Afdelingslæge/Fellowship til Brystkirurgisk afsnit, Kirurgi, Regionshospitalet Viborg En stilling som afdelingslæge/fellow i Brystkirurgi ved Hospitalsenhed Midt, Kirurgi, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. August 2019 eller efter aftale.

Dette job er udløbet
Om stillingen
Afdelingslægen tilknyttes Brystkirurgisk afsnit Regionshospitalet Viborg.
Stillingen er et af to fellowships i brystkirurgi i Region Midtjylland.
Den anden stilling er  tilknyttet Plastik og Brystkirurgi AUH.
Under det toårige fellowship vil der forekomme fokuseret ophold på AUH.
Der planlægges udlandsophold.
Efter endt fellowship forventes fagområdecertificering i brystkirurgi i henhold til Dansk Brystkirurgisk Selskabs bestemmelser.
Efter endt uddannelse er der mulighed for at fortsætte i afdelingslægestilling/Overlægestilling.
Ansøger skal være Speciallæge i kirurgi, Plastikkirurgi eller et andet nært beslægtet kirurgisk speciale.Stillings- og funktionsbeskrivelse kan hentes her.
Funktionsbeskrivelse for Fellowship AUH kan hentes her.

Om afdelingen
Brystkirurgisk Afsnit er en del af Kirurgi.
Der er i øjeblikket ansat 1 specialeansvarlig Overlæge, 2 Overlæger og 1 Afdelingslæge.
Afsnittet udfører ca. 1000 brystkirurgiske operationer årligt, heraf 507 kræftoperationer, de resterende operationer er på forstadier til kræft.
Stort set alle operationer foregår dagkirurgisk.

Afdelingen er opdelt i 6 teams: øvre gastroenterologi, colonkirurgi, brystkirurgi, Karkirurgi, akut- og dagkirurgi.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Kirurgisk Afdeling.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Specialeansvarlig Overlæge Inge Scheel Andersen 78446362 eller ledende overlæge Einar Pahle, tlf. 7844 6301.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. skal sendes elektronisk og være os i hænde senest den 23. april 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale