Afdelingslæge i børnekardiologi Børn og Unge, AUH

Dette job er udløbet

En stilling som afdelingslæge ved Region Midtjylland med tjeneste ved Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital, med specialfunktion primært indenfor børnekardiologi og sekundært inden for socialpædiatri er ledig til besættelse pr. 1. marts 2017 eller senere.

Afdelingslægen indgår i det børnekardiologiske team, og er tilknyttet afsnit BU4. Afdelingslægen indgår i det almene bagvagtslag på Børneafdelingen, der pt. er 16-skiftet med rådighedsvagt fra hjemmet, eller i den 5-skiftede børnekardiologiske beredskabsvagt afhængig af børnekardiologiske kompetencer.
Afdelingslægen skal være speciallæge i pædiatri, og stillingen påregnes at indgå i et ekspertuddannelsesforløb i børnekardiologi.
Afdelingslægen indgår herudover i afdelingens socialpædiatriske team.

Børneafdelingen på AUH er en universitetsafdeling og samtidig en af landets største
børneafdelinger med 79 senge, 6.000 indlæggelser og 31.000 ambulante besøg. Lægestaben består af 70 læger, heraf 1 ledende overlæge, 1 lærestolsprofessor, 5 kliniske professorer, 30 overlæger, 12 afdelingslæger, 9 HU-læger i pædiatri, 3 introduktionslæger, 9 blokstillinger i almen medicin og 1 blokstilling i Klinisk Genetik. Vagtstrukturen består af et 16-skiftet bagvagtslag med rådighedsvagt fra hjemmet, en 8-skiftet tilstedeværelsesvagt på neonatalafdelingen og en 4-skiftet rådighedsvagt i den neonatale transportordning, et (9-)10-skiftet mellemvagtslag og et 10-skiftet forvagtslag. Hertil kommer børneonkologisk lørdagsstuegang hele året og almenpædiatrisk søndagsstuegang i vinterhalvåret.
Afdelingen er organiseret i 12 fagområdeteams fordelt på 4 sengeafsnit, hvoraf de 3 også har integreret dagafsnit og ambulatorium.

Nærmere oplysninger om fagområdets opgaver og organisering kan fås ved henvendelse til overlæge Jesper V. Bjerre på 78 45 14 46 eller ledende overlæge Rune Weis Næraa på runenaer@rm.dk, 30 71 52 20 (sekr.).

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den mellem Danske Regioner og Yngre Læger indgåede overenskomst for afdelingslæger.

Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Ansøgning incl. CV gerne med anførelse af cpr.nr. skal indsendes via denne hjemmeside ved at klikke på linket “Søg job” nedenfor. Der vil blive sendt en kvittering ved modtagelse af ansøgning.

Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgers oplysninger om og dokumentation af egne kompetencer inden for hver af de 7 lægefaglige kompetenceområder, og ansøgeren bedes derfor i ansøgningen forholde sig til de 7 kompetencer. Skema findes her.
Skemaet sendes sammen med ansøgningen.

Ansøgning kan sendes via nedenstående link

For yderligere information om Aarhus Universitetshospital se www.auh.dk

Da Region Midtjylland er igennem en væsentlig spareplan, vil omplaceringsramte medarbejdere der søger stillingen have fortrinsret til samtale.