Afdelingslæge eller vikar for reservelæge Høreklinikken OUH Øre-Næse-Hals/Høreklinik Afd. F

Ansøgningsfrist: 22/08/2024 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Øre-næse-halskirurgisk/Høreklinik afd. F søger speciallæge i øre-næse-halskirurgi til vagtfri stilling som afdelingslæge eller vikar for reservelæge på Høreklinikken

Vi har en ledig afdelingslægestilling i audiologi til besættelse hurtigst muligt.

Er du endnu ikke speciallæge i ØNH, men ønsker at skærpe dine kompetencer inden for patientkommunikation og tværfagligt teamsamarbejde i ambulatoriet, samt for altid sikre din opmærksomhed på den vigtige hørelse, kan en ansættelse som vikar for reservelæge komme på tale.

Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2024 (eller hurtigst muligt efter aftale).

Vi forventer, at du:

  • Er uddannet speciallæge i øre-næse- og halssygdomme
  • Er interesseret i det audiologiske fagområde
  • Sætter samarbejde højt
  • Er målrettet, ansvarsbevidst og selvstændig
  • Deltager i uddannelsen af yngre læger på afdelingen
  • Har mod på udvikling, undervisning og forskning

Vi tilbyder:

  • God oplæring i audiologi om nødvendigt
  • Deltagelse i et tværfagligt miljø med fokus på høj faglighed
  • Rig mulighed for deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter

 

Lidt om høreklinikken:

Høreklinikken er en del af Øre-næse-halskirurgisk/Høreklinik afdeling F.

Vi er omkr. 60 ansatte med hovedfunktion på høreklinikken, hvor vi udfører omkring 32.000 konsultationer årligt. Der er Høreklinikfunktion i både Odense og Svendborg, men som læge vil du primært skulle arbejde i Odense. Vi udreder og behandler børn og voksne i alle aldersgrupper med hørenedsættelse, tinnitus, lydoverfølsomhed og øvrige hørerelaterede lidelser. Vi har adgang til behandling med såvel konventionelle høreapparater som avancerede høreapparteknologier såsom knogleforankret høreapparater og cochlear implant.

Lidt om Øre-næse-halskirurgisk/Høreklinik afdeling F, OUH:

Vi har ansat omkring 200 medarbejdere, der alle stræber mod de bedste forløb for vores patienter. Der er fuld bevidsthed om at et godt arbejdsmiljø samt en omstillingsparat, akademisk tilgang til hverdagen er grundlaget for at kunne lykkes på vores patienters vegne.

Vi består af ØNH-ambulatorier på såvel Odense som Svendborg matriklen, operationsgang på Odense matriklen samt kirurgiske aktiviteter i dagkirurgien på Svendborg matriklen. Herudover findes i Odense ØNH-sengeafdeling for voksne patienter, ligesom vi har sengepladser på børneafdelingen. Høreklinikken har aktiviteter på såvel Odense som Svendborg matriklen, samt en SDU-matrikel hvor praktikforløb for audiolog studerende gennemføres.
Samlet set gennemfører vi omkring 57.000 konsultationer årligt, omkring 5000 operationer, samt cirka 60-80 høreundersøgelser af børn i fuld bedøvelse.
Vi dækker hele specialet lige fra hovedfunktioner til regions- og højtspecialiserede funktioner.

 

Yderligere information:

Kan du få ved at kontakter daglig leder på Høreklinikken, Rikke Schack-Petersen 6541 2536/2381 8648 i uge 28 + 33-34, eller funktionsleder Tina Storm Larsen 21244998 i uge 29-31.

Løn og ansættelsesforhold sker efter overenskomst mellem regionerne og foreningen af yngre læger

Der er ved første ansættelse i Region Syddanmark 3 måneders prøvetid.

Børneattest og referencer vil blive indhentet.

Ansøgningsfrist: 22.08.24

Ansættelsessamtaler afholdes: 26.08.24