag og deltager aktivt i vejledning af yngre kolleger. Du skal kunne arbejde i teams, både mono- og tværfagligt, både internt i afdelingen og med andre afdelinger og hospitaler. Du skal kunne kommunikere tydeligt i både tale og skrift.
  • At du kan dokumentere bred og aktuel faglig efteruddannelse.
  • At du i ansøgningen forholder dig til speciallægens syv roller, jf. Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de syv lægeroller, og bør i videst muligt omfang dokumentere dine kvalifikationer indenfor disse områder.

Vi kan tilbyde dig

  • Et udfordrende og udviklende speciallægejob med høj grad af selvbestemmelse og mulighed for at være med til at tilrettelægge din egen hverdag og sætte dit præg på afdelingen.
  • Et godt kollegialt miljø.
  • Et stærkt fagligt miljø, hvor et balanceret forhold mellem privatliv, arbejde og efteruddannelse prioriteres højt.
  • Stort fokus på undervisningsmiljøet med skemalagt undervisning ugentligt.
  • Mulighed for forskning, både deltagelse i industri-initierede projekter og forskning i eget regi.

Vagtstruktur
Vagtstrukturen i Herning er med døgndækket medicinsk forvagtslag. Der er medicinsk bagvagtslag i tidsrummet kl. 08.00 – 21.00, og fra kl. 21.00 er bagvagtslaget fælles medicinsk/kardiologisk.

I Holstebro er der etableret tre vagtlag med tilstedeværelsesvagt; forvagt, mellemvagt og bagvagt. Desuden er der beredskabsvagt for hæmatologi og nefrologi, som dækkes af overlægerne.

Afdelingslægen indgår i medicinsk bagvagtslag på Herning-matriklen.

Lægelige kvalifikationer
Der ønskes en ansøger med speciallægeuddannelse i intern medicin: gastroenterologi og hepatologi.

Lægen skal i samarbejde med de øvrige speciallæger i afdelingen og Afdelingsledelsen medvirke til at optimere den intern medicinske funktion ved Hospitalsenheden Vest.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst.

Stillingerne er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Flere oplysninger om stillingen
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Nikolai Hoffmann-Petersen på tlf. 2946 4510 eller specialeansvarlig overlæge Ulrich Martin Bick på tlf. 2962 4172.

Ansøgningsfrist
Du kan søge jobbet online på Regionens hjemmeside,www.rm.dk/job ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. Vedhæftede dokumenter skal være i pdf- eller word-format.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 9 eller 10.

Din ansøgning vil vi gerne modtage senest søndag den 24. februar 2019.

Stillings- og funktionsbeskrivelse