Afdelingslæge i familievenlig stilling på fuldtid til misbrugsbehandling i Odense

Dette job er udløbet

Behandlingscenter Odense søger en afdelingslæge 37 timer ugentligt. Arbejdstiden er i dagtimerne på hverdage. Weekendvagter er frivillige og velhonorerede, men tilbydes først efter længere tids oplæring.

Om os
Behandlingscenter Odense er det offentlige misbrugsbehandlingstilbud som drives af Odense Kommune.

Vi tilbyder misbrugsbehandling på et højt fagligt niveau inden for Ungebehandling, Alkoholbehandling, Stofmisbrugsbehandling for voksne samt landets største heroinklinik.

Om jobbet
Det lægelige arbejde består af udredning af misbruget, følgetilstande og øvrige helbredsforhold og iværksættelse af evt. medikamentel behandling af misbrugsproblematikken. Det lægelige arbejde koordineres tværfagligt med det sundhedsfaglige og socialfaglige personale.

Vi tilbyder et godt og engageret arbejdsmiljø med omsorgsfulde, støttende kollegaer.

Dine kvalifikationer:

  • Du har flere års lægelig erfaring, er gerne speciallæge
  • Du har forståelse for, og er god til, at kommunikere med mennesker med forskellige sociale og kulturelle baggrunde
  • Du har interesse for misbrugsbehandling og de helbredsproblemer der følger heraf
  • Du har gode samarbejdsevner og har lyst til at deltage i det tværfaglige samarbejde i misbrugsbehandlingen og det socialmedicinske samarbejde
  • Du har aldrig selv haft et misbrug

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte overlæge Merete Skamling på 29792389, mail mesk@odense.dk, eller socialoverlæge Lene Løgstrup på 29790709, mail lelo@odense.dk

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 11. februar 2018. kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 21. februar 2018 fra kl. 12.00. Stillingen ønskes besat pr. 01. marts 2018 eller snarest derefter.