Afdelingslæge i almenpsykiatri til Psykiatrisk Afdeling Middelfart Psykiatrisk Afdeling Middelfart

Ansøgningsfrist: 25/09/2020 Psykiatrisk Afdeling

Til Almenpsykiatrisk Afsnit P1 søger vi en afdelingslæge pr. 1. november 2020 eller efter aftale.

Psykiatrisk Afdeling Middelfart varetager den almenpsykiatriske opgave i Middelfart og Assens Kommune med et befolkningsunderlag på ca. 80.000 indbyggere, samt den retspsykiatriske funktion, som dækker hele Region Syddanmark. Vi har 102 døgnpladser, heraf 84 retspsykiatriske. Der er desuden lokalpsykiatri og retspsykiatrisk distriktsfunktion.

Afdelingen er normeret med 16 overlægestillinger, hvoraf 5 varetager almenpsykiatriske opgaver, 10 er tilknyttet retspsykiatrien og 1 ledende overlæge. Desuden er der normeret 8 afdelingslægestillinger. Vi har flotte, moderne og velfungerende fysiske rammer med 1 integreret almenpsykiatrisk afsnit med plads til 18 patienter og 6 retspsykiatriske afsnit, hver med plads til 14 patienter. Der er tæt dagligt samarbejde mellem Lokalpsykiatrien og P1.

På P1 er der normeret 2 speciallæger samt et varierende antal læger i hoveduddannelse i psykiatri og almen medicin.

Dine opgaver

 • Visitation, undersøgelser og behandling af almenpsykiatriske patienter
 • Arbejdstilrettelæggelse og prioritering sammen med afdelingssygeplejersken og den anden speciallæge i forbindelse med implementering af overordnede beslutninger og retningslinjer
 • Vejledning og undervisning
 • Medvirke til fortsat udvikling af almenpsykiatrien
 • Tværsektorielt samarbejde
 • 7-skiftet bagvagt fra bolig

Vi vil støtte dig i opgavevaretagelsen ved at sikre mulighed for

 • Varierede arbejdsopgaver
 • Faglig rådgivning blandt fagfæller
 • Godt tværfagligt samarbejde med blandt andet psykologer
 • Gode kursusmuligheder samt interne temadage

Vi forventer at du, i fornødent omfang, deltager i opgaveløsningen på hele Psykiatrisk Afdeling, således i afdelingens lægelige administration, undervisning, ferieafvikling m.v

Kvalifikationer

Du skal have

 • en bred almenpsykiatrisk uddannelse og speciallægeanerkendelse i psykiatri
 • kendskab til tværsektorielle relationer og samarbejde

Vi lægger særlig vægt på din lyst og evne til at samarbejde og til at indgå i et tværfagligt team.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker efter gældende overenskomst. Afdelingen ansætter kun medarbejdere med en tilfredsstillinde straffeattest. Vi sørger for at rekvirere en offentlig straffeattest (10 år tilbage) med indhentelse af samtykke fra den der ansættes.

Yderligere oplysninger
Hvis du har brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte afdelingslæge Christian Reby på tlf. 99448178 eller ledende overlæge Louise Ahrendt på tlf. 9944 8102.

Ansøgningsfrist fredag den 25. september.
Vi holder ansættelsessamtaler torsdag den 1. oktober om eftermiddagen.

Ansættelsesudvalget består af:
Ledende overlæge Louise Ahrendt
Afdelingslæge + TR for Yngre Læger Christian Reby
Afdelingssygeplejerske på P1 Elisabeth Winkler Pedersen

Du søger stillingen via nedenstående link.

Vi glæder os til at høre fra dig!